Bekæmp uønskede planter

Bjørneklo, hybenrose, japanpileurt og canadisk gyldenris

Nogle planter spreder sig så voldsomt, at de er til skade for naturens mangfoldighed. Hvis de hører naturligt til i Danmark, kalder vi dem invasive arter.

I Aarhus Kommune er det især kæmpe bjørneklo, hybenrose, japanpileurt og canadisk gyldenris, der spreder sig uønsket. Derfor bekæmper vi aktivt planterne på offentlige arealer.

Du kan hjælpe os med at bekæmpe de invasive planter ved at fjerne dem fra din egen grund, ligesom du meget gerne må gøre os opmærksomme på planterne, hvis du støder på dem i naturen eller på offentlige arealer. Her kan du bruge app’en Borgertip, eller du kan bruge hjemmesiden aarhus.dk/borgertip

Du kan læse mere om planterne, og hvordan du bekæmper dem, på Miljøstyrelsens hjemmeside. Eller følge linkene under hvert billede

Bjørneklo / https://mst.dk/media/149727/535-002-mst_haveplanter_bekaempelsesguide_bjoerneklo-a5.pdf
Hybenrose / https://mst.dk/media/149729/535-002-mst_haveplanter_bekaempelsesguide_rynketrose-a5.pdf
Canadisk gyldenris / https://mst.dk/media/149730/535-002-mst_haveplanter_bekaempelsesguide_gyldenris-a5.pdf
Japan Pileurt / https://mst.dk/media/149728/535-002-ms_haveplanter_bekaempelsesguide_pileurt-a5.pdf