GF 2020

GENERALFORSAMLING
Søndag d. 20. september 2020 kl.10.00

Denne GF var erstatning for den udsatte GF der var planlagt til d. 4-4- 2020.
Ved en alternativ afstemning afholdt den 4-4-20, blev regnskab og budget godkendt og forslag om opsparing til vand i frostfri dybde på 1000 kr, blev vedtaget 1. gang.
Der vil på GF 20-9-2020 blive en orientering og mulighed for at stille spørgsmål om disse punkter , men der vil kun være afstemning om forslag om opsparing (2. afstemning).

se bilag til og resultatet af afstemningen 4-4-20 længere nede på siden

REFERAT GF 20-9-20
HENT: Referat GF 09 2020 HF Marienlyst – Final

HENT: Bestyrelsens kommentarer til referatet fra GF 09 2020
Ang. Bestyrelsens kommentarer til referatet
Når man læser referatet kan man læse at der opstod spørgsmål og diskussioner om flere punkter.
Nogle opstod desværre på baggrund af misforståelser. Som tillæg til referatet vil vi i bestyrelsen derfor gerne give nogle fakta, som vi håber kan aflive nogle generelle misforståelser.

HENT: Referat møde kloakering af kolonihaver – HF Marienlyst
Referatet er referat af Henneng Skårups gennemgang af kloakering af kolonihaverne på generalforsamlingen.


INDKALDELSE OG BILAG til GF 20-9-20

AFSTEMNINGEN 4-4-2020

Da vi var nødt til at udsætte generalforsamlingen d. 4. 4. 2020 på grund af den aktuelle situation med Corona-virus, afholdt vi I stedet en skriftlig afstemning samme dag

Der blev afstemt om

 1. godkendelser af regnskab 2019
 2. godkendelse af budget 2020 og
 3. forslag om yderligere opsparing til vand i frostfri dybde

Indkaldelsen til afstemning med alle bilag . incl forslag om opsparing til vand i frostfri dybde. Indkaldelse til afstemning 4-4-2020 incl bilag
Revisors regnskab HF Marienlyst 2019


RESULTATET AF AFSTEMNINGEN

41 have mødte frem og afgav stemme.
Da hver have har 2 stemmer blev der ialt afgivet 82 stemmer.
Bestyrelsen betragter det som repræsentativt, da det svarer til gennemsnittet af fremmødte haver på foreningens generalforsamlinger2015-2019 på 41,6 haver.
Stemmetællere var Lisa, have 9 og Tarik, have 175.


RESULTATET AF AFSTEMNINGEN ER

 • Godkendelser af regnskab 2019
 • Ja:                              78 stemmer
 • Nej :                          0 stemmer
 • Blank:                       4 stemmer
  I alt                           82 stemmer
  Regnskabet 2019 er godkendt

 • Godkendelse af budget 2020
 • Ja: 72 stemmer
 • Nej :                          0 stemmer
 • Blank:                       10 stemmer
  I alt                           82 stemmer
  Budgettet 2020 er godkendt.*

  Note*: For medlemmerne betyder det at en haveleje på  kr. 4600 er godkendt.
  Havelejen opkræves med kr. 2300 d. 1-7-2020 og kr 2300 d. 1-1- 2021

 • Godkendelse af forslag om yderligere opsparing til vand i frostfri dybde
 • Ja:                              70 stemmer
 • Nej :                          4 stemmer
 • Blank:                       8 stemmer
  I alt                           82 stemmer
  Der var mere end 2/3 flertal for forslaget  –  men forslaget  er ikke endeligt  vedtaget*

Note:*: Dette er et forslag om et ekstraordinært indskud
En endelig vedtagelse krævede at mindst 2/3 af de udlejede haver afgav stemmer, og at 2/3 af de afgivne stemmer gik ind for forslaget.
Da fremmødet ikke var tilstrækkeligt stort, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer har
stemt for forslaget, vil forslaget blive fremsat igen når vi kan afholde en ordinær generalforsamling.
Her kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte.