Sådan planter du hæk

Opdateret 2023 09

Du kan bestille nye hækplanter ved bestyrelsen om efteråret fra ca 1. september
Vi anbefaler at du først bestiller hækplanter når alt andet er prøvet-
Vedligeholde hækken, luge og gøde …
Mange har haft gode erfaringer med at skære hækken ned til ca 25 -30cm så den kan begynde at skyde igen nedefra .
Se andre gode råd om hæk her: http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/haekke/

Skriv en mail til bestyrelsen@hf-marienlyst.dk
Skriv havenummer, om du skal have liguster eller avnbøg og hvor mange meter du skal have til .

Ved du ikke om du skal have liguster eller bøg så bliv klogere her:
Liguster er standard – avnbøg er fortrinsvis til der hvor liguster har svært ved at gro – som regel på vådere områder .
Hvis du skal have avnbøg skal hele siden være avnbøg . Du kan altså ikke have nogle meter med avnbøg i en række med liguster

Herunder kan du se hvordan du planter og passer den nye hæk.

Hækken skal være plantet inden 3-4 dage efter du har modtaget dem.
Er de ikke plantet inden da – vil du modtage en regning for hækplanterne.

Det er vigtigt at holde  hækplantens rødder holdes fugtige op til udplantningen. 
Sæt dem IKKE i vand stil dem i skyggen og åbn plantesækken i den ene side så de kan få luft

Klargøring af jorden før udplantning

OBS: Er plantestedet meget fugtigt?

Hvis jorden er meget våd og fugtig næsten hele året rundt, kan det være skadeligt for dine hækplanter. Jordens massive fugtighed kan skyldes, at gamle dræn er tilstoppede, eller at jorden er meget lerholdig og fast stampet.
Det store vandindhold i jorden reducerer iltindholdet i jorden så hækplanterne kan dø.
Og du kan ikke bare rive den gamle hæk op og plante en ny – der skal lidt mere til.

Sådan undgår du at din hæk drukner:

  • Grav den gamle hæk op.
  • Grav et par spadestiks dybde, 30 cm i bredden og en dybde på 40-60 cm så du kommer ned til lerlaget, og løsn jorden med en greb i bunden.
  • Bland gerne ca. 25 % skarp sand i jorden hvis den er leret.
  • Er det meget slemt kan du lægge et drænrør.
  • Fyld 40 cm god muldjord i hullet, Bruger du kompost skal det lægges ud oven på jorden i et lag på 2-3 cm. Gerne 2 – 3 gange om året og gerne kompost fra genbrugspladsen.
  • Plant de nye hækplanter.

Almindelige forberedelser ……. Klargøring

Grav en rende, som er tilpas dyb og bred til, at hækplantens rødder kan være der – ned til 35-40 cm dybde .
Før planten kan sættes i jorden, skal jorden rengøres for store sten, byggeaffald og lignende

Bland jorden op med sand eller spagnum

Hvis jorden er meget lerholdig, er det desuden en god idé at blande spagnum eller sand i, da hækplantens rødder har brug for en forholdsvis porøs jord for at få fodfæste.

Tilfør kompost

Det er desuden en god idé at putte kompost ned i plantehullet for at give hækplanterne noget at ”leve af” i starten.

Plant

Der skal bruges 4-5 planter pr. meter
Det er en god idé at sætte planterne efter en snor, så du sikrer, at de står lige og i samme højde. Husk desuden at træde jorden til omkring hækplanten, så den står opret og godt fast i jorden.

Vand

Når hækplanterne er i jorden, er det vigtigt at vande. En tommelfingerregel er, at hver meter nyplantet hæk skal have 20 liter vand af flere omgange.

Pasning af ny hæk

Frostsikring
Om vinteren kan det være en god idé at sikre den nyplantede hæk mod frostskader ved at dække jorden omkring hækken med kompost.

Et vintertip til dem der har plantet hæk i efteråret…
Inden det bliver frostvejr så sørg for at stampe/trampe/træde jorden fast rundt om de enkelte planter. Bliver det frostvejr, og hvis der ikke er stampet ordentlig til, risikerer du, at planternes rødder får direkte frost og tørrer ud.
…og så mister du mange planter til sommer.

Vand
De første par år efter udplantning af nye hækplanter er det nødvendigt at vande rigeligt. Særligt i tørre perioder er det altafgørende, at planterne får tilført vand. Lad eventuelt en siveslange ligge i hækken, så det er nemt at vande, når det er nødvendigt.

Lug
Det er desuden vigtigt at fjerne ukrudt under hækken. Hækken skal have fred til at etablere sig og du risikerer, at hækken bliver skrøbelig eller går ud, hvis den skal konkurrere med ukrudt om jordens næring.

Klipning
Med hensyn til beskæring må hækken ikke klippes, før den har fået den ønskede højde. Til gengæld kan du godt beskære let i siderne for at sikre hækkens tæthed.