GF 2020

RESULTATET AF AFSTEMNINGEN 4-4-2020

Der blev afstemt om

 1. godkendelser af regnskab 2019
 2. godkendelse af budget 2020 og
 3. forslag om yderligere opsparing til vand i frostfri dybde

41 have mødte frem og afgav stemme.
Da hver have har 2 stemmer blev der ialt afgivet 82 stemmer.
Bestyrelsen betragter det som repræsentativt, da det svarer til gennemsnittet af fremmødte haver på foreningens generalforsamlinger2015-2019 på 41,6 haver.
Stemmetællere var Lisa, have 9 og Tarik, have 175.

RESULTATET AF AFSTEMNINGEN ER

 • Godkendelser af regnskab 2019
 • Ja:                              78 stemmer
 • Nej :                          0 stemmer
 • Blank:                       4 stemmer
  I alt                           82 stemmer
  Regnskabet 2019 er godkendt

 • Godkendelse af budget 2020
 • Ja: 72 stemmer
 • Nej :                          0 stemmer
 • Blank:                       10 stemmer
  I alt                           82 stemmer
  Budgettet 2020 er godkendt.*

  Note*: For medlemmerne betyder det at en haveleje på  kr. 4600 er godkendt.
  Havelejen opkræves med kr. 2300 d. 1-7-2020 og kr 2300 d. 1-1- 2021

 • Godkendelse af forslag om yderligere opsparing til vand i frostfri dybde
 • Ja:                              70 stemmer
 • Nej :                          4 stemmer
 • Blank:                       8 stemmer
  I alt                           82 stemmer
  Der var mere end 2/3 flertal for forslaget  –  men forslaget  er ikke endeligt  vedtaget*

Note:*: Dette er et forslag om et ekstraordinært indskud
En endelig vedtagelse krævede at mindst 2/3 af de udlejede haver afgav stemmer, og at 2/3 af de afgivne stemmer gik ind for forslaget.
Da fremmødet ikke var tilstrækkeligt stort, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer har
stemt for forslaget, vil forslaget blive fremsat igen når vi kan afholde en ordinær generalforsamling.
Her kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte.


Plan for afstemning 4-4-2020

LInk til side med spørgsmål og svar til regnskab og budget.:
http://www.hf-marienlyst.dk/gf/sp-sv-til-bilag-2020/

info og plan over afstemningsområdet.Plan afstemning 03 2020
Indkaldelsen til afstemning med alle bilag . incl forslag om opsparing til vand i frostfri dybde. Indkaldelse til afstemning 4-4-2020 incl bilag
Revisors regnskab HF Marienlyst 2019


Info om afstemningen d. 4-4-2020

Kære medlemmer

Vi minder om afstemningen d. 4-4-20 om regnskab, budget og yderligere opsparing til vand i frostfri dybde.
Der har været bekymringer om, om afstemningen d. 4-4- kan afholdes forsvarligt. Vi vil derfor på forhånd informere om de forholdsregler vi tager.
Se her for nærmere info og plan over afstemningsområdet. Plan afstemning 03 2020
Se her : Indkaldelsen med alle bilag til afstemningen. incl forslag om opsparing til vand i frostfri dybde. Indkaldelse til afstemning 4-4-2020 incl bilag
Revisors regnskab HF Marienlyst 2019

Vi har haft kontakt med både politiet og Corona-hotline der begge mener at den måde vi har planlagt afstemningen, overholder gældende regler.
Vi forventer selvfølgelig at I respekterer alle gældende anbefalinger fra myndighederne: Vask hænder, hold afstand, bliv hjemme hvis du er syg osv.

 • Mød op inden for det tidsrum I har fået tildelt
 • Vi opfordrer til at der kun møder én person op fra hver have. Medbring for en sikkerheds skyld billed-ID og sygesikringsbevis.
 • Der vil blive lavet afmærkning til kø, med 2 meters mellemrum mellem hver person i køen.
 • Der vil være min. 4m2 pr person
 • Vi udleverer blyanter men medbring gerne egen blyant/kuglepen.
 • Forlad området umiddelbart efter du har stemt

For at sikre at der ikke samles mere end de tilladte 10 personer, beder vi haverne møde op inden for følgende tidsrum:

• Have 1-15 mellem kl. 10.00 og 10.15
• Have 16 – 30 mellem kl. 10.15 og 10.30
• Have 31 – 45   mellem kl. 10.30 og 10.45
• Have 46 – 60 Mellem kl. 10.45 og 11.00
• Have 61 – 75 Mellem kl. 11.00 og 11.15
• Have 76 – 90 Mellem kl. 11.15 og 11.30
• Have 91 – 105 Mellem kl. 11.30 og 11.45
• Have 106 – 120 Mellem kl. 11.45 og 12.00
• Have 121 – 135 Mellem kl. 12.00 og 12.15
• Have 136 – 140 Mellem kl. 12.15 og 12.30
• Have 141 – 155 Mellem kl. 12.30 og 12.45
Have 156 – 175 Mellem kl  12.45 og 13.00
Ring gerne og få et andet tidspunkt hvis det ikke er muligt for dig.(Tlf: 30117803)


Kære alle medlemmer i Marienlyst
Vi har besluttet at udsætte generalforsamlingen d. 4. 4. 2020 på grund af den aktuelle situation med Corona-virus.
I stedet afholder vi en skriftlig afstemning samme dag – d.4.4.2020 – hvor man kan møde op på P3 – på et tidspunkt mellem kl. 10 og 13 – og afstemme om

1. Godkendelse af regnskab 2019
2. Godkendelse af budget 2020, herunder fastsættelse af haveleje
3. Forslag om yderligere opsparing til vand i frostfri dybde

INDKALDELSE OG BILAG HERUNDER

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER til regnskab, budget, haveleje, opsparing eller lignende –  kan de stilles skriftligt eller telefonisk til
kassereren Jens Balder Sørensen: kasserer@hf-marienlyst.dk / 60197608
eller formanden Sidsel Kirketerp: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk / 30117803

Alle spørgsmål og svar vil blive …
Lagt på hjemmesiden : http://www.hf-marienlyst.dk/gf/sp-sv-til-bilag-2020/
Blive ophængt på opslagstavlerne ved toiletterne.
Ved henvendelse til bestyrelsen kan de fås på papir.


Har du et forslag du gerne vil stille til generalforsamlingen?
Alle der har adgang til GF kan stille forslag.
Forslag der ønskes behandlet, kræver forslagsstillerens tilstedeværelse.
Se i vejledningen hvordan du stiller gode forslag


INDKALDELSE TIL GF 2020 / 1-3-2020

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Marienlyst 2020.
Indkaldelsen er sendt til alle medlemmer med en mailadresse d. 1-3-2020.
De medlemmer der ikke har en mailadresse har fået tilsendt indkaldelsen med brev d. 26-2-2020.
Skulle du alligevel ikke have modtaget den hører vi meget gerne fra dig…..