Vand – åbning og lukning

Vandet åbnes og lukkes ved sæsonåbning og sæsonafslutning.
Datoerne oplyses i kalenderen, på hjemmesiden og på facebook
Sker der ændringer f.eks. pga. vejret, eller er vi nødt til at lukke igen , varsles dette på hjemmesiden og i facebookgruppen
Det er dit ansvar selv at orientere dig et af disse steder

VANDÅBNING 2024

Opdager du efter åbningen at din vandstander er utæt, så stop så vidt muligt skaden og kontakt bestyrelsen så hurtigt som muligt.

Vandet åbnes lørdag 28 marts (skærtorsdag) kl 10
Derefter skal vandet have tid til at løbe ud i systemet.
HUSK: Havelågen skal være åben kl.10-14.
Stophane skal være lukket – dvs. den skal stå vandret

HUSKELISTE….Når vi åbner for vandet:
1) DU skal lukke  stophanen nederst på vandstanderen i haven- den skal stå vandret.
2) Husk at lukke for vandhaner ude og inde – (især hvis du ikke kan være i haven/huset under åbning)
2) VI åbner så vandet løber roligt ud i rørene
3) VI går rundt og tjekker at der ikke løber vand i haverne – derfor skal din have være åben
4) Du skal selv være opmærksom på at der er lukket for vandhanerne inde i huset

De bedste hilsner fra vandholdet

VANDLUKNING 2024

Vandet lukkes søndag 3. november kl 10
HUSK: Havelågen skal være åben kl.10-14.
Stophane skal være åben – dvs. den skal stå lodret

HUSKELISTE – Når vi lukker for vandet:
1) DU skal åbne stophanen nederst på vandstanderen i haven- den skal stå lodret
2) VI lukker for vandet kl. 10 . Herefter må du meget gerne åbne for hanerne. Alle haner skal være åbne så vandet kan suges ud.
3) Vi går rundt og chekker at hanerne er åbne. Det er derfor vi skal have adgang til vandhanen i din have
4) Hvis du har installeret vand i huset, skal DU skal SELV selv tømme slanger/rør og især blandingsbatterier g i huset for at forhindre frostskader,
5) Efter nogen timer sætter en pumpe på rørsystemet og suger vandet ud så der ikke sker frostsprængninger i rørene.

De bedste hilsner fra vandholdet