Dokumenter m.m

Opdateret april 2018

DOKUMENTER, HF-MARIENLYST

Vedtægter HF Marienlyst – (revideret 2018)
Ordensregler (revideret 2018)

Fonden til fremme af foreningens forskønnelse og sociale aktiviteter
Info og ansøgningsskema – afleveres til et bestyrelsesmedlem


REFERATER m.m. FRA GENERALFORSAMLINGER

2018:
Samlede bilag – generalforsamlingen 2018
Referat af generalforsamlingen 2018 – godkendt
De vigtigste ændringer i vedtægterne GF 2018

2017:
Bestyrelsens beretning 2017
Referat af generalforsamling 2017

2016:
Bestyrelsens beretning 2016
Foreningsregnskab 2015
Forslag til generalforsamlingen 2016
Referat fra generalforsamling 2016

2015:
Bestyrelsens beretning 2015
Foreningsregnskab 2014
Referat fra Generalforsamling 2015

2014:
Bestyrelsens beretning 2014
Indkaldelse
Referat fra Generalforsamling 2014
Regnskab 2013

2013:
Bestyrelsens beretning 2013
Indkaldelse til generalforsamling 2013
Referat af Generalforsamling, 2013
Årsregnskab 2012

2012:
Bestyrelsens beretning 2012
Indkaldelse til Generalforsamling 2013
Dagsorden + referat fra generalforsamling 2012 

2011:Generalforsamling_referat- 2011

2010: referat Generalforsamling 2010


Love, vedtægter og lejekontrakt med Aarhus kommune

Kolonihaveloven – 2014
Vejledning om de nye regler i kolonihaveloven – Naturstyrelsen 2014

Kolonihaveforbundets vedtægter – 2018
Aarhuskredsens vedtægter – 2017

Lejekontrakt-mellem aarhus kommune og Kolonihaveforbundets-Aarhuskreds
LINK: Info om kolonihaver i Aarhus Kommune

Lokalplan for Marienlyst LK 35 –  2018


FRA AARHUS KOMMUNE

Affald
LINK: Information om den nye affaldssortering fra 2018
Sorteringsliste for storskrald 2017

Rotter
Haveforeninger-rotter vejledning 03 2018

Rotter eller tegn på rotter skal altid anmeldes til kommunen.
Det kan du gøre på www.aarhus.dk/rotter eller på tlf.nr. 8940 4934 (man-fre ml. kl.11-12).

Tegnet forklaring af hvordan man forebyggerr rotteangreb 06 2018

Høns
Vejledning om hønsehold 2017

Afbrænding af bål og haveaffald
Vejledning_om_afbrænding af bål og haveaffald_dec__2015_dec
fra Østjyllands brandvæsen.


LEJE AF HAVELOD

Standard lejekontrakt – efter 2016
Standardlejevilkår for leje af en havelod (foreninger på lejet jord) 2016-nu

LINK: Bestil bopælsattest på Borger.dk (du skal bruge NemId)


BYGGERI

Vil du bygge – Vejledning 2018 HF Marienlyst

Byggeretningslinjerne for kolonihavehuse  i Århus Kommune – 2016

Ansøgning om byggetilladelse – Aarhuskredsen 2018
LINK: Byggeansøgningspriser – Aarhuskredsen.dk

LINK: Tillæg-til-Lejekontrakt-om byggeri på 50m2 -2016
Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 35 – 2018

Ansøgning om samletank – Aarhus Kommune 2018

Faskiner m.m.Ansøgning og information – Aarhus Kommune:
LINK: Nedsivning af regnvand – faskine, regnvandsbed eller nedsivning
LINK: Inspiration til løsninger med regnvand


VURDERING

Vurderingsregler – Kollonihaveforbundet 01 2018
Vurdering – vejledning til køber og sælger – kolonihaveforbundet 01 2018
Vurdering – tabel til vurdering og værdiansættelse – kolonihaveforbundet 01 2018

LINK: Vurderingspriser – Aarhuskredsen.dk

Ejer-erklæring til brug for vurdering af kolonihavehus 01 2017-2018

LINK: Om elinstallationsrapporten – boligejer.dk

Dokument til kvittering til modtagelse af vurdering af havelod 02 2018
Ankesag – blanket til anke af vurdering 2016-2018


KØB OG SALG

Vejledning om køb og salg af kolonihaver – 2018

Opsigelse af lejekontrakt – havelod med bebyggelse 2018
Opsigelse af lejekontrakt – havelod uden bebyggelse 2018

LINK: Om tinglysning af kolonihavehuse – info fra Kolonihaveforbundet
LINK: Tinglysningsrettens hjemmeside
Vejledning: Forespørg selv tingbogen for fast ejendom (tingbogsattest)2018
Blanket til bestilling af tingbogsattest på kolonihavehuse

Købsaftale vedrørende kolonihavehus 2018

Vejledning til bestyrelser om håndtering af købesummer 2018


PRÆMIEHAVER

Regler for havepræmiering – Kolonihaveforbundet 2017


KLOAKERING

LINK: Om kloakering af kolonihaver – Information fra Aarhus Kommune (2017)
LINK: Oftest stillede spørgsmål om kloakering – Aarhus Kommune
Vejledning til bestyrelser om prisfastsættelse af kloakanlæg i haveforeninger – Kolonihaveforbundet 2018