Kloakering og vand

Aarhus Kommune har bestemt at Marienlyst skal kloakeres i 2024.
Vi har planer om at få lagt vandrør i frostfri dybde og få installeret vandure ved samme lejlighed. Det er ikke vedtaget af generalforsamlingen endnu, men vi er begyndt at spare op.

På denne side kan du finde de informationer vi allerede har adgang til.
Det er ikke dækkende, men vil løbende blive opdateret.

Dokumenter

HENT: BILAG PUNKT 5 – info om kloakering i Marienlyst final
Informationsmateriale til afstemning om financiering og afstemning om kloakering til skel eller sokkel. NØD- GF 2021

HENT: Referat af oplæg om kloakering af Henning Skårup på GF 2020:
2020 09 20 Referat møde kloakering af kolonihaver – HF Marienlyst

Kolonihaveforbundets oplæg til værdiansættelse af kloakken
HENT: Om prisfastsættelse af foreningens kloakanlæg

Tillæg til lejekontrakten med Aarhus Kommune ang kloakering
HENT: Kloak – Tillæg til lejekontrakt aarhus kommune 06 2018

Links

LINK: Aarhus Kommunes hjemmeside: SKAL MIN KOLONIHAVE KLOAKERES?
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/sommerhuse-og-kolonihaver/kolonihaver/vil-du-vide-mere-om-kloakering-i-kolonihaver/skal-min-kolonihave-kloakeres/

LINK: Aarhus Vands hjemmeside :BAGGRUND OG FREMGANGSMÅDE FOR KLOAKERING AF KOLONIHAVER
https://www.aarhusvand.dk/projekter/spildevand/kolonihaver-kloakering/baggrund-ogfremgangsmade/

Andre spørgsmål og svar:

Spørgsmål til rentesatsen på lånet fra Aarhus Kommune ?
Hvordan kan Aarhus Kommune forlange 5% i rente, når fx Kommunegarantien til fx fjernvarmearbejde tilbyder 0,55% til et lån på knap 10.000.000 kr ?
Svar: Det er en byrådsbeslutning helt fra 2013 at kommunen finansierer kloakeringen men at anlægsudgifterne betales tilbage af haveforeningerne som areallejestigning på følgende vilkår:
Areallejestigningen beregnes med udgangspunkt i, at anlægsinvesteringentilbagebetales over 30 år med en forrentning, der svarer tilkommunens interne rente som et annuitetslån, der pt. er 4%. Dertillægges bidrag til købsmomsordningen på 8,1%.

Aftalen om kloakering er forhandlet endeligt færdig som et tillæg til aarhuskredsen / kolonihaveforbundets lejekontrakt med Aarhus Kommune.Der er derved opnået en solidarisk løsning og finansiering for alle kolonihaver i Aarhus .

En forening under Aarhuskredsen stillede i januar 2020 spørgsmål til renteniveauet. Kredsen rettede henvendelse til forvaltningen og der blev lavet et notat hvor forvaltningen vurderede at det ikke var sandsynligt at der kunne optages lån til en lavere rente. De ville derfor ikke foretage sig mere i den sag.

Det er derfor ikke vores vurdering at vi alene som forening kan gå ind og påvirke renteniveauet.

Klargøring til kloak i badeværelset?
Vi skal have renoveret badeværelsegulvet. I den forbindelse tænkte vi på, om det er en fordel at gøre klar til kloakeringen allerede nu.
Svar: Når der er blevet kloakeret skal tilslutningen af huset til kloakken udføres af autoriseret kloakmester og der skal sendes en klarmelding fra kloakmesteren til kommunen.
Vores bedste råd er derfor: Få en kloakmester til at lave rørføringen så den del der er i huset allerede er udført korrekt. Så skulle det i princippet kun være den sidste del af tilslutningen der skal laves i forbindelse med kloakeringen.