Dokumenter m.m

Opdateret juni 2019

Vedtægter HF Marienlyst – (revideret 2018)
Ordensregler 23 maj 2019 HF Marienlyst(senest revideret på EGF 23. maj 2019)

Fonden til fremme af foreningens forskønnelse og sociale aktiviteter
Info og ansøgningsskema – afleveres til et bestyrelsesmedlem


REFERATER m.m. FRA GENERALFORSAMLINGER

Ekstraordinær GF 23. maj 2019
EGF 2019 referat 23. maj
EGF 2019 Det blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling
EGF 2019  bilag_23. maj 

Ordinær GF 2019 27 april 19:
GF 2019 referat HF Marienlyst – godkendt
GF 2019 Beslutninger på GF 27 april 19 fra nyhedsbrev 05 2019
GF 2019 bilag samlede – bilag er beretning, regnskab, forslag, budget m.m.

2018:
Samlede bilag – generalforsamlingen 2018
Referat af generalforsamlingen 2018 – godkendt
De vigtigste ændringer i vedtægterne GF 2018

2017:
Bestyrelsens beretning 2017
Referat af generalforsamling 2017

2016:
Bestyrelsens beretning 2016
Foreningsregnskab 2015
Forslag til generalforsamlingen 2016
Referat fra generalforsamling 2016

2015:
Bestyrelsens beretning 2015
Foreningsregnskab 2014
Referat fra Generalforsamling 2015

2014:
Bestyrelsens beretning 2014
Indkaldelse
Referat fra Generalforsamling 2014
Regnskab 2013

2013:
Bestyrelsens beretning 2013
Indkaldelse til generalforsamling 2013
Referat af Generalforsamling, 2013
Årsregnskab 2012

2012:
Bestyrelsens beretning 2012
Indkaldelse til Generalforsamling 2013
Dagsorden + referat fra generalforsamling 2012 

2011:Generalforsamling_referat- 2011

2010: referat Generalforsamling 2010


LOVE OG VEDTÆGTER

Kolonihaveloven – 2014
Vejledning om de nye regler i kolonihaveloven – Naturstyrelsen 2014

Forbundsvedtægter pr. 1. januar 2019 / kolonihaveforbundet
Aarhuskredsens vedtægter 03 2018


VILKÅR FOR LEJE – AARHUS KOMMUNE

Lejekontrakt-mellem aarhus kommune og Kolonihaveforbundets-Aarhuskreds

LINK: Info om kolonihaver i Aarhus Kommune

Lokalplan for Marienlyst LK 35 – 1980
Lokalplan L667 2003
Tillæg nr 56 til kommuneplan 2013 11 2015


INFO FRA AARHUS KOMMUNE

Affald
LINK: Information om den nye affaldssortering fra 2018
Sorteringsliste storskrald 2018
sorteringsliste småt affald / aarhus kommune 2019

Dit_affald_goer_en_forskel 2019-01-10_aarhus kommune folder

Rotter
Haveforeninger-rotter vejledning 03 2018

Rotter eller tegn på rotter skal altid anmeldes til kommunen.
Det kan du gøre på www.aarhus.dk/rotter eller på tlf.nr. 8940 4934 (man-fre ml. kl.11-12).

Tegnet forklaring af hvordan man forebyggerr rotteangreb 06 2018

Høns
Vejledning om hønsehold 2017

Afbrænding af bål og haveaffald
Afbrænding- vejledning – v3 2017
fra Østjyllands brandvæsen.


LEJE AF HAVELOD

Standard lejekontrakt – efter 2016
Standardlejevilkår 01 2019  Gældende fra 1.1.2016

LINK: Bestil bopælsattest på Borger.dk (du skal bruge NemId)


FORSIKRING

Krav om brandforsikring info medlemmer 07 2019
Fælles forsikring info medlemmer vers 2 07 2019


BYGGERI

Vil du bygge? – vejledning 2019 vers 2 HF marienlyst

Byggeretningslinier 2019 for kolonihavehuse  i Århus Kommune
OBS!!! Ny udgave 2019 – Med ændringer i følgende afsnit :
bebyggelse og renovering, side 5.
Overdækket terrasse, indvendig beklædning, og fundering side 6 og 7.
Hems og redningsåbning side 7.
Kloset og afløbsinstallationer side 8.
Legehus side 9.
Tidligere udgave Ikke gældende: Byggeretningslinjerne 2016 for kolonihavehuse  i Århus Kommune – 

Ansøgning om byggetilladelse – Aarhuskredsen 2018
LINK: Byggeansøgningspriser – Aarhuskredsen.dk

LINK: Tillæg-til-Lejekontrakt-om byggeri på 50m2 -2016
Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 35 – 2018

Ansøgning om samletank – Aarhus Kommune 2018

Faskiner m.m.Ansøgning og information – Aarhus Kommune:
LINK: Nedsivning af regnvand – faskine, regnvandsbed eller nedsivning
LINK: Inspiration til løsninger med regnvand


VURDERING

Vurderingsregler pr. 1. januar 2019 
Vejledning til køber og sælger om vurdering 2019
Tabel til vurdering og prisfastsættelse 2019 

LINK: Vurderingspriser – Aarhuskredsen.dk

Ejererklæring til brug for vurdering af kolonihavehus 2019

LINK: Om elinstallationsrapporten – boligejer.dk

Dokument til kvittering til modtagelse af vurdering af havelod 02 2018
Ankesag – blanket til anke af vurdering 2016-2019


KØB OG SALG AF KOLONIHAVEHUSE

Vejledning om køb og salg af kolonihaver  2019

Opsigelse af lejekontrakt – havelod med bebyggelse 2019
Opsigelse af lejekontrakt – havelod uden bebyggelse 2019

Om tinglysning fra Havebladet 11 2018
LINK: Tinglysningsrettens hjemmeside
Vejledning: Forespørg selv tingbogen for fast ejendom (tingbogsattest)2018
Blanket til bestilling af tingbogsattest på kolonihavehuse

Købsaftale  vedr. kolonihavehuse  2019

Vejledning til bestyrelser om håndtering af købesummer 2018


PRÆMIEHAVER

Regler for havepræmiering – Kolonihaveforbundet 2017


KLOAKERING

LINK: Om kloakering af kolonihaver – Information fra Aarhus Kommune (2019)
LINK: Oftest stillede spørgsmål om kloakering – Aarhus Kommune
Vejledning til bestyrelser om prisfastsættelse af kloakanlæg i haveforeninger – Kolonihaveforbundet 2018