GF 2024

Ordinær generalforsamling i HF Marienlyst / er afholdt

Onsdag d. 17. april 2024 kl.18

Referater

Reviderede vedtægter og ordensregler efter GF


Bilag fra mødet


Indkaldelse bilag mm udsendt før generalforsamlingen:


VIGTIGE DATOER

 • Senest onsdag d. 27.marts– Sidste frist for indsendelse af forslag til afstemning på GF
 • Senest onsdag d. 3. april – udsendelse af alle bilag til GF
 • Senest onsdag d. 10. april – tilmelding til spisning inden GF på mail bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller sms 30117803. Skriv antal personer og havenummer

PROGRAM FOR d. 17. april …

 • kl. 17.00 – Dørene åbner for registrering og udlevering af stemmesedler. Kom gerne i god tid.
 • 17.00-18.00 – Der vil være mulighed for at få lidt at spise inden mødet starter og vil vi byde på kaffe, te, øl og vand.
 • Kl 18.00 – Generalforsamlingen går i gang.                    
 • Slut  – Mødet slutter når vi har været gennem dagsordenen. Vi håber at vi kan være færdige senest 21.30
 • Der vil blive holdt pauser efter behov.  

I år er følgende poster på valg på generalforsamlingen:

 • Formand for 2 år
 • Kasserer for 1 år
 • 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer  for 2 år
 • Evt et 6, ordinært  bestyrelsesmedlem for 1 år
 • 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år
 • 1 medlem af vurderingsudvalget for 3 år
 • 1 suppleant til vurderingsudvalget for 3 år
 • 1 intern revisorer for 2  år 
 • 2 revisorsuppleanter for 1 år

Vigtige emner på generalforsamlingen… Bl.a.

 • Valg af formand og kasserer
 • Information og afstemning om værditilskrivning af kloak
 • Vedtagelse af budget 2024 samt ekstra poster til forebyggelse af oversvømmelser, affaldshåndtering og renovering af veje
 • Endelig vedtalgelse af ændring af vedtægterne
  – ang udlån af haven
  – præcisering af hvem der kan deltage på generalforsamlingen og vælges til tillidsposter
  – Udvidelse af bestyrelsen til 6 personer
 • Indførelse af nye bestemmelser i ordensreglerne efter ændringer i lejekontrakten med Aarhus Kommune ang parkering af handicapknallert i haven