Gode råd om hække

En samling af gode råd om hække.
Tak til Carsten Juul, Havekonsulent for Aarhus Kredsen.


Regler om hæk i Marienlyst:

I Marienlyst skal hækken være luget ved havevandringen i juni.
Ved havevandringen i september, skal den både være luget og klippet.
Hækken må ikke være mere end 160 cm høj og 60 cm bred.


Gode råd i kort form:

Læs mere grundige forklaringer længere nede på siden

 • Hække er en sag mellem naboer – så snak med dem ved siden af, hvordan I skal pleje jeres fælles hæk
 • Klip din hæk så den får lys og luft – også i bunden – og så den laver nye sideskud.
 • Hold hækken fri for ukrudt – ukrudt tager først, og stjæler vand og næring fra hækken.
 • Lav gerne bunddække mod ukrudt, men brug IKKE træflis, det stjæler kvælstof fra hækken.
  Brug bunddækkeplanter- og skub gerne hækafklip ind under hækken.
 • Gød hækken – bedst med organisk gødning.
 • Giv gerne kompost for at forbedre jorden. Kompost lægges ovenpå jorden.
 • Sørg for at hækken får lys nok, og ikke står i skygge under træer eller læhegn.
 • Plant din hæk rigtigt. Sørg for at jorden er løs inden plantningen ned i 1-2 spadestiks dybde
 • Er det gået galt: Prøv at klippe hækken helt ned til 10 cm over jorden.
  Den vil være fin i løbet af 2-3 år. De fleste hækplanter vokser op til 80 cm på en sommer.
 • Er det gået helt galt: Plant en ny hæk.
 • Er den druknet: Grav den op og løsn jorden under hækken, helt ned i lerdybde.
  Plant derefter en ny.

Hække – forskellige gode sorter

I Marienlyst har vi både ligusterhæk og avnbøgehæk omkring haverne.
Ved parkeringspladserne har vi lærkehække

Liguster

Liguster er en opret, tætforgrenet og kraftigt voksende busk, som er næsten stedsegrøn,

Sorterne Ligustrum vulgare ‘Atrovirens Liga’ og Ligustrum vulgare ‘Atrovirens Select’ er afprøvet i det danske klima. Derfor bør de vælges på grund af hårdførheden og betragtes generelt som hovedsorterne i Danmark.

Liguster bryder sig ikke om at stå i våde områder. Har du en have hvor der er meget fugtigt og og derfor ikke kan rigtigt kan få hækken til at gro- kan du måske vælge at plante avnbøg i steddet.

Avnbøg

Hedder på latin Carpinus Betulus og har ikke noget med bøg at gøre.
Avnbøg er hårdfør. Næsten ingen sygdom eller skadedyr går på Avnbøg. Den kan tilmed tåle at stå lidt i skygge og lidt fugtigt. Dens løv er meget smukt om sommeren, i modsætning til alm. Bøg, beholder den ikke bladene på om vinteren.


Klipning

De fleste hækplanter vokser 2 eller 3 gange i løbet af sommeren.
1. gang maj – juni,
2. gang i juli,
3. gang i løbet af august.

Derfor klipper man hæk første gang lige omkring Sct. Hans, og anden gang midt i august, hvis man vil have en pæn, tæt og velholdt hæk

Ligusterhække kan nå at vokse meget, hvis du kun klipper dem 1 gang om året eller venter til juli. Men i princippet kan man klippe sin hæk, når man synes den ser rodet ud, eller er for høj.

Det er også en god ide at klippe hækken, selvom den kun er et par år gammel, men kun på siderne. Toppen klipper man når hækken har den ønskede højde.

Sådan klipper du en hæk.
Hækken bør klippes, så den er bredest forneden.
På den måde kan sollyset lettere trænge helt ned til bunden af hækken, så den bliver ved med at være tæt forneden.  En god bredde er 30-40 cm i bunden

Det er en god ide at klippe hækken så den runder i toppen eller lave den pyramideformet.
Man klipper toppe på den måde fordi for at undgå at der lægger sig sne på toppen om vinteren.
Når sneen tør kan den blive så tung at det kløver hækken.

Det er en god ide, at klippe afklippet i lidt mindre stykker og skubbe det ind under hækken. Det lukker både for ukrudt, og giver naturlig kompost til jorden.

Lug i hækken

Det er vigtigt at holde hækken fri for ukrudt.
Ukrudt tager først – og stjæler vand og næring fra hækken.
Marienlyst er giftfri og der må ikke bruges plantegift som f.eks. Round-up.

Det værste ukrudt:

SKVALDERKÅL: Vær især opmærksom på at holde skvalderkål væk fra hækken
Den breder sig hurtigt med udløbere og kan på kort tid komme langt omkring også ind til naboen. Den er meget svar at slippe af med.

Det er hårdt arbejde at luge skvalderkål væk, men det kan lade sig gøre, da rødderne ikke går specielt dybt ned i jorden. Brug havegreben til at løsne jorden og fingrene til at fiske hver en stump af de hvidlige rødder op af jorden.

En anden mulighed er at dække  med kraftig plastik eller ukrudtsdug i mindst en sæson, så planterne sultes ihjel, fordi de ikke får lys. Under hække og i buskadser, hvor det er svært at få alle rødder med op, kan du forsøge at stresse planten ihjel ved at fjerne alle de overjordiske dele med få ugers mellemrum gennem flere år.

GÆRDESNERLE har hvide, trompetformede blomster. Planten er flerårig med lange slyngende stængler, som når højt til vejrs i buske og hække eller rundt i bedene. Rødderne går op til fem meter ned i jorden, og det er praktisk talt umulige at luge planten væk. Forsøg har vist, at det mest effektive er, at sulte planten ihjel ved at blive ved med at fjerne de overjordiske dele, når stænglerne er mellem 40 og 60 cm lange. Behandlingen må gentages gang på gang gennem flere år, før planten dør. Agersnerle, Convolvulus arvensis, kan bekæmpes på samme måde.

Fjern vildskud

Indimellem begynder der at gro andre planter i hækken – det kan være hyld, tjørn, roser, kaprifolier m.m. De skal fjernes da de ødelægger hækken.

Fjern døde grene

Har du grene i og kviste i din hæk, der er døde – så fjerne dem – det vil give luft og lys til resten af hækken, og selv om den i en periode kan komme til at se lidt tynd ud – vil den snart begynde at skyde hist og pist

Bunddække

For at lukke for ukrudt og holde på fugtigheden kan man lave bunddække.

Afklip fra græsklipning og hækkeklipningen kan bruges som bunddække.
Det både gøder, holder på fugten og spærer for ukrudt.

BRUG IKKE TRÆFLIS – vil du bruge flis, skal det være BARKFLIS.
Træflis stjæler kvælstof fra jorden, og dermed også fra hækken.
Bruger man træflis, skal man gøde 3 gange så meget, som man ellers skal.
Træflis er kun godt hvor der ikke skal vokse noget, f.eks. på havegange.

Bunddækkeplanter under hækken er også en mulighed.
Forslag til lave bunddækkende planter:

Tæppestorkenæb, Geranium x cantabrigiense.
Læbeløs, Ajuga reptans .
Skovjordbær, Fragaria vesca.
Funkia, Hosta
Forglemmigej, Ompherlodes verna
Eller I kunne vælge et stedse- eller vintergrønt bunddække af fx:
Hasselurt, Asarum europaeum.
Guldjordbær, Waldsteinea ternata.
Krybende dværgmispel, Cotoneaster dammeri ‘Rami’.

Lys

Hække skal have lys. Store træer eller læhegn der vokser ind over hækken og skygger, skal beskæres, så der kommer lys nok ind til hækken.

Hegn eller byggeri skal sættes mere end 1m fra hækken, så det ikke skygger
(Trådhegn må gerne sættes helt ind til hækrod)

Sørg for at stauder og andre planter ikke vokser helt op i hækken og skygger for det nederste af hækken.
Det kan gøre at hækken får “fødder”, dvs at hækstammen er bar på det nederste stykke.
Lav gerne et  stykke 20-30 cm fra hækken hvor der ikke vokser høje planter.

Gødning

Hække skal have gødning som alt muligt andet
Organisk gødning er det bedste, som f.eks. møg fra heste eller høns – helst uden for meget halm i, da det også stjæler kvælstof.
Man kan også købe organisk gødning, som f.eks Guanogødning, Biodan eller Animix
Man behøver kun give organisk gødning én gang i sæsonen, bedst tidlig foråret.

Organisk gødning er mad for mikroorganismer, bakterier, svampe og orme, som er de organismer der skaber liv i jorden og næring til planterne

Kompost

Kompost skal oven på jorden – ikke graves ned i jorden.

Læg gerne kompost for at øge og forbedre jorden under hækken.
Læg et 2-3 cm tykt lag havekompost ud i en 20 – 30 cm bred bane på hver af hækkens sider.
Regnormene skaber stille og roligt de luftkanaler som rødder, vand og næringsstoffer kan passere igennem, hvilket er forudsætningen.

Læg gerne afklip fra græsslåningen eller afklip fra hækken under hækken til at gøde og lukke for ukrudt.

Hvis jorden er meget lerholdig, kan det være en god ide at lægge en skovlfuld sand pr. løbende meter hæk.

Vanding

I tørre perioder er der ingen grund til at vande hækken, medindre den er nyplantet inden for det sidste par år.

Er hækken druknet?

Hvis jorden er meget våd og fugtig næsten hele året rundt, kan det være skadeligt for dine hækplanter. Jordens massive fugtighed kan skyldes, at gamle dræn er tilstoppede, eller at jorden er meget lerholdig og fast stampet.

Det store vandindhold i jorden reducerer iltindholdet i jorden så hækplanterne kan dø.
Og du kan ikke bare rive den gamle hæk op og plante en ny – der skal lidt mere til.

Sådan undgår du at din hæk drukner:

 • Grav den gamle hæk op.
 • Grav et par spadestiks dybde, 30 cm i bredden og en dybde på 40-60 cm så du kommer ned til lerlaget, og løsn jorden med en greb i bunden.
 • Bland gerne ca. 25 % skarp sand i jorden hvis den er leret.
 • Er det meget slemt kan du lægge et drænrør.
 • Fyld 40 cm god muldjord i hullet, Bruger du kompost skal det lægges ud oven på jorden i et lag på 2-3 cm. Gerne 2 – 3 gange om året og gerne kompost fra genbrugspladsen.
 • Plant de nye hækplanter.

Illustration fra https://www.bolius.dk/saadan-undgaar-du-at-din-haek-drukner-4198/

Er det gået helt galt

Beskæring / nedskæring

Gamle eller nye hække, der ikke vokser der ikke vokser ordentligt, har bare pletter eller andet, kan få nyt liv ved en kraftig beskæring.
Er der stadig blade på grenene nogen steder?  Så er der også liv.

Skær hækken ned til 10 cm over jorden. På de tilbageværende grenstykker findes masser af “sovende øjne” der nu vækkes til live og du vil i løbet af 2-3 sæsoner igen kunne glæde dig over en frisk grøn hæk.

Du kan også vælge en knap kun at lave en kraftig beskæring af én side ad gangen. Der klippes ind til hovedstammer i midten af hækken, uden at røre toppen. Til næste forår beskæres den modsatte side på samme måde. Forårsperioden før løvspring er et godt tidspunkt for kraftig beskæring af ligusterhække.

Hjælper det ikke – eller er hækken helt død – skal den gamle hæk graves op og der skal plantes en ny.

Plantning af ny hæk

Plant ny ligusterhæk i perioden fra april til november, som er det bedste plantetidspunkt for barrodede planter.
Bøgehæk og avnbøg skal plantes fra 1. november til 15. april.
Planter man uden for den periode, beder man selv om problemer, og det uanset hvad sælgeren påstår.

Pas på rødderne inden du planter. De må ikke tørre ud og skal derfor indpakkes i plastik eller lignende. Liguster har mange og fine rødder og er derfor lette at få til at gro når du passer på.
Ved plantning af hæk vil det være godt at grave en rende. Enkelte buske plantes i plantehuller.

Du starter med at grave renden/plantehullerne. Hullet skal være 2-3 gange så dybe/brede som rødderne. ca 40 cm er fint i de fleste tilfælde.
For at undgå at hækken drukner, kan du grave dybt- ned til 60-70 cm´s dybde og fylde bunden med store sten og grus. Men som minimum skal du sikre dig, at bunden i planterenden er løs.

Gennemvand jorden grundigt før plantning – 30 l vand pr. m². Det skal gøres to dage før plantning, så jorden er godt afdrænet for overskydende vand inden plantning.

Der plantes 4-5 planter pr. løbende meter for at få en tæt hæk. Efter plantningen trædes jorden let til, omkring de enkelte planter.

Bagefter kan du evt. dække jorden med barkflis (ikke træflis) for at forhindre ukrudt.
Dækker du med bark skal du huske at tilføre ekstra vand og gødning som barken bruger under nedbrydningsprocessen.

Når du har plantet hækken, skal den have rigeligt med vand. Det første år efter plantning vil det være godt at vande hækken, når det er tørt i sommerhalvåret, hvor jordens fugtighed er lav.