GF 2023

SØNDAG D. 17. 9. 2023 KL 13 I TELT PÅ P3
Ekstraordinær generalforsamling
-AFLYST- UDSAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / er afholdt
LØRDAG D. 3. JUNI 2023 KL 15
STED: TELT PÅ FESTPLADSEN

  • Valg af kasserer for 2 år / VIGTIGT
  • Endelig godkendelse af forslag om yderligere opsparing på kr 2000 til renovering af vandsystemet i forbindelse med kloakeringen .
  • Tilbud om renovering af vandsystemet i forbindelse med kloakeringen
  • Ændring af vedtægterne : ang udlån af haven – vores nuværende vedtægter ang udlån af haven er ikke tilladdt ifølge Aarhus Kommune… Vi skal ændre vedtægterne til en lovlig regel om udlån.
  • Ændring af vedtægterne : præcisering af hvem der kan deltage på generalforsamlingen
  • ANDRE VALG
  • Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
  • Valg af intern revisor for 1 år
  • Valg af vurderingsudvalgs-suppleant for 3 år
  • Valg af 2 medlemmer til byggeudvalget


Ordinær generalforsamling 15.april 2023 / er afholdt

REFERAT

Indeholder beslutningsreferat , fuldt referat og bestyrelsens beretning

INDKALDELSE og bilag