Vil du sælge?

opdateret 2024 03

Sådan gør du, hvis du vil opsige din kolonihave i HF Marienlyst.

På siden her finder du en gennemgang af opsigelse, vurdering og salg fra start til slut så du kan få et overblik. Vi lover at guide dig igennem trin for trin undervejs.

Du skal være opmærksom på, at der kommer til at gå mindst to måneder – nogle gange længere tid  – fra du siger op, til haven er overdraget til en ny lejer.
Det kan kun lade sig gøre, hvis alt byggeri i haven allerede er godkendt, når du siger op.
Går du med planer om opsigelse, er det derfor en god idé allerede nu at gå i gang  med, at få godkendelserne på plads.
Se her hvordan du gør:  http://www.hf-marienlyst.dk/vil-du-bygge/

Har du spørgsmål – så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen
Mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller tlf: 30 11 78 03 (formanden)

Dokumenter der bør læses i forbindelse med  vurdering og salg:

Vejledning om køb og salg af kolonihavehuse 2022-2024
Vejledning til køber og sælger om vurdering 2021
Vurderingsregler  2022-2024
Omregningstabel til brug for vurdering af have og bebyggelse 2024
Ejererklæring 2022-2024
Om tinglysning fra Havebladet 11 2018
Opsigelse-af-havelod-2022-2024

Før vurdering og salg

 • Opsig din have
  Kom i have 80 i kontortiden mandage kl.18 – 20 og skriv under på en opsigelse.
  Hvis der er to lejere på lejekontrakten , skal I komme begge to.
  Du skal stadig betale leje og vedligeholde haven, indtil haven er overdraget til en ny lejer. Du har som udgangspunkt 3 måneders opsigelse.
 • Vi gennemgår byggeriet i din have 
  Alt byggeri skal være lovligt og godkendt før en vurdering
  Sammen kigger vi  husets papirer  grundigt igennem, så vi kan se om det hus der står på grunden har alle ibrugtagnings-tilladelser.
  Vi vil også komme på besøg i din have efter aftale med dig og se på byggeriet
  Er alt byggeri ikke lovligt/godkendt kan vi vejlede dig i hvad der skal godkendes eller fjernes og hvordan du gør det.
 • Er hele dit hus ikke godkendt?
  Så må du igang med byggeansøgning, byggetilladelse, byggesyn og  ibrugtagningstilladelse.
  Det kan desværre godt tage et godt stykke tid – især hvis dit hus er over 40 m2, da der også skal en dispensation fra kommunen til 40+.
  Ved sygdom, dødsfald o.l  kan der undtagelsesvis laves en vurdering før en godkendelse,
  Men så vil kun den godkendte del af byggeriet blive medregnet i husets værdi.
 • Vi ser også på hvad der er af installationer i huset .
  Installationer er f.eks. el, afløb, gas, samletank og energianlæg som solfangere og varmepumper.
  For at de kan medtages i vurderingen  skal de være lovligt udført.
  F.eks. skal el- installationer og afløb fra bad og toilet være udført af en autoriseret installatør.
  Samletanke skal desuden være godkendt af Århus Kommune.
  Solfangere, varmepumper og lignende skal være typegodkendt.
  Vi rådgiver dig om, hvordan du sikrer at dine installationer er lovlige – for eksempel kan vi måske anbefale dig at få lavet  et eftersyn af en elektriker eller kloakmester.

Besigtigelsesrapport / frivillig

Ved salg af kolonihavehuse risikerer sælger at hæfte for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter salget.  Kolonihaveforbundet har derfor indgået aftale med OBH-gruppen, som udarbejder besigtigelsesrapporter af kolonihavehuse. Det er naturligvis langt fra relevant for alle, men nogle huse har en værdi, hvor en rapport giver god mening. Det er dog helt op til sælger at beslutte, om vedkommende vil benytte sig af ordningen.
En besigtigelsesrapport har ikke samme juridiske status som en tilstandsrapport. Den har dog til formål at belyse ejendommens tilstand/skader i forbindelse med et salg. En besigtigelsesrapport giver dermed et bedre beslutningsgrundlag for køber og giver færre tvister efterfølgende, da en køber ikke kan påberåbe sig punkter, som han/hun er gjort bekendt med inden handlen.
DOWNLOAD: OBH huseftersyn
DOWNLOAD: Besigtigelsesrapport Havebladet _3_2020

Vurdering

 • Om vurderingen
  Kun godkendt bebyggelse, godkendte installationer, beplantning og havens anlæg (fliser o.l.) indgår i vurderingen.
  Vurderingen er ikke en tilstandsrapport – der vurderes efter kolonihaveforbundets regler og priser – og der vurderes kun efter hvad der – populært sagt –  kan ses høres og lugtes. Formålet er udelukkende at sætte en max. pris.
  Vurderingen gælder ét år.
 • Inden vurderingen er det en god ide at reparere ting der er gået i stykker, male , sætte manglende lister op og lignede, så der ikke laves frarag i vurderingen, på grund af det.
 • Bestilling af vurdering
  Når alt byggeri er godkendt / lovligt  og du selv mener at du er klar til en vurdering bestiller bestyrelsen en vurdering ved vurderingsudvalget.
  For det meste vil  din have bliver vurderet indenfor 14 dage.
  Vurderingsudvalget kontakter dig, og aftaler dato og tidspunkt
  Det skal være muligt at komme ind i huset så du skal  være til stede, mens vurderingsudvalget vurderer dit hus og have .
  OBS!!! Der vurderes ikke mellem 1. november og 1. marts – dog bliver vurderinger der er bestilt inden 1. november udført.
 • Til vurderingen skal du medbringe
  • Vurderingsgebyr der er på 1200 kr.(2024), Det skal betales kontant ved vurderingen.
  • En udfyldt ejererklæring – den udleveres af bestyrelsen
   Men ejererklæringen skriver du under på at dine installationer er lovligt udført.
   Ejererklæringen underskrives med ansvar over for køber.
  • Fakturaer på solfangere, varmepumper og andre installationer.
  • Almindelig vedligehold giver ikke ekstra i en vurdering -der laves til gengæld heller ikke fradrag.
   Har de lavet særlige forbedringer eller større renoveringer som f.eks. udskiftning af taget  – kan du medbringe kvitteringer som dokumentation for at arbejdet er udført og hvornår. Har du ingen kvitteringer – kan fotos evt. bruges
   Du skal ikke regne med at få din forbedring tilbage kr. til kr. Arbejdsløn indgår ikke i vurderingen.
   Udokumenterede forbedringer og renoveringer kan som udgangspunkt ikke indgå i vurderingen.

EFTER VURDERINGEN

 • Når hus og have er vurderet, må du ikke længere fjerne eller ændre de ting, der indgår i vurderingen – f.eks. køkken, solfanger, dele af byggeriet, træer og buske.
 • Skriv under på modtagelsen af vurderingen
  Vurderingsudvalget sender vurderingen til bestyrelsen – der så sender den til dig.
  Når du modtager vurderingen, skal du bekræfte at du har modtaget den.
  Sender vi den på mail – skal du bare besvare mailen.
  Kvittering for modtagelse er IKKE en godkendelse af vurderingen.
 • Læs vurderingen grundigt igennem
  Hvis du mener, der er sket fejl, så kontakt bestyrelsen.
  Hvis  vurderingsudvalget er  enige med dig i, at der er begået en fejl, kan den rettes .
 • Hvis du vil anke vurderingen?
  Hvis de ikke er enige, kan du anke vurderingen til Kolonihaveforbundets Århuskreds.
  Anken skal sendes skriftligt til haveforeningens bestyrelse
  Sidste frist er 14 dage efter modtagelsen af vurderingen.
  Det koster kr. 1.700 at få kredsen til at lave en ny vurdering. Kredsens vurdering kan ikke ankes.
 • Hvis du mener at vurderingen er i orden, godkender du vurderingen

Haven bliver tilbudt ventelisten

 • Når og du er klar til salg, kontakter du bestyrelsen for at få haven sendt ud til ventelisten.
 • Inden vi sender din have til ventelisten skal vi have
  • “Salgstekst-” frivilligt
  • Billeder af hus og have-frivilligt
  • Løsøreliste med priser –  hvis du har løsøre du gerne vil sælge til køber
  • Tingbogsattest – bestyrelsen hjælper dig

Beskriv hus og have og tag  billeder
Det er en  god ide at skrive en kort tekst om hvor dejligt dit hus og haven er.
Du kan også tage nogle  nogle billeder af hus og have.
Send det til bestyrelsen, så det kan blive sendt med ud til ventelisten.

Løsøre er  – møbler, haveredskaber, legehus og lignende, som ikke er indgået i vurderingen.
Du kan tilbyde interesserede at de kan købe løsøre ved siden af , til en pris I aftaler sammen.
Du kan ikke kræve, at en køber også skal købe løsøre. Er de ikke interesserede så skal du fjerne det, inden køber overtager huset

Tingbogsattest – Inden salg skal der skaffes en tingbogsattest, der fortæller om der tinglyst pant eller ejerskab i huset.
Foreningen udfylder ansøgningen men du skal selv indsende den til tinglysningskontoret
Du får den som regel tilbage i løbet af et par dage – det er bedst hvis der står er der ikke er nogen tinglysninger.
Er der tinglyst pant eller adkomst skal det ændres i forbindelse med salget af huset.

 • Udsendelse til ventelisten
  Der bliver sendt en mail til alle på ventelisten med pris, dine kontaktoplysninger og dato for sidste frist for at melde sig som køber.
  Bestyrelsen laver en info med bl.a. din tekst /  billeder /løsøreliste
  Vurderingen bliver også vedhæftet
 • Du fremviser selv hus og have for interesserede.
  Ventelisten har 14 dage til at se på hus og have, og melde tilbage til bestyrelsen om de er interesserede i at overtage haven.
  Prisen er fast: vurderingen + den foreningsmæssige værdi, der i 2023 er på kr. 10.300
  Du kan derfor ikke forhandle pris med evt. interesserede der vil overtage via ventelisten.
 • Når fristen på 114 dage er udløbet vil det være den interesserede på ventelisten der står øverst der bliver tilbudt hus og have.
  Herefter kan selve salget gå i gang.
 • Hvis ingen fra ventelisten er interesseret
  Hvis ingen på ventelisten efter 14 dage ønsker at købe huset til vurderingsprisen, bliver haven tilbudt uden for ventelisten. Der bliver sat opslag op på foreningens hjemmeside. Du må også gerne selv annoncere eller sætte opslag op.
  Men husk: Vurderingspris + foreningsmæssig værdi er den højeste pris, huset må sælges for.
  Du må gerne forhandle en lavere pris med en køber.

Når der er fundet en køber

 • Uanset om det er en fra ventelisten eller en udefra der gerne vil ovetage hus og have, skal handelen  foregå gennem foreningen.
  Foreningen skal godkende ny lejer, som skal have fast bopæl i Århus Kommune.
  Har du selv fundet en interesseret, så kontakt bestyrelsen og send købers navn, adresse, telefon og email . Fortæl også gerne hvad I har aftalt om pris, overtagelsesdato, løsøre m.m.
 • Bestyrelsen sender info om foreningen og handlen  til køber, der så har 5 dage til at give endeligt tilsagn
 • Handlen
  Accepterer køber endeligt, laver I sammen med formanden en aftale om, hvornår handlen skal foregå.
  Der skal underskrives købsaftale og lejekontrakt, og både køber og sælger skal møde op personligt. Det tager som regel en times tid.
 • Ved underskrivelsen skal du medbringe
  • Toiletnøgle og evt. nøgle til udslagskumme
  • Hvis huset er forsikret – medbring policenummer,
  • Alle papirer du har på huset  og løsøre der følger med – byggetilladelser, godkendelser, fakturaer m.m. De skal overdrages til køber.
 • Vi laver overtagelser af haver til d. 1. eller d. 15 i måneden.
  Efter underskrivelsen har køber 6 hverdages ret til at fortryde handlen.
  Der kan aftales en dispositionsret til efter fortrydelsesretten er udløbet.
 • Køber indbetaler pengene til foreningen, som udbetaler dem til dig på overtagelsesdagen / dispositionsdagen
 • Du får udbetalt
  • købsprisen
  • den foreningsmæssige værdi
  • for meget betalt haveleje
  • evt. for meget betalt forsikring
  • Din opsparing til vand i frostfri dybde
  • Fradrag: Skylder du foreningen penge som haveleje, påkrav eller andet, trækkes det fra i din udbetaling – ligesom der fratrækkes et gebyr for handlen på 500 kr

Husk også
Hvis der er el  i huset, skal du informere elselskabet om overdragelsen.
Elselskabet skal have en måleraflæsning, overtagelsesdatoen samt købers navn og adresse.
husk også at afmelde evt PBS

Dokumenter der bør læses i forbindelse med  vurdering og salg:

Vejledning om køb og salg af kolonihavehuse 2022-2024
Vejledning til køber og sælger om vurdering 2021
Vurderingsregler  2022-2024
Omregningstabel til brug for vurdering af have og bebyggelse 2024
Ejererklæring 2022-2024
Om tinglysning fra Havebladet 11 2018
Opsigelse-af-havelod-2022-2024