Gode råd om hække

Bestilling af hæk 2019 – senest 16. september
Se mere her……
http://www.hf-marienlyst.dk/bestilling-af-haek-2019/

En samling af gode råd om hække.

Du kan læse her på siden eller hente det hele samlet i en pdf lige her:Gode råd om hæk –  Marienlyst 2018
Tak til Carsten Juul, Havekonsulent for Aarhus Kredsen.


Regler om hæk i Marienlyst:

I Marienlyst skal hækken være luget ved havevandringen i juni.
– og ved havevandringen i september, skal den både være luget og klippet.
Vi har også en regel om at hækken ikke må være mere end 160 cm høj, og 60 cm bred.

Gode råd i kort form:

Læs mere grundige forklaringer længere nede på siden

 • Hække er en sag mellem naboer – så snak med dem ved siden af, hvordan I skal pleje jeres fælles hæk
 • Klip din hæk så den får lys og luft – også i bunden – og så den laver nye sideskud.
 • Hold hækken fri for ukrudt – ukrudt tager først, og stjæler vand og næring fra hækken.
 • Lav gerne bunddække mod ukrudt, men brug IKKE træflis, det stjæler kvælstof fra hækken.
  Brug bunddækkeplanter- måske barkflis – og skub gerne hækafklip ind under hækken.
 • Gød hækken – bedst med organisk gødning.
 • Giv gerne kompost for at forbedre jorden. Kompost lægges ovenpå jorden.
 • Sørg for at hækken får lys nok, og ikke står i skygge under træer eller læhegn.
 • Plant din hæk rigtigt. Sørg for at jorden er løs inden plantningen ned i 1-2 spadestiks dybde
 • Er det gået galt: Prøv at klippe hækken helt ned til 10 cm over jorden.
  Den vil være fin i løbet af 2-3 år. De fleste hækplanter vokser op til 80 cm på en sommer.
 • Er det gået helt galt: Plant en ny hæk.
 • Er den druknet: Grav den op og løsn jorden under hækken, helt ned i lerdybde.
  Plant derefter en ny.

Hække – forskellige gode sorter

I Marienlyst har vi både ligusterhæk og bøgehæk omkring haverne.
Ved parkeringspladserne har vi lærkehække og en enkelt avnbøgehæk

Liguster

Ligustrum vulgare ‘Atrovirens Liga’ er en opret, tætforgrenet og kraftigt voksende busk, som er næsten stedsegrøn, idet den beholder de fleste af bladene vinteren igennem.
Sorten Liga er selekteret ud fra den sort, der hedder ‘Atrovirens’

En anden og lige så god selekteret sort, hedder Ligustrum vulgare ‘Atrovirens Select’

Begge sorter er afprøvet i det danske klima. Derfor bør de vælges på grund af hårdførheden og betragtes generelt som hovedsorterne i Danmark.

Bøg

Hedder på latin Fagus sylvatica og er den samme plante som bøgetræerne i skoven. Den er hårdfør, men kan være lidt vanskelig at få i gang, da bøgen det første år efter plantning bruger kræfterne på at sætte rod.

Avnbøg

Hedder på latin Carpinus Betulus og har ikke noget med bøg at gøre. Det er den absolut bedste plante til hæk, der er ikke nogen form for sygdom eller skadedyr der går på Avnbøg. Den kan tilmed tåle at stå lidt i skygge og lidt fugtigt. Dens løv er meget smukt om sommeren, i modsætning til alm. Bøg, beholder den ikke bladene på om vinteren.

 

Klipning

De fleste hækplanter vokser 2 eller 3 gange i løbet af sommeren.
1. gang maj – juni, 2. gang i juli, 3. gang i løbet af august.

Derfor klipper man hæk første gang lige omkring Sct. Hans, og anden gang midt i august, hvis man vil have en pæn, tæt og velholdt hæk

Ligusterhække kan nå at vokse meget, hvis du kun klipper dem 1 gang om året eller venter til juli. Men i princippet kan man klippe sin hæk, når man synes den ser rodet ud, eller er for høj.

Det er også en god ide at klippe hækken, selvom den kun er et par år gammel, men kun på siderne. Toppen klipper man når hækken har den ønskede højde.

Sådan klipper du en hæk.
Hækken bør klippes, så den er bredest forneden.
På den måde kan sollyset lettere trænge helt ned til bunden af hækken, så den bliver ved med at være tæt forneden.  En god bredde er 30-40 cm i bunden

Det er en god ide at klippe hækken så den runder i toppen eller lave den pyramideformet.
Man klipper toppe på den måde fordi for at undgå at der lægger sig sne på toppen om vinteren.
Når sneen tør kan den blive så tung at det kløver hækken.

Det er en god ide, at klippe afklippet i lidt mindre stykker og skubbe det ind under hækken. Det lukker både for ukrudt, og giver naturlig kompost til jorden.

Lug i hækken

Det er vigtigt at holde hækken fri for ukrudt.
Ukrudt tager først – og stjæler vand og næring fra hækken.
Marienlyst er giftfri og der må ikke bruges plantegift som f.eks. Round-up.

Bunddække

For at lukke for ukrudt kan man lave bunddække.

BRUG IKKE TRÆFLIS – vil du bruge flis, skal det være BARKFLIS.
Træflis stjæler kvælstof fra jorden, og dermed også fra hækken.
Bruger man træflis, skal man gøde 3 gange så meget, som man ellers skal.
Træflis er kun godt hvor der ikke skal vokse noget, f.eks. på havegange.

Afklip fra hækkeklipningen kan også bruges som bunddække.

Bunddækkeplanter under hækken er også en mulighed.
Forslag til lave bunddækkende planter:

Tæppestorkenæb, Geranium x cantabrigiense.
Læbeløs, Ajuga reptans .
Skovjordbær, Fragaria vesca.
Funkia, Hosta
Forglemmigej, Ompherlodes verna
Eller I kunne vælge et stedse- eller vintergrønt bunddække af fx:
Hasselurt, Asarum europaeum.
Guldjordbær, Waldsteinea ternata.
Krybende dværgmispel, Cotoneaster dammeri ‘Rami’.

Lys

Hække skal have lys. Store træer eller læhegn der vokser ind over hækken og skygger, skal beskæres, så der kommer lys nok ind til hækken.

Gødning

Hække skal have gødning som alt muligt andet
Organisk gødning er det bedste, som f.eks. møg fra heste eller høns – helst uden for meget halm i, da det også stjæler kvælstof.
Man kan også købe organisk gødning, som f.eks Guanogødning, Biodan eller Animix
Man behøver kun give organisk gødning én gang i sæsonen, bedst tidlig foråret.

Organisk gødning er mad for mikroorganismer, bakterier, svampe og orme, som er de organismer der skaber liv i jorden og næring til planterne

Kompost

Kompost skal oven på jorden – ikke graves ned i jorden.

Læg gerne kompost for at øge og forbedre jorden under hækken. Læg et 2-3 cm tykt lag havekompost ud i en 20 – 30 cm bred bane på hver af hækkens sider.
Regnormene skaber stille og roligt de luftkanaler som rødder, vand og næringsstoffer kan passere igennem, hvilket er forudsætningen

Hvis jorden er meget lerholdig, kan det være en god ide at lægge en skovlfuld sand pr. løbende meter hæk.

Er hækken druknet?

Hvis jorden er meget våd og fugtig næsten hele året rundt, kan det være skadeligt for dine hækplanter. Jordens massive fugtighed kan skyldes, at gamle dræn er tilstoppede, eller at jorden er meget lerholdig og fast stampet.

Det store vandindhold i jorden reducerer iltindholdet i jorden så hækplanterne kan dø.
Og du kan ikke bare rive den gamle hæk op og plante en ny – der skal lidt mere til.

Sådan undgår du at din hæk drukner:

 • Grav den gamle hæk op.
 • Grav et par spadestiks dybde, 30 cm i bredden og en dybde på 40-60 cm så du kommer ned til lerlaget, og løsn jorden med en greb i bunden.
 • Bland gerne ca. 25 % skarp sand i jorden hvis den er leret.
 • Er det meget slemt kan du lægge et drænrør.
 • Fyld 40 cm god muldjord i hullet, Bruger du kompost skal det lægges ud oven på jorden i et lag på 2-3 cm. Gerne 2 – 3 gange om året og gerne kompost fra genbrugspladsen.
 • Plant de nye hækplanter.

Illustration fra https://www.bolius.dk/saadan-undgaar-du-at-din-haek-drukner-4198/

Er det gået helt galt

Beskæring / nedskæring

Gamle eller nye hække, der ikke vokser der ikke vokser ordentligt, har bare pletter eller andet, kan få nyt liv ved en kraftig beskæring. Er der stadig blade på grenene nogen steder? Så er der også liv.

Skær hækken ned til 10 cm over jorden. På de tilbageværende grenstykker findes masser af “sovende øjne” der nu vækkes til live og du vil i løbet af 2-3 sæsoner igen kunne glæde dig over en frisk grøn hæk.

Du kan også vælge en knap kun at lave en kraftig beskæring af én side ad gangen. Der klippes ind til hovedstammer i midten af hækken, uden at røre toppen. Til næste forår beskæres den modsatte side på samme måde. Forårsperioden før løvspring er et godt tidspunkt for kraftig beskæring af ligusterhække.

Hjælper det ikke – eller er hækken helt død – skal den gamle hæk graves op og der skal plantes en ny.

Plantning af ny hæk

Plant ny ligusterhæk i perioden fra april til november, som er det bedste plantetidspunkt for barrodede planter.
Bøgehæk og avnbøg skal plantes fra 1. november til 15. april.
Planter man uden for den periode, beder man selv om problemer, og det uanset hvad sælgeren påstår.

Pas på rødderne inden du planter. De må ikke tørre ud og skal derfor indpakkes i plastik eller lignende. Liguster har mange og fine rødder og er derfor lette at få til at gro når du passer på.
Ved plantning af hæk vil det være godt at grave en rende. Enkelte buske plantes i plantehuller.

Du starter med at grave renden/plantehullerne. Hullet skal være 2-3 gange så dybe/brede som rødderne. For at undgå at hækken drukner, kan du grave dybt- ned til 60-70 cm´s dybde og fylde bunden med store sten og grus. Men som minimum skal du sikre dig, at bunden i planterenden er løs.

Gennemvand jorden grundigt før plantning – 30 l vand pr. m². Det skal gøres to dage før plantning, så jorden er godt afdrænet for overskydende vand inden plantning.

Der plantes 4-5 planter pr. løbende meter for at få en tæt hæk. Efter plantningen trædes jorden let til, omkring de enkelte planter.

Bagefter kan du evt. dække jorden med barkflis for at forhindre ukrudt.
Dækker du med bark skal du huske at tilføre ekstra vand og gødning som barken bruger under nedbrydningsprocessen.

Når du har plantet hækken, skal den have rigeligt med vand. Det første år efter plantning vil det være godt at vande hækken, når det er tørt i sommerhalvåret, hvor jordens fugtighed er lav.