Dokumenter m.m

Opdateret september 2022


REFERATER m.m. FRA GENERALFORSAMLINGER

Referater fra GF tilbage til 2010. kan findes på denne side: GF-alle
I det omfang der findes indkaldelser , bilag, regnskaber m.m. i digital form kan de også findes under de enkelte år.


PERSONDATAPOLITIK

Marienlyst – persondatapolitik 2020
Marienlyst- håndtering af medlemmets rettigheder ang. personlige oplysninger


LOVE OG VEDTÆGTER

Kolonihaveloven – 2014
Vejledning om de nye regler i kolonihaveloven – Naturstyrelsen 2014

Forbundsvedtægter pr. 1. januar 2019 / kolonihaveforbundet
Aarhuskredsens vedtægter 03 2018


VILKÅR FOR LEJE – AARHUS KOMMUNE

Lejekontrakt-mellem aarhus kommune og Kolonihaveforbundets-Aarhuskreds

LINK: Info om kolonihaver i Aarhus Kommune

Lokalplan for Marienlyst LK 35 – 1980
Lokalplan L667 2003
Tillæg nr 56 til kommuneplan 2013 11 2015


INFO FRA AARHUS KOMMUNE

Affald
LINK: Information om den nye affaldssortering fra 2018
Sorteringsliste storskrald 2018
sorteringsliste småt affald / aarhus kommune 2019

Dit_affald_goer_en_forskel 2019-01-10_aarhus kommune folder

Rotter
Haveforeninger-rotter vejledning 03 2018

Rotter eller tegn på rotter skal altid anmeldes til kommunen.
Det kan du gøre på www.aarhus.dk/rotter eller på tlf.nr. 8940 4934 (man-fre ml. kl.11-12).

Tegnet forklaring af hvordan man forebyggerr rotteangreb 06 2018

Høns
Vejledning om hønsehold 2017

Afbrænding af bål og haveaffald
Afbrænding- vejledning – v3 2017
fra Østjyllands brandvæsen.


LEJE AF HAVELOD

Standard lejekontrakt – efter 2016
Standardlejevilkår 01 2019  Gældende fra 1.1.2016

LINK: Bestil bopælsattest på Borger.dk (du skal bruge NemId)


FORSIKRING

Krav om brandforsikring info medlemmer 07 2019
Fælles forsikring info medlemmer vers 2 07 2019


BYGGERI

Vil du bygge? – vejledning 2019 vers 2 HF marienlyst

Byggeretningslinier 2019 for kolonihavehuse  i Århus Kommune
Byggeregler Overdækket terasse- Præcisering_ 2020 08
Byggeregler: LEGEHUS vejledning 06 2020

Ansøgning om byggetilladelse – Aarhuskredsen 2018
LINK: Byggeansøgningspriser – Aarhuskredsen.dk

LINK: Tillæg-til-Lejekontrakt-om byggeri på 50m2 -2016
Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 35 – 2018

Ansøgning om samletank – Aarhus Kommune 2018

Faskiner m.m.Ansøgning og information – Aarhus Kommune:
LINK: Nedsivning af regnvand – faskine, regnvandsbed eller nedsivning
LINK: Inspiration til løsninger med regnvand


KØB, SALG AF KOLONIHAVEHUSE

LINK: Gennemgang fra start til slut når du vil sælge – HF Marienlyst
Vejledning om køb og salg af kolonihavehuse 2022-2024
Opsigelse-af-havelod-2022-2024

Om tinglysning fra Havebladet 11 2018
LINK: Tinglysningsrettens hjemmeside

VURDERING

LINK: Vurderingspriser – Aarhuskredsen.dk

Vejledning til køber og sælger om vurdering 2021
Vurderingsregler  2022-2024
Ejererklæring 2022-2024
Omregningstabel til brug for vurdering af have og bebyggelse 2024

LINK: Om elinstallationsrapporten – boligejer.dkPRÆMIEHAVER

Regler for havepræmiering – Kolonihaveforbundet 2017


KLOAKERING

LINK: Om kloakering af kolonihaver – Information fra Aarhus Kommune (2019)
LINK: Oftest stillede spørgsmål om kloakering – Aarhus Kommune
Vejledning til bestyrelser om prisfastsættelse af kloakanlæg i haveforeninger – Kolonihaveforbundet 2018


DRÆNKORT