GF 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 3. oktober 2021, kl. 10NØDGENERALFORSAMLINGER foråret 2021


Vi er glade for den store tilslutning der har været til både begge afstemninger og onlinemøde. Det er emner der betyder noget for mange og derfor har taget stilling til.
Resultaterne ved begge afstemninger var med meget stort flertal – dejligt at vide at det er de løsninger som de allerfleste bakker op om der bliver gennemført.

RESULTAT af AFSTENINGEN ekstraordinær NØD GF 23. maj 21

Forslag 2.a optagelse af kollektivt lån til kloakering – VEDTAGET
Forslag 3 – Yderligere opsparing til vand – VEDTAGET

INDKALDELSE OG BILAG NØD ekstraordinær GF 23. maj 2021

Der har været mange spørgsmål til renten på det kollektive lån .
Du kan finde vigtige spørgsmål og svar i referatet fra onlinemøde 9. maj 21 og i bilag til punkt 2a, hvis du er interesseret i at vide mere.


REFERAT OG RESULTATER fra NØD GF 9.maj 2021

Forsalg 1 godkendelse af budget for 2021- Budgettet er GODKENDT
Forslag 2.a optagelse af kollektivt lån til kloakering – flertal men ny afstemning d. 23.maj 21
Forslag 2.b afstemning om kloakering til skel eller til sokkel -VEDTAGET: KLOAKERING TUL SOKKEL
Forslag 3 – Yderligere opsparing til vand – flertal men ny afstemning d. 23.maj 21


INDKALDELSE og bilag til NØD GF 9. maj 2021

På vores hjemmeside kan du også få mere information om kloakeringen.
http://www.hf-marienlyst.dk/kloakering-og-vand/


Hvorfor en nød generalforsamling? / 04 2021

På grund af corona kan vi ikke holde en almindelig generalforsamling lige nu.
Det må vente til forsamlingsforbudet er hævet til 500 personer.
Men foreningen står i en situation hvor vi inden slutningen af maj, skal bestemme hvordan vi vil finansiere kloakeringen der sker i foreningen i 2024.
Det har økonomisk betydning for alle haver i foreningen.

Derfor er vi nødt til at holde en NØD generalforsamling 9. maj 2021, hvor vi kun skal behandle det mest nødvendige.
Vi har rådført os med Kolonihaveforbundet, der anbefaler os at holde en online generalforsamling for at sikre debatten i foreningen og med mulighed for afstemning ved personligt fremmøde.

Det er nyt for os alle at afholde GF på denne måde.
Vi ved at der er mange der føler sig usikre på hvordan sådan noget foregår eller som ikke har mulighed for at deltage på den måde.
Vi har gjort hvad vi kunne for at alting skal fungere og at alle har mulighed for at deltage.
Vi håber at alt går glat – gør det ikke det håber vi på jeres tålmodighed og overbærenhed.

Vi håber også at rigtig mange vil gøre sig ulejlighed med at sætte sig ind i materialet – specielt omkring kloakering, da vi skal træffe vigtige beslutninger på alles vegne.

Vi vil gerne give alle lige muligheder for at stemme om de vigtige emner
Derfor kommer afstemningerne til at foregå ved personligt fremmøde på P3, samme dag som den online generalforsamling finder sted.
Der vil derfor ikke være afstemning på nettet, men kun ved personligt fremmøde.
Man kan stemme selvom man ikke har deltaget online.

Informationsmateriale
Vi arbejder på godt informations-materiale om de forskellige muligheder for finansiering, så alle kan få mulighed for at stemme på det rigtige grundlag.
Det vil blive udsendt som bilag senest d. LØRDAG D. 25. april.

Måske også en ekstraordinær NØD generalforsamling
Da de beslutninger vi skal stemme om er om optagelse af kollektivt lån i foreningen, skal der være mindst 2/3 dels flertal blandt mindst 2/3 dele af haverne.
Er der flertal på mindst 2/3 del af de afgivne stemmer , men ikke 2/3 dele af haverne der har stemt, skal der afholdes en ekstraordinær NØD-generalforsamling som vi har reserveret d. 23. maj til.

Vi håber på jeres forståelse for og opbakning til denne løsning og håber at I vil deltage online og / eller komme og stemme d. 9. maj 2021
De bedste forårshilsner
Bestyrelsen / HF Marienlyst