GF 2024

Ordinær generalforsamling i HF Marienlyst / er afholdt

Onsdag d. 17. april 2024 kl.18

Referater

Uddybende referat vil blive udsendt senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen

Reviderede vedtægter og ordensregler


Bilag fra mødet


Indkaldelse bilag mm udsendt før generalforsamlingen:


VIGTIGE DATOER

 • Senest onsdag d. 27.marts– Sidste frist for indsendelse af forslag til afstemning på GF
 • Senest onsdag d. 3. april – udsendelse af alle bilag til GF
 • Senest onsdag d. 10. april – tilmelding til spisning inden GF på mail bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller sms 30117803. Skriv antal personer og havenummer

PROGRAM FOR d. 17. april …

 • kl. 17.00 – Dørene åbner for registrering og udlevering af stemmesedler. Kom gerne i god tid.
 • 17.00-18.00 – Der vil være mulighed for at få lidt at spise inden mødet starter og vil vi byde på kaffe, te, øl og vand.
 • Kl 18.00 – Generalforsamlingen går i gang.                    
 • Slut  – Mødet slutter når vi har været gennem dagsordenen. Vi håber at vi kan være færdige senest 21.30
 • Der vil blive holdt pauser efter behov.  

I år er følgende poster på valg på generalforsamlingen:

 • Formand for 2 år
 • Kasserer for 1 år
 • 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer  for 2 år
 • Evt et 6, ordinært  bestyrelsesmedlem for 1 år
 • 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år
 • 1 medlem af vurderingsudvalget for 3 år
 • 1 suppleant til vurderingsudvalget for 3 år
 • 1 intern revisorer for 2  år 
 • 2 revisorsuppleanter for 1 år

Vigtige emner på generalforsamlingen… Bl.a.

 • Valg af formand og kasserer
 • Information og afstemning om værditilskrivning af kloak
 • Vedtagelse af budget 2024 samt ekstra poster til forebyggelse af oversvømmelser, affaldshåndtering og renovering af veje
 • Endelig vedtalgelse af ændring af vedtægterne
  – ang udlån af haven
  – præcisering af hvem der kan deltage på generalforsamlingen og vælges til tillidsposter
  – Udvidelse af bestyrelsen til 6 personer
 • Indførelse af nye bestemmelser i ordensreglerne efter ændringer i lejekontrakten med Aarhus Kommune ang parkering af handicapknallert i haven