Salg af kolonihave

Sådan gør du hvis du vil sælge din kolonihave i HF Marienlyst.

Opsig din have
Kom i kontortiden mandage kl.18 – 20 og skriv under på en opsigelse.
Hvis der er to lejere på lejekontrakten , skal I komme begge to.
Du skal stadig betale leje og vedligeholde haven, indtil haven er overdraget til en ny lejer.

Er hele dit hus lovligt opført?
Når du siger op kigger vi i husets mappe – for at se om det hus der står på grunden har alle ibrugtagningstilladelser.
Hvis hele huset ikke har en ibrugtagningstilladelse, er det ikke lovligt opført og kan som udgangspunkt ikke vurderes og sælges – Det er ejeren der skal  lovliggøre, inden der kan vurderes.
Det kræver en byggeansøgning, byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse.
Foretages der undtagelsesvis en vurdering før en evt. lovliggørelse, skal kun den lovlige del af byggeriet medregnes ved fastsættelsen af husets værdi.

Vi ser også på hvad der er af installationer i huset der skal være godkendte.
El- og afløbsinstallationer skal være udført af en autoriseret håndværker.
Samletanke skal desuden være godkendt af Århus Kommune.
Hvis du ikke har kvitteringer for udført arbejde,

Tip:
Husk at medbringe eventuel dokumentation for vedligeholdelsesarbejde eller forbedringer.  Husk at medbringe kvitteringer for det udførte arbejde.

 

Vurdering

Det tilstræbes at din have bliver vurderet indenfor 14 dage.
Vurderingen gælder ét år.
Vurderingsgebyret er på 1.060 kr.(2018), og skal betales kontant ved vurderingen
Vurderingsudvalget kontakter dig og aftaler dato og tidspunkt for vurderingen.
Du kan være til stede, mens vurderingsudvalget vurderer din have.

Kun godkendt bebyggelse, godkendte installationer, beplantning og havens anlæg (fliser o.l.) indgår i vurderingen.
Når haven er vurderet, må du ikke længere fjerne de ting, der indgår i vurderingen – f.eks. køkken, træer og buske.

Skriv under på modtagelsen af vurderingen
Når du modtager vurderingen, skal du bekræfte at du har modtaget den.

Læs vurderingen grundigt igennem
Hvis du mener, der er sket fejl, så kontakt bestyrelsen.
Hvis  vurderingsudvalgetet er  enige med dig i, i at der er begået en fejl, kan den rettes .

Hvis du vil anke vurderingen?
Hvis de ikke er enige, kan du anke vurderingen til Kolonihaveforbundets Århuskreds.
Anken skal sendes skriftligt til haveforeningens bestyrelse eller kredsen
Sidste frist er 14 dage efter modtagelsen af vurderingen.
Det koster xxx at få kredsen til at lave en ny vurdering. Kredsens vurdering kan ikke ankes.

Bed om at haven bliver tilbudt ventelisten
Hvis du mener at vurderingen er i orden, og du er klar til salg, kontakter du bestyrelsen for at få haven sendt ud til ventelisten.

Beskriv hus og have
Det er en  god ide at skrive en beskrivelse og tage nogle billeder af hus og have.
Send det til bestyrelsen, så det kan blive sendt med ud til ventelisten.

Der bliver sendt en mail til alle på ventelisten med pris, kontaktoplysninger og dato for sidste frist for at melde sig som køber. Der bliver vedhæftet vurdering, ejererklæring, og evt elsynsrapport og løsøreliste

Du fremviser selv hus og have for interesserede.
Ventelisten har 14 dage til at se på hus og have, og melde tilbage til bestyrelsen om de er interesserede i at overtage haven.
Prisen er fast: vurderingen + den foreningsmæssige værdi, der i 2018 er på kr. 9.404.
Du kan derfor ikke forhandle pris med evt. interesserede der vil overtage via ventelisten.

Løsøre
Løsøre er  – møbler, haveredskaber, legehus og lignende, som ikke er indgået i vurderingen.
Du kan tilbyde intersserede at de kan købe løsøre ved siden af , til en pris I aftaler sammen.
Du kan ikke kræve, at en køber også skal købe løsøre, Du må derimod gerne tage det med dig.
Hvis køberen ikke vil have det, og du ikke tager det med dig, kan du blive nødt til at acceptere et skønsmæssigt nedslag i vurderingsprisen for at få køberen til at fjerne det.

Efter 14 dage bliver haven frigivet fra ventelisten.

Handel med haver kan IKKE ske ved fuldmagt. Det vil sige, kan køber ikke personligt deltage i handlen senest 14 dage efter tidsfristen for opskrivning på købelisten, vil haven blive tilbudt til den næste køber på købelisten.

Hvis ingen på ventelisten ønsker at købe haven til vurderingsprisen, bliver haven sat til salg uden for ventelisten. Der bliver sat opslag op ved fælleshuset og på foreningens hjemmeside. Du må også gerne selv annoncere eller sætte opslag op. Men husk:
Handelen skal foregå gennem foreningen.
Vurderingsprisen er den højeste pris, haven må sælges for. Du må derimod gerne forhandle en lavere pris med en køber.
Foreningen skal godkende køberen, som skal have bopæl i Århus Kommune.

Du og køberen laver en aftale med formanden om, hvornår handlen skal foregå.
Medbring toiletnøgle og policenummer, hvis huset er forsikret. Hvis du er gift, skal din ægtefælle også skrive under på salgsdokumenterne.

Hvis der er el  i huset, skal du informere elselskabet om overdragelsen.
Elselskabet skal have en måleraflæsning, overtagelsesdatoen samt købers navn og privatadresse.