GF 2023

SØNDAG D. 17. 9. 2023 KL 13 I TELT PÅ P3
Ekstraordinær generalforsamling
-AFLYST- UDSAT
OBS– Den annoncerede ekstraordinære generalforsamling er aflyst og udskudt .
Årsagen er at vi stadig arbejder på at få et acceptabelt tilbud fra Brd. Møller ang renovering af vandsystemet . Info om nogle økonomiske beslutninger i forbindelse med kloakering og vand i 2024, der skal godkendes vedtægtsændringer og der skal evt. vælges 1 bestyrelsesmedlem 3

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
LØRDAG D. 3. JUNI 2023 KL 15
STED: TELT PÅ FESTPLADSEN

Der er vigtige punkter på dagsordenen. bl.a. valg af kasserer, økonomi og vedtægtsændringer

Indkaldelse med dagsorden og bilag er udsendt på mail til alle med en mail adresse. Alle andre har fået en sms med link til hjemmesiden hvor der kan hentes indkaldelse og bilag.

Vil du have indkaldelse og bilag på papir så kontakt bestyrelsen 30117803 eller 30117804

Vigtige punkter på dagsordenen vil være :

  • Valg af kasserer for 2 år / VIGTIGT
  • Endelig godkendelse af forslag om yderligere opsparing på kr 2000 til renovering af vandsystemet i forbindelse med kloakeringen .
  • Tilbud om renovering af vandsystemet i forbindelse med kloakeringen
  • Ændring af vedtægterne : ang udlån af haven – vores nuværende vedtægter ang udlån af haven er ikke tilladdt ifølge Aarhus Kommune… Vi skal ændre vedtægterne til en lovlig regel om udlån.
  • Ændring af vedtægterne : præcisering af hvem der kan deltage på generalforsamlingen
  • ANDRE VALG
  • Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
  • Valg af intern revisor for 1 år
  • Valg af vurderingsudvalgs-suppleant for 3 år
  • Valg af 2 medlemmer til byggeudvalget


Ordinær generalforsamling 15.april 2023 / er afholdt

REFERAT

Indeholder beslutningsreferat , fuldt referat og bestyrelsens beretning

INDKALDELSE og bilag