Dokumenter m.m

Opdateret april 2020

Vedtægter HF Marienlyst – (revideret 2018)
Ordensregler 23 maj 2019 HF Marienlyst(senest revideret på EGF 23. maj 2019)

Fonden til fremme af foreningens forskønnelse og sociale aktiviteter
Info og ansøgningsskema – afleveres til et bestyrelsesmedlem


REFERATER m.m. FRA GENERALFORSAMLINGER

Afstemning 4-4-2020 om godkendelse af regneskab 2019 og budget 2020 samt forslag om yderligere opsparing til vand i frostfri dybde
Indkaldelse til afstemning 4-4-2020 incl bilag
HF Marienlyst Regnskab 2019
RESULTATET AF AFSTEMNINGEN 2020 04 04

Ekstraordinær GF 23. maj 2019
EGF 2019 referat 23. maj
EGF 2019 Det blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling
EGF 2019  bilag_23. maj 

Ordinær GF 2019 27 april 19:
GF 2019 referat HF Marienlyst – godkendt
GF 2019 Beslutninger på GF 27 april 19 fra nyhedsbrev 05 2019
GF 2019 bilag samlede – bilag er beretning, regnskab, forslag, budget m.m.

2018:
Samlede bilag – generalforsamlingen 2018
Referat af generalforsamlingen 2018 – godkendt
De vigtigste ændringer i vedtægterne GF 2018

2017:
Bestyrelsens beretning 2017
Referat af generalforsamling 2017

2016:
Bestyrelsens beretning 2016
Foreningsregnskab 2015
Forslag til generalforsamlingen 2016
Referat fra generalforsamling 2016

2015:
Bestyrelsens beretning 2015
Foreningsregnskab 2014
Referat fra Generalforsamling 2015

2014:
Bestyrelsens beretning 2014
Indkaldelse
Referat fra Generalforsamling 2014
Regnskab 2013

2013:
Bestyrelsens beretning 2013
Indkaldelse til generalforsamling 2013
Referat af Generalforsamling, 2013
Årsregnskab 2012

2012:
Bestyrelsens beretning 2012
Indkaldelse til Generalforsamling 2013
Dagsorden + referat fra generalforsamling 2012 

2011:Generalforsamling_referat- 2011

2010: referat Generalforsamling 2010


LOVE OG VEDTÆGTER

Kolonihaveloven – 2014
Vejledning om de nye regler i kolonihaveloven – Naturstyrelsen 2014

Forbundsvedtægter pr. 1. januar 2019 / kolonihaveforbundet
Aarhuskredsens vedtægter 03 2018


VILKÅR FOR LEJE – AARHUS KOMMUNE

Lejekontrakt-mellem aarhus kommune og Kolonihaveforbundets-Aarhuskreds

LINK: Info om kolonihaver i Aarhus Kommune

Lokalplan for Marienlyst LK 35 – 1980
Lokalplan L667 2003
Tillæg nr 56 til kommuneplan 2013 11 2015


INFO FRA AARHUS KOMMUNE

Affald
LINK: Information om den nye affaldssortering fra 2018
Sorteringsliste storskrald 2018
sorteringsliste småt affald / aarhus kommune 2019

Dit_affald_goer_en_forskel 2019-01-10_aarhus kommune folder

Rotter
Haveforeninger-rotter vejledning 03 2018

Rotter eller tegn på rotter skal altid anmeldes til kommunen.
Det kan du gøre på www.aarhus.dk/rotter eller på tlf.nr. 8940 4934 (man-fre ml. kl.11-12).

Tegnet forklaring af hvordan man forebyggerr rotteangreb 06 2018

Høns
Vejledning om hønsehold 2017

Afbrænding af bål og haveaffald
Afbrænding- vejledning – v3 2017
fra Østjyllands brandvæsen.


LEJE AF HAVELOD

Standard lejekontrakt – efter 2016
Standardlejevilkår 01 2019  Gældende fra 1.1.2016

LINK: Bestil bopælsattest på Borger.dk (du skal bruge NemId)


FORSIKRING

Krav om brandforsikring info medlemmer 07 2019
Fælles forsikring info medlemmer vers 2 07 2019


BYGGERI

Vil du bygge? – vejledning 2019 vers 2 HF marienlyst

Byggeretningslinier 2019 for kolonihavehuse  i Århus Kommune
OBS!!! Ny udgave 2019 – Med ændringer i følgende afsnit :
bebyggelse og renovering, side 5.
Overdækket terrasse, indvendig beklædning, og fundering side 6 og 7.
Hems og redningsåbning side 7.
Kloset og afløbsinstallationer side 8.
Legehus side 9.
Tidligere udgave Ikke gældende: Byggeretningslinjerne 2016 for kolonihavehuse  i Århus Kommune – 

Ansøgning om byggetilladelse – Aarhuskredsen 2018
LINK: Byggeansøgningspriser – Aarhuskredsen.dk

LINK: Tillæg-til-Lejekontrakt-om byggeri på 50m2 -2016
Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 35 – 2018

Ansøgning om samletank – Aarhus Kommune 2018

Faskiner m.m.Ansøgning og information – Aarhus Kommune:
LINK: Nedsivning af regnvand – faskine, regnvandsbed eller nedsivning
LINK: Inspiration til løsninger med regnvand


VURDERING

Vurderingsregler pr. 1. januar 2019 
Vejledning til køber og sælger om vurdering 2019
Tabel til vurdering og prisfastsættelse 2019 

LINK: Vurderingspriser – Aarhuskredsen.dk

Ejererklæring til brug for vurdering af kolonihavehus 2019

LINK: Om elinstallationsrapporten – boligejer.dk

Dokument til kvittering til modtagelse af vurdering af havelod 02 2018
Ankesag – blanket til anke af vurdering 2016-2019


KØB OG SALG AF KOLONIHAVEHUSE

Vejledning om køb og salg af kolonihaver  2019

Opsigelse af lejekontrakt – havelod med bebyggelse 2019
Opsigelse af lejekontrakt – havelod uden bebyggelse 2019

Om tinglysning fra Havebladet 11 2018
LINK: Tinglysningsrettens hjemmeside
Vejledning: Forespørg selv tingbogen for fast ejendom (tingbogsattest)2018
Blanket til bestilling af tingbogsattest på kolonihavehuse

Købsaftale  vedr. kolonihavehuse  2019

Vejledning til bestyrelser om håndtering af købesummer 2018


PRÆMIEHAVER

Regler for havepræmiering – Kolonihaveforbundet 2017


KLOAKERING

LINK: Om kloakering af kolonihaver – Information fra Aarhus Kommune (2019)
LINK: Oftest stillede spørgsmål om kloakering – Aarhus Kommune
Vejledning til bestyrelser om prisfastsættelse af kloakanlæg i haveforeninger – Kolonihaveforbundet 2018