Spørgsmål og svar til bilag 4-4-2020

GF d. 4-4-2020 er udsat. Isteddet holder vi en skriftelig afstemning om regnskab og budget.
Læs mere: http://www.hf-marienlyst.dk/gf/gf-2020/

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER til regnskab, budget, haveleje, opsparing eller lignende –  kan de stilles skriftligt eller telefonisk til
kassereren Jens Balder Sørensen: kasserer@hf-marienlyst.dk / 60197608
eller formanden Sidsel Kirketerp: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk / 30117803

Alle spørgsmål og svar vil løbende blive lagt her på siden.Spørgsmål:


Spørgsmål: Er det lovligt at gennemføre afstemning på denne måde?

Svar: Kolonihaveforbundet har anbefalet udsættelse af generalforsamlinger på baggrund af force majeur.. En afstemning som den vi afholder er lovlig, når vi har overholdt fristerne for indkaldelse til GF og sikrer at det kun er medlemmer der har mulighed for at stemme.
Vi har ifølge vedtægterne ikke mulighed for at arrangere brevafstemning.