Vil du bygge?

Opdateret marts 2019

DU SKAL HAVE EN BYGGETILLADELSE FOR AT BYGGE

Jorden som Haveforeningen Marienlyst ligger på, er ejet af Aarhus Kommune og du skal følge de retningsliner for byggeri, som er bestemt af kommunen.
Der gives byggetilladelser og -godkendelser af Kolonihaveforbundets Aarhus Kreds.
Bestyrelsen skal følge byggeriet.

DER GIVES IKKE DISPENSATION FRA BYGGERETNINGSLINIERNE OG  
OVERTRÆDELSE KAN MEDFØRE OPSIGELSE AF LEJEMÅLET.

VEJLEDNING

Her på siden finder du en vejledning du kan følge, hvis du gerne vil bygge.
Du kan hente den samme vejledning, med ansøgninger og eksempler på tegningerne du skal lave til din ansøgning her:
Vil du bygge – vejledning 2019 vers 2 HF marienlyst

LÆS BYGGERETNINGSLINIERNE GRUNDIGT
Vil du gerne bygge nyt, eller bygge om, så læs bygge-retningslinerne fra Aarhus Kredsen grundigt igennem og lav derefter en byggeansøgning.
Lad være med at bygge, før du har en byggetilladelse, så du undgår at lave fejl.

Se byggereglerne her:
Byggeretningslinjer for kolonihavehuse i Aarhus Kredsen 2024
Nye skærpede krav til overdækkede terrasser: Byggeregler Overdækket terasse- Præcisering_ 2020 08
Byggeregler: LEGEHUS vejledning 06 2020

Det er kun bygninger der opfylder kravene i byggeretningslinierne som kan godkendes.
Byggeri der ikke følger kravene skal lovliggøres eller fjernes, og der foretages ikke vurdering i forbindelse med evt. salg, hvis der er ikke godkendt byggeri på grunden.

HØJST 50M2 BYGNING + 15M2 OVERDÆKKET TERRASSE
Du kan højst få byggetilladelse til – og godkendelse af – i alt 50 m2 bygning + 15 m2 overdækket terrasse. De 50m2 dækker det samlede areal af hovedhus, tilbygninger og udhuse.

I de 50 m2, skal du altså også have plads til haveredskaber og det bad/toilet du får brug for når der bliver kloakeret i Marienlyst.

Hvis du bygger mere, bliver du pålagt at fjerne det og det kan medføre opsigelse af lejekontrakten.
Bemærk at alle mål bliver målt udvendigt.

DISPENSATION FOR 40+
I Marienlyst skal du også søge en særlig tilladelse, til at bygge over 40 m2.
Du søger dispensation, sammen med din byggeansøgning.

EKSISTERENDE IKKE GODKENDT BYGGERI
På nogen grunde ligger ældre bygninger der aldrig er søgt byggetilladelse til. eller er blevet godkendt.
Er det tilfældet, skal man få dem lovliggjort hurtigst muligt.
Er du i tvivl om dit byggeri er godkendt, så kontakt Marienlysts Bestyrelse.

For at få eksisterende byggeri lovliggjort, skal man følge samme fremgangsmåde som ved nybyggeri.
Byggeri der er opført før 2014, men som ligger for tæt på skel (2,5 m til naboen eller kolonihavens ydre skel 3,5 m), kan godkendes hvis byggeriet ellers følger byggeretningslinierne.
Der bruges luftfoto fra 2014, for at afgøre om huset er bygget senere.

Du kan se luftfotos af dit hus på hjemmesiden dingeo.dk.
Du finder oplysninger om dit hus ved at søge på Haveforeningen Marienlyst (dit havenummer)


HVILKET BYGGERI SKAL JEG SØGE BYGGETILLADELSE TIL?

DU SKAL SØGE OM BYGGETILLADELSE TIL
Hovedhus
Udhuse / skure
Tilbygninger til hovedhus / udhuse / skure
Overdækket terrasse (skal være sammenbygget med hovedhuset)
Evt. hems (Læs byggeretningslinierne)
Renovering/ ombygning hvis du ændrer højde, bredde, længde.
Renovering/ombygning hvor du ændrer byggeriets status fra f.eks. udhus til beboelse.

DU SKAL IKKE HAVE BYGGETILLADELSE TIL
Drivhus / max 10 m2 (Dog er der visse krav – læs byggeretningslinierne)
Legehus / max 4m2 (Dog er der visse krav – læs byggeretningslinierne)
Terrasse / ikke overdækket
Drivhus, legehus og ikke-overdækket terrasse, tæller ikke med i de samlede bebyggede m2.

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGGERI
Der må renoveres en side af gangen uden byggetilladelse.
Husets længde, bredde og højde må ikke ændres og fundamentet ikke flyttes.
Hvis hele bygningen rives ned og renoveres på én gang, er det en ny bygning der bliver opført,
og så skal der søges om byggetilladelse.

ANDRE INSTALLATIONER
El – tilslutning
skal etableres via Konstant.dk.
El – installationer skal laves af autoriseret el-installatør
Toilet – vandskyllende toilet er kun tilladt med godkendt samletank. Septiktank er ikke lovligt.
Afløb og samletank skal installeres af autoriseret kloakmester og samletanken skal godkendes af kommunen.
Solfanger, varmepumpe, vandvarmer og lignende – skal være typegodkendte.
Regnvandsfakine skal være lovligt etableret og godkendt
Gasanlægskal være installeret af autoriseret gas-mester. (ikke tilslutning af komfur el.l. til gasflaske)

Det er ikke tilladt at have brændeovn, pejs eller andet der kræver en skorsten


Sådan søger du om byggetilladelse

 • Læs byggeretningslinierne grundigt igennem.
  Du kan se byggereglerne her:  Byggeretningslinjerne 2019 for kolonihaver i Århus Kommune
  Er du i tvivl om noget, så spørg bestyrelsen eller kredsens byggeudvalg
 • Lav tegninger og materialeliste over byggeriet
  Du skal lave en situationsplan, facadetegninger, en plantegning, og en snittegning –
  Du kan se forklaringer og eksempler på de tegninger du skal lave her: Til din byggeansøgning skal du vedlægge byggetegninger – vejledning
  Du skal også lave en liste over de materialer du vil bruge til byggeriet
 • Udfyld en byggeansøgning
  Du kan hente en byggeansøgning her: Ansøgning om byggetilladelse  eller få den udleveret i bestyrelsens kontortid.
  Ansøgning og tegninger skal godkendes af Marienlysts formand med underskrift.
  Formanden er som regel på kontoret d. 1. og 3 . mandag i måneden.
 • Tilladelse til at bygge over 40 m2
  Hvis den samlede bebyggelse på grunden bliver mellem 40 og 50 m2 når du er færdig (uden overdækket terrasse på 15m2), skal du også søge om en særlig tilladelse til at bygge mere en 40 m2.
  Ansøgningen kan du hente her. Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 35- 2018
  eller du kan få den udleveret i bestyrelsens kontortid
  Du underskriver den selv og afleverer den sammen med byggeansøgningen .
 • Aflever ansøgningen på kredsens kontor
  Ansøgning(er) og tegninger afleveres personligt på kredsens kontor i Højbjerg.
  Se adresse og åbningstider på kredsens hjemmeside her: aarhuskredsen.dk
  Du skal betale 750 kr for sagsbehandlingen og byggesyn ved afleveringen af ansøgningen.
  Der kan fremover kun betales med MobilPay
 • Byggetilladelse
  Byggeudvalget ser ansøgningen igennem – og godkender den, hvis den følger byggereglerne.
  Byggetilladelsen bliver sendt til bestyrelsen, der giver dig besked om at du kan gå i gang med at bygge. Bestyrelsen får også besked hvis den ikke bliver godkendt.
  Først når du har fået din byggetilladelse, kan du begynde at bygge.
  En byggetilladelse gælder året ud + 2 år
 • Mens du bygger
  Bestyrelsen skal følge byggeriet, så du vil kunne få besøg fra bestyrelsen undervejs i dit byggeri.
  Hvis du ændrer i planerne undervejs, skal du kontakte bestyrelsen og kredsens byggeudvalg.
  Det er en god ide, at du tager billeder undervejs i byggeriet hvis der skulle opstå tvivl og i forhold til en kommende vurdering. Gem også bilag, bonner osv.
 • Byggesyn
  Når du er færdig – kontakt bestyrelsen og bed om et byggesyn
  Byggesyn foretages af kredsens byggeudvalg
  Al bebyggelse bliver målt op ved byggesynet  . Opmålingen sker udvendigt..
 • Ibrugtagningstilladelse
  Hvis byggeriet er lovligt opført og opfylder alle krav, får du en ibrugtagningstilladelse .
  Kredsen sender den til bestyrelsen som sender den videre til dig.
 • Nu er byggeriet lovligt.
  Du må ikke bygge mere uden at søge om en ny byggetilladelse.

Er du i tvivl om noget …
s
å kontakt bestyrelsen.


Kontakt til byggeudvalget – Kolonihaveforbundets Aarhus kreds

Kolonihaveforbundets Aarhuskreds
Rosenvangs Alle 195, 8270 Højbjerg

Århuskredsens byggeudvalg

Kontortid : Nye åbningstider fra 2024: Tirsdage fra kl. 16:00 til kl. 18:30
Der  lukket sidste tirsdag i måneden. Andre lukkedage vil fremgå af deres hjemmeside.

Kontakt til byggeudvalget
byggeudvalg@aarhuskredsen.dk
Byggeudvalg 1: 25758387
Byggeudvalg 2: 25758386