Kørsel og parkering

Se på kortet hvor der må køres og parkeres.
– læs reglerne for parkering, standsning og hastighed, længere nede på siden.

HASTIGHED – max 15 km/t

Den maksimale hastighed er 15 km/t. Det gælder også cykler og knallerter o.l.

Hvorfor er reglerne sådan?

 • Vi har børn i foreningen der skal kunne komme sikkert rundt – pas på dem.
 • Grusvejene ødelægges og støver meget hvis der køres for hurtigt.
 • Der er dårlige oversigt rundt i vores 3 store sving – der kan komme mennesker og andre biler.

PARKERING

Marienlyst er fra 2018 p-zone og vi har kommunal parkeringskontrol.
Det betyder at kommunens parkeringsvagter  kontrollerer for ulovlig parkering og at al parkering uden for p-pladserne med bil og trailer kan udløse en  bøde på 510 kr.
Bøderne tilfalder kommunen, ligesom klager over bøder også skal sendes til kommunen.

Oplever du ulovlig parkering?

 • Prøv først selv at kontakte biles ejer, hvis du ved hvem det er.
 • an kan altid ringe til politiet og bede dem kontakte ejeren, hvis den holder i vejen. De kommer ikke ud og skriver bøde, og det er et ganske udramatisk telefonopkald både til og fra politiet. Ring 114 og opgiv bilens registreringsnummer og sig at den holder på brandvej i P-forbudt zone…..
 • Det er også en mulighed at anmelde gentagne ulovlige parkeringer på kommunens hjemmeside : https://www.synchronicer.dk/app?WSLOAD=aarpartip.
  Så vil den kommunale parkeringskontrol komme forbi – ikke samme dag – og chekke om der er ulovlig parkering og give parkeringsbøder hvis der er.
 • Sidste mulighed er at kontakte bestyrelsen.

Reglerne for standsning og parkering i Marienlyst
Husk at fortælle jeres gæster hvor de kan parkere og standse.

 • Alle veje er brandveje
 • Det er kun tilladt at parkere på de afmærkede p-pladser, P1-P5.
 • Standsning for af- og pålæsning på kørevejene er tilladt så længe man er i gang.
 • Man må skubbe sin trailer ind på stierne med håndkraft til af- og pålæsning, ikke køre med bil.
 • Trailer kan også parkeres på p-pladserne på områder til trailere

Reglerne er sådan fordi:

 • Alle veje er brandveje  hvor brandbiler og ambulancer også skal kunne komme forbi uden problemer.
 • Parkering uden for P-pladseren er generende for naboer, der kan have svært ved at komme forbi til deres have.
 • Biler på stierne ødelægger ofte hækkene især i hjørnerne når der drejes ind på stien og  stien bliver kørt op,kan ikke opsuge regnvand  og bliver til mudder.

FRA ORDENSREGLERNE

§ 14 Trafik og parkering
14.1 Bilkørsel må kun ske på de store køreveje (de navngivne veje) og skal indskrænkes til det
absolut nødvendige.
14.2 Man må skubbe sin trailer ind på stierne med håndkraft til af- og pålæsning, ikke køre med bil.
14.3 Den maksimale hastighed er 15 km/t.
Det gælder også cykler og knallerter o.l..
14.4 Alle veje og stier er brandveje.
Parkering må kun finde sted på parkeringspladserne. Dog må biler, når det drejer sig om af- og
pålæsning, kortvarigt henstilles på kørevejene.
14.5 Der er kommunal parkeringskontrol i foreningen, og de kommunale parkeringsvagter kan
udskrive bøder hvis der parkeres uden for parkeringspladserne, P1-5.
14.6. På foreningens område, må ikke henstå biler og trailere, uden nummerplader eller
campingvogne o.l. med og uden nummerplader. Der kan dispenseres fra reglen i meget kort
periode, der fastsættes af bestyrelsen.
14.7. Bilvask må ikke finde sted.