Havevandring

Opdateret 09 2023

Der er flere steder set stauder, planter eller højt græs helt op i hækken. Det er ikke ukrudt men skygger alligevel for hækken. Vi anbefaler at der er plantefrit bælte på min 25 30 cm – bunddække er undtaget -men bunddække skal være lavt.

Tilføjet 20-9-2023: Vi vil gerne lige minde om følgende

Den maksimale hækhøjde er 160 cm
Det er bestemt i både lejekontrakt med Aarhus kommune og Marienlysts ordensregler at hækhøjden
max må være 160 – respekter venligst dette.Den maksimale hækhøjde er fastlagt med henblik på at sikre, at kolonìhaveområderne
fremstår med et åbent parklignende præg, da de er en del af Aarhus Kommunes grønne rekreative områder der er åbent for alle . 

Sprøjtegifte 
Det er forbudt at bruge sprøjtegifte i Marienlyst
Dette er også en del af lejekontrakten med Aarhus Kommune

Opskud i hækken 
Vi ser ofte “opskud” i hækkene – det kan være tjørn, hyld, eller andet grønt der blander sig i hækken.
Disse skal fjernes helt ved jorden og ikke kun klippes så det falder sammen med med hækken.
Hurtigt voksende “opskud” kan hurtigt overtage og kvæle en ligusterhæk.

Græsrabatter / ukrudt på vejen 
Veje og stier skal holdes fri for ukrudt ud til midten af vejen/stien  – dvs at det ikke er nok blot at rydde 30 cm ud fra hækken og lade resten stå.
Snak med dine naboer om hvordan i gerne vil have stien og fordel arbejdet mellem jer . .  Man kan evt. bare slå den med græsklipperen jævnligt

  • Vi kan se at det er blevet moderne at lægge presenninger , linoleum eller andet på ydersiden af hækken for at undgå ukrudt og lugearbejde.
    Vi synes det er en meget dårlig ide….
  • Dels ser det ikke særlig kønt ud,
  • Det forhindrer ikke ukrudt da meget ukrudt kommer flyvende gennem luften
  • Vanfdafvisende underlag forhindrer at regnvand kan sive ned og give vand til hækken
  • vandet løber af underlaget og laver våde områder andre steder

Vi vil foreslå at man i stedet laver græsrabatter der kan slås med plæneklipperen. 
Det er helt ok at have en græsrabat der kan klippes med plæneklipperen, så længe det ikke er et ukrudts-stykke.
VIL man have underlag der forhindrer at der vokser ukrudt op, så læg en ukrudstdug hvor vandet kan sive igennem.
Bedste hilsner
Bestyrelsen