Bestyrelsesmøder

Kort referat af bestyrelsesmøde d. 10. september 2019

D her følger et referat af de emner der blev drøftet.
• Vi har fået fikset vejene, som desværre hurtigt fik store huller igen, pga. de store mængder regn. Vi får gravet fartbumpene fri i år, og vejene får en omgang mere.
• I weekenden var der havevandring, hvor vi fik hjælp fra flere medlemmer udenfor bestyrelsen. Det var en stor hjælp, da der var meget der skulle nås. Havevandringer er nu veludført, og du får besked om hvad vi så snarest.
• 3 uger før havevandringen blev der tjekket op på de haver som har fået dispensation for fuglehold. De fleste steder var forholdene i top, og retningslinjerne bliver fulgt. Enkelte haver er bedt om at rette op på forholdene, og enkelte haver har fået trukket dispensationen.
• Tømmerne er godt i gang i have 80, og elektrikerne kommer snart på besøg. Vi vil gerne snart åbne dørene for alle igen, så I kan se hvad der sker. Vi håber det passer at slå det sammen med sæsonafslutningen.
• Vi har fået et par henvendelser på kloakeringsprojektet, som skal forventes udført i 2024 iflg. kommunen. Der blev nedsat et udvalg til at undersøge dette til GF i foråret. Udvalget bliver indkaldt når sæsonen er afsluttet, for så er kalenderen igen fri.
• Kattenes værn bliver snart inviteret herud igen, da der stadig er en del vilde katte omkring P2. Kender du til andre problemområder, så send os gerne en mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk
• Vi bestiller nye affaldscontainere med solide låg. Det er et forsøg på at undgå overfyldte containere og at vilde dyr kan komme ned i containerne.
• Vi forsøger at få bestilt hestemøg som sidste år. Lykkedes det, så sender vi info om dato når vi kender den.

De bedste hilsner bestyrelsen


Kort referat af bestyrelsesmøde d. 8. august 2019

 • Siden sidst har vi holdt en super sommerfest. Der var vild underholdning, sjov konkurrence, god mad, partystartende musik og fri dans. Tak for en god fest, og tak for indsatsen til alle som hjalp med det praktiske, både stort og småt.
 • Havevandringen nærmer sig, og vi kommer på besøg d. 14. og 15. september mellem 10 og 14. Husk at dine låge skal være åben. Vi kommer på besøg hos de haver som har registreret fuglehold d. 25. august fra kl. 12.00, for at følge op på de retningslinjer som er blevet besluttet.
 • I forbindelse med Grøn Koncert, var der flere som oplevede problemer med de udleverede køretilladelser. Vi er i kontakt med dem, og arbejder på at finde en løsning til næste år.
 • Der har været et par arbejdsdage i have 80, og vi er kommet langt. I uge 33 er tømrerne klar til at starte arbejdet, og vi mangler nogle sidste forberedende ting.
 • Vi har evalueret kontorets sommerlukketid, som vi forventer at rykke en uge næste år. Desuden ønsker vi at tilbyde et akutnummer i lukketiden igen næste år, såfremt det er muligt.
 • Der blev bestilt en ekstra container til haveaffald i juli, som hurtigt blev fyldt. Det forventer vi derfor at sætte på kalenderen næste år. Vi opfordrer til at man komposterer det man kan i sin have. Det er godt for livet i haven, og godt for foreningen, da vi betaler for vægten i containeren.
 • Læbæltet omkring foreningen har vokset sig for bredt, og vi er blevet opfordret til at få det klippet ind, da det vil have stor gavn for de hække som ligger op til læbæltet. Vi tager kontakt til kommunen om at få dette vedligeholdt.
 • Havelejen er sendt ud til alle, og de fleste har betalt. Vær opmærksom på om der kommer en påmindelse om manglende betaling i din postkasse. Og husk at det er dit ansvar at foreningen har din korrekte adresse.

Det var det for nu. Glædelig regnfuld august til jer alle, på vegne af bestyrelsen


Ingen bestyrelsesmøde i juli 2019


Kort referat fra bestyrelsemødet d. 28. juni 2019

 • Storskraldspladsen er drøftet. Grethe fra have 169 er ansat til at hjælpe med at administrere pladsen. Alle har fortsat ansvar for pladsen, og for at anvende den rigtigt.
 • Sidste weekend havde vi den første arbejdsweekend i have 80. Der var mange medlemmer som kom og gav en hånd med, både i hus og have. Det gik over alt forventning. Der var tid til både hygge og til at få en masse praktisk lavet. Vi forventer at invitere til endnu en arbejdsdag i have 80, i starten af august. Tømmerne har tid til at starte arbejdet i slutningen af august.
 • Samme weekend blev afsluttet med skt. Hans fejring. Tak for en hyggelig eftermiddag/aften med sol, god stemning, sang og bål.
 • Sommerfesten nærmer sig, så har du ikke allerede et kryds i kalenderen d. 27. juli, så skynd dig at få det sat. Info om sommerfesten kan læses i begivenheden, og snarligt på hjemmesiden. Og tjek lige den underholdning som Jens har fået i hus!
 • Vi forventer at bestille en ekstra haveaffaldscontainer til d. 5. – 8. juli. Store grene kan ligges op på bålpladsen, til vores næste bål.

Kort referat af bestyrelsesmøde d. 29.maj 2019

I onsdags holdt vi møde, hvor vi bl.a. fik konstitueret bestyrelsen. Derudover var følgende på dagsordenen:

 • Løst og fast om EGF. Vi er glade og tilfredse med fremmødet, og oplevede en god drøftelse af punkterne. Vi fortsætter med at udføre opgaverne, som blev vedtaget.
 • Referatet fra EGF er under udarbejdelse, og sendes ud senest 14 dage efter EGF.
 • Fra 2020 vil budgettet opstilles så foreningens aktiver, og afskrivning af disse, fremgår. Det vil bl.a. gøre det nemmere at forstå den foreningsmæssige værdi.
 • Ansvarsområder er drøftet og fordelt, så der er en tovholder på det som skal laves i løbet af sæsonen. Hjemmesiden vil desuden blive opdateret med dette snarligt, så det er nemmere at vide hvem man skal henvende sig til. Det er altid muligt at skrive til forenings mailadresse: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk Eller måske svaret kan findes på hjemmesiden: http://www.hf-marienlyst.dk/info/
  Vi kan ikke sikre at vi ser henvendelser på facebook.
 • Vi er i gang med dispensationer for fuglehold. De kan hentes på kontoret mandag d. 3. juni, eller hvis du ser os når vi vandre i din have til havevandringen i weekenden.
 • Drøftelse om muligheden for at få en hjertestarter. Vores ansøgning til at få en hjertestarter af trygfonden er desværre afvist, da der var for mange ansøgere.
 • Bestyrelsen har hørt rygter om at der er flere huse som har brændeovne. Brændeovne er ulovlige og skal fjernes. Bestyrelsen vil gerne oplyses om de brændeovne der er i foreningen, da de udgør en brandfare.
 • Denne weekend er der havevandring, vi starter om 5 minutter. Du kan finde oversigten over hvad vi kigger efter i denne runde, på hjemmesiden.
 • Weekenden d. 22./23. juni starter vi arbejdet i have 80. Vi glæder os rigtig meget, og håber at se en masse af jer til vores foreningsdag. Der følger et opslag om dette. Det bliver ren bygge med hygge.
 • Samme weekend har vi også skt. Hans. Som det der ud nu, kn vi fejre det med bål i år. Opslag følger om skt. Hans.

De naturligste hilsner fra bestyrelsen.

Kort referat af bestyrelsesmøde 15. maj 2019

Nu har bestyrelsen holdt det første møde efter generalforsamlingen (GF), så her følger et kort referat.

– GF blev drøftet. Bl.a. ift. mulige forbedringer til næste år. Vi kan bl.a. love at vi vil bestræbe os på en meget kortere dagsorden, så vi ikke skal side til kl. 16.30 endnu en gang. Vi vil også lige sige tak til alle som kom, det sætter vi stor pris på!
– Referatet fra GF er gennemgået, og udsendes så snart de sidste layoutmæssige rettelser er på plads.
– Der blev desuden brugt tid på at forberede den ekstraordinære generalforsamling (EGF), hvor nogle vigtige punkter som ikke blev afsluttet på GF, vil blive taget op igen. Vi håber vores nye præsentation af punkterne kan skabe den klarhed som tydeligvis manglede på GF. Vi håber at se så mange som muligt, d. 23. Maj kl. 18.30. 
– Hertil er få korte punkter vendt, så som reparation af vandstandere efter frostskader, som forhåbentligt snart er i hus. 
– Vi mødes igen i næste uge, hvor vi vil konstituere den nye bestyrelse og vende de mere vanlige punkter som ligger og venter, samt forberede de sidste detaljer til EGF.

Vi glæder os til EGF, og til endnu en sæson med god energi og nye projekter.

De bedste hilsner på vegne af bestyrelsen


Kort referat af bestyrelsesmøde d. 6. marts 2019

Her er det der skulle forestille sig at være et kort referat fra vores sidste Sæsonen starter snart og vi nærmer os GF og det bærer vores møde præg af…

Kalender for året – Vi er ved at lægge sidste hånd på årets kalender – og vi mangler kun nogle enkelte datoer før den bliver offentliggjort.
Planerne for april er på plads: – se andet opslag her i gruppen

Storskrald – Der er lagt fliser på den nye storskaldsplads på P2 – men den er ikke åbnet endnu.
Pladsen skal indrettets nærmere, og der skal bygges et skur så ting der kan genbruges kan stå i tørvejr.

P-kontrol – Vi har bedt den kommunale p-kontrol om at igangsætte kontrollen igen. Der er allerede mange der igen er begyndt at parkere uden for p-pladserne

Fælles Forsikring – Der er kommet en del tilmeldinger til den fælles forsikring.
Vilkår og priser kan ses på hjemmesiden. Tilmelding skal ske skriftelig på mail eller brev.

Ansvarsområder: Vi har arbejdet med arbejdsbeskivelser for de arbejdsopgaver som honorerers af foreningen bl.a. toiletrengøring, græsklipning, vand og hækklipning.
Vi har tilpasset honoreringen så den bliver ensartet.
De der udførte opgaverne sidste år har accepteret at fortsætte arbejdet i år på disse betingelser. Tak 🙂
Vi arbejder videre med arbejdsbeskrivelser for flere ansvarsområder – bl.a. bestyrelsens opgaver

Kurser fra havekonsulenten – Vi har fået flere spændende tilbud fra havekonsulentet om kurser. Vi har besluttet at sige ja til to af dem:
Et i beskæring af træer og buske er planlagt til d. 7. april.
Et andet ”grundkursus i fornuftigt havebrug” mangler vi stadig en dato på.

GF – Vi er i fuld gang med at forberede os til årets generalforsamling d. 27. april. I vil modtage en indkaldelse med post, snarest.
Vi har flere forslag fra bestyrelsens side bl.a. en godkendelse af plan og økonomi for projekt have 80, opdatering af ordensregler, brandforsikring for alle, husdyrhold m.m.
Jeres forslag skal afleveres til bestyrelsen senest d. 5.april.
Deridover vil vi orientere om kloak og helårsvand og sætte en diskussion i gang om ideer og ønsker for fællesområdet v, fælleshus, have 80 og posthus.

Husdyrhold – Vores forslag på kredsens GF om at kredsen skal arbejde på at få husdyrhold tilladt blev desværre nedstemt med 27 /24. Vi står altså i en situation hvor vi pt ikke kan få lovliggjort dyrehold.I Marienlyst har vi dispensation for ”hunde, katte, stuefugle og lignende.” Vi arbejder på en løsning til GF hvor vi kan imødekomme så mange som muligt samtidig med at vi får klare retningslinier der er til at administrere.

Have 80 om og udbygning – Taget på have 80 er blevet renoveret og der er sket noget inddækning.
I forbindelse med sæsonstart d. 30. marts, holder vi åbent hus i have 80, så I kan se hvad I har købt – og så vi kan forklare neærmere om vires tanker og planer.
Se nærmere info på kalenderen , opslag og nyhedsbrev(kommer snarest).

Budgetansøgning til sommerfesten
Vi har bevilget et øget budget til børne/voksenunderholdning til sommerfesten, der i år bliver d. 27. juli.

Præmiehaver -. invitation fra Moselund
Vi gentager succesen fra sidste år hvor vi lavede besøg hos hinanden for at kigge på præmiehaver. Der er aftalt udveksling d. 15/16 juni

Hjertestarter – Vi har sendt en ansøgning til trygfonden om at få doneret en hjertestarter til foreningen. Svar ca 1. juni.

Vi glæder os til til at se jer alle sammen snart 🙂
Bedste hilsner fra bestyrelsen

Kort referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2019

Veje– Vejene er blevet lavet af Hoppe med hjælp fra en grusvejsekspert – den er blevet revet i bund og tromlet. Pris 12.000. Hastigheden på vejen er steget når der ikke er huller.
Inden sæsonstart bliver den kigget efter igen så bumpene bliver mere fremtrædende og der bliver lavet rendestene.
Vi snakkede om forskellige muligheder for at kunne lave bedre reparationer selv.

Storskrald og P1– fliser – Hoppe er i gang og har lagt grus – Han fortsætter arbejdet.

PC og printer – Vi har købt ny tidssvarende computer og printer til kontoret.

Husdyrhold forslag GF-kredsen – Fra Marienlyst vil vi stille forslag på kredsens GF om at kredsen skal arbejde på at få bestemmelsen fjernet fra lejekontrakten med Aarhus Kommune, så kolonihaverne bliver ligestillet med andre haver i byzone. Det vil være op til de enkelte foreninger at sætte nærmere regler.
Som status er nu, er ALLE dyr i haveforeningerne – ifølge kredsen ikke tilladt.. Dog har vi i Marienlyst en dispensation til katte, hunde, stuefugle og lignende.

Kredsens generalforsamling onsdag den 27. februar 2019
Vi er ikke nok bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til at kunne bruge alle vores 7 pladser til Kredsens GF i februar. Vi spørger om nogle medlemmer har lyst til at deltage for Marienlyst.

Katte og hunde
Der er hentet katte af dyrenes værn af i hvert fald 2 omgange i dec. Og andre katte er indleveret af medlemmer. Det er en uholdbar situation
Vi vil arbejde på ert forslag til GF der kan forhindre at vilde og hjemløse katte løber rundt.  f.eks. Forslag om mærkning ,,Antal pr have, neutralisering, vilde katte må ikke fordres, Katte må ikke efterlades i haven uden for sæsonen. Umærkede katte hentes af dyrenes værn. ?

Vi vil også stille forslag om præcisering af reglerne for hunde.

Forsikring – brand m.m.
Ca 30 haver skal have brandforsikring efter de nye regler pr 1.1. 2019
Alle har fået besked, men kun 4 har meldt tilbage med police.

Vi har beluttet at tilbyde den fælles forsikring der kan fås gennem  forbundet.
Der er ikke tilmeldingstvang.
Indbosum på 300.000. Forskellen på mellemste og dyreste indbosum er 65 kr. hvilket svarer til 5 kr om måneden
Startdato d. 1-april hvis muligt
Betaling opkræves over havelejen – Vi pålægger ikke administrationsomkostninger

Vi  stiller forslag om at alle skal have brandforsikring til GF- men der skal ikke være krav om at man skal bruge fællesforsikringen.

Ansvarsområder og honorering –

Vi havde en lang diskussion om hvad der er bestyrelsesarbejde der honoreres af bestyrelseshonoraret og hvad der er arbejde for foreningen der skal honoreres særskilt.
Den overordnede konklusionen var at et ansvarsområde der er knyttet til bestyrelsesarbejdet mere er en koordinerende funktion og et ansvar for at ting bliver gjort, og ikke et ansvar for at gøre tingene, med mindre man bliver nødt til at være bagstopper.
Det er muligt at tage gebyrer for tidskrævende arbejde der er knyttet til ”ekstra servise” for medlemmer der tager lang tid, som fx havehandel, afbetalingsordninger på haveleje, opsigelser…

Arbejde for foreningen er arbejde der kan udføres af ”enhver” uden at man er tilknyttet bestyrelsen.
Frivillighed er en del af arbejdet for foreningen og man kan ikke forvente en honorering der svarer til en almindelig ”timeløn”

Have 80 om og udbygning
Update på byggeri :Tømrer er færdig for denne omgang
Prisen for 1. del er blevet 5000 kr billigere end ventet. Der er gjort klar til vinduer og døre. Der er sat nye ydervægge op der ikke er isoleret – indervæggene er ikke fjernet helt endnu.
Der skal laves budget til GF for færdiggørelse og inventar.

Der er oprettet byggesag ved kommunen for at få lov til at udbygge til 55m2 evt  ved at nedlægge have 80 som havelod og gøre det til fælleshus. Vi har umiddelbart fået afslag fra en sagsbehandler med henvisning til lokalplanen L35 der bestemmer at fælleshuse skal ligge på festpladsen.
Vi tager på kredsen for at få noget vejledning i forhold til at få dispensation fra lokalplanen.

Regnskab 2018
Regnskabet er sendt til revisionsfirma.
Det er konteret mere tydeligt end sidste år, så de forhåbentlig får konteret rigtigt i firmaet.

Nye naboer
Vi sender for fremtiden en mail til naboerne når en have bliver overtaget af en ny.
Fordele: Kunne fremme naboskab og nabohjælp. Naboer føler sig informeret. Ny lejer kunne føle sig velkommen.
Hjertestarter
Vi  ansøger om en hjertestarter til foreningen ved trygfonden? (ansøgningsfrist 1. marts)
Den er gratis, men der er nogle små driftsomkostninger
Et medlem er hjertestarter instruktør og kan holde kurser i livredning og brug af hjertestarter, og har tilbudt at holde kursus i 2019. (også uden at vi får en hjertestarter)

GF d. 27 april 2019
Tid og sted er på plads – vi går i gang med forberedelserne


Ingen bestyrelsesmøde i januar 2019


Kort REFERAT af BESTYRELSESMØDE 19. december 2018

Kære alle. Så har vi haft decembermøde, og her følger en kort gennemgang af punkterne:

– Vi havde besøg af bi-Kaj som har gjort os klog på bier. Vi er positivt stemte overfor muligheden for at der opstilles bistader på foreningens fællesarealer. Der følger flere detaljer om en aftale. Vi forventer at aftalen kommer foreningen til gode i form af f.eks. spædende oplæg om bi- og haverelaterede emner.

– Dyrenes værn fjerner vilde katte på P2  d. 21. december, så hold din kat inde hvis den ikke har halsbånd eller er øremærket.

– Vi arbejder trofast på tegninger og byggeplaner til huset i have 80.

– Der lægges snarligt fliser til storskrald på P2, og lille affalds-container på P1. Desuden lægges der grus på P4 og P5 til trailer parkering. Græsplænen bevares i midten. Vejene bliver repareret inden sæsonstart.

– Vi arbejder på at optimere de betalte poster i foreningen, og på at afgøre hvilke poster vi mener der skal honoreres. Dette er et udviklingspunkt som pt. Ikke er landet, men bliver drøftet.

– Vi har fået et tilbud på en brandforsikring til foreningen, den arbejder vi videre med. Den vil selvfølgelig komme op på GF. Der kommer besked direkte til alle de haver der er pålagt at have en brandforsikring pr. 1.1.2019.

– Vi har til hensigt at lave en tydelig oversigt over aktuelle gebyrer og påkrav, så alle ved hvad de kan forvente.

– Kort snak om nuværende sociale arrangementer og behov for nye arrangementer. Vi hører gerne feedback på dette punkt: er der nogle nye sociale arrangementer vi skal bakke op om, eller nogen som gerne vil se mere af noget bestemt?

– Derudover har vi drøftet administrative opgaver, og de obligatoriske opfølgning og status punkter.

– Næste bestyrelsesmøde er julefrokosten, så i januar vil der ikke være referat fra os. Vi vender dog stærkt tilbage i starten af februar.

Så er der bare tilbage at sige:
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle, på vegne af bestyrelsen ??

Kort Referat af bestyrelsesmøde 26. november 2018

– Brandforsikring: Haver købt fra d. 1.1. 2016 er pålagt at tegne en brandforsikring. For haver købt tidligere er det ikke et krav. Vi undersøger muligheden for at tegne en fælles forsikring, til oprydning efter brand. Mere om dette følger.
– Vi har købt huset i have 80, og arbejder videre med at istandsætte huset til at rumme bestyrelsesarbejdet og mindre sociale arrangementer fremover ?
– Vedtægter er drøftet ift. mulige ændringer, som bliver taget op på GF. Mere om dette følger.
– Går du med en suppleant gemt i maven? Vi vil gerne rekruttere flere aktive suppleanter til bestyrelsen, som med tiden har lyst til at overtage bestyrelsesposten, så vi kan få en naturlig udskiftning/overgang i bestyrelsesarbejdet. Vi forventer at invitere til et ”hvad-går-det-ud-på- møde” inden GF. Så kan du få et indblik i hvad du kan være med til, hvis du bliver går ind i bestyrelsen. Mere om dette følger senere.
– Storskraldspladesen er under udvikling, og vi er landet på en indretning som vi forventer bliver udført over vinteren.
– Vi har drøftet muligheden for at samarbejde med eksterne bi-avlere. Vi er ikke landet på en beslutning endnu, men inviterer en bi-kyndig til at gøre bestyrelsen klogere ift. en beslutning om at have bi-stader på foreningens områder ?
– Vejene bliver repareret i løbet af vinteren, og forventes færdige senest til sæsonstart.
– P4 og P5 indrettes med grus til parkering af trailere, og bevarer samtidig de grønne græsplæner i midten. P1 lukkes, så der kun er indkørsel i den ene side.
– Vi er i gang med forberedelse af 2019 kalenderen, mulige arrangementer og aftaler ?
– Vi har fulgt op på vores to-do liste samt mislighold og overtrædelse af ordensreglerne. Vi har kontakt til relevante haver.

De bedste vinter hilsner bestyrelsen

Kort referat af BESTYRELSESMØDET 23. OKTOBER 2018

Kære alle.
Vi har endnu engang haft møde. Her følger en kort gennemgang af indholdet:

-Næste sæsons arrangementer
Vi er allerede i gang med at planlægge næste års arrangementer. Så forvent flere besøg af havekonsulenten. Har du ideer til emner, er du velkommen til at komme med forslag- vi har allerede de første emner på tegnebordet: beskæring til foråret, og økologisk/bæredygtig have over flere gange. Mail med forslag: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk

Generalforsamlinfg 2019
Næste generalforsamling bliver holdt Lørdag d. 27. april 2019, så sæt kryds allerede nu. Det er nogle uger efter sæsonstart, da vi gerne vil udenom påsken, og prioriterer at så mange fra bestyrelsen som muligt kan deltage.

Administration og regler
Drøftelse af regler om overbebyggelse, folkeregisteradresser samt hold af husdyr.

Have 80 – nyt kontor
Vi arbejder fortsat med at overtage have 80, og forventer at købe den som nyt kontor snarest. Det vil forbedre mulighederne for mindre sociale arrangementer i foreningen betydeligt, samt understøtte det løbende bestyrelsesarbejde.

Vejledning til havevandringerne
Der er kommet nogle klager over hækvandringen i år. Vi har drøftet hvordan vi kan gøre det tydeligt, hvad de gældende ordensregler dækker over, så der ikke er nogen overraskelser når vi kommer forbi. Der vil komme et skriv ud om dette. Indtil da kan vi henvise til ordensreglementet.

Hækplanter – vi lærer af erfaringerne fra i år
Der er kommer hækplanter- de blev ikke uddelt helt efter hensigten. Det retter vi op på til næste sæson, så alle får hvad de har bestilt.

Vandlukning
D. 28. oktober bliver vandet lukket. Husk at have havelågen åben, så vand-holdet kan komme til. Der kommer snarest en vejledning i hvad man skal gøre når dert åbnes eller lukkes for vandet.

De bedste hilsner, på vegne af bestyrelsen-


Referat fra bestyrelsesmødet d. 20. september

Opfølgning på gamle punkter:

udhængsskabene er kommet op overfor toiletterne.

Vi anvender skabene til at dele info, som alternativ til de mindre tavler der tidligere har været på hver P-plads. Der vil desuden være et skab som kan anvendes af alle, hvor vi alle kan dele hvad vi har lyst til, med hinanden.

– Containerne til sorteret affald (plastic / glas / metal og pap/papir er blevet flyttet, og kan findes på P2 og P4. På P2 står der kun ”glas” på den ene. Det vil snarest blive rettet. Den må anvendes til både glas/plast metal.

– Vi har haft kontakt til parkeringskontrollen. De har lovet at de vil besøge os udenfor normal arbejdstid. Så sørg for at parkere på P-pladserne.

– Det lykkedes os at få endnu en aftale med havekonsulenten. Han kommer d. 29/9 og fortæller om kompost og jordforbedring. Vi mødes i kontoret have 36.

– Måske du også har set: VI moster æbler i weekenden, kom og vær med.

Nye punkter:
– Vi arbejder på at købe have 80, og etablere denne som ny kontorbygning. Det vil skabe flere muligheder for at understøtte mindre sociale arrangementer, og give bedre omgivelser for bestyrelsesarbejdet. Vi forventer at gøre det udgiftsneutralt, ved bl.a. at sælge have 36. Kan det ikke gøres udgiftsneutralt, vil det selvfølgelig komme op på generalforsamlingen, så et budget kan blive aftalt.

– Vi planlægger at holde sæsonafslutning med bål d. 27. oktober kl. 15.00. Opslag om dette følger, men forvent hygge, kaffe, kage og måske snobrød og pølser. Vi vil flytte bålet i år for at rede beboerne i bunken ???️??. Dette beder vi nok om hjælp til i dagene op til, så skriv det bag øret hvis du kan hjælpe.

– Vi har drøftet opsætning af individuelle vandmålere pga. årets vandudgift. Vi har vurderet at omkostningen ved dette langt vil overstige en besparelse på vandforbrug. Vi forholder os til at denne sommer har været meget anderledes i vandforbrug, og vil ikke igangsætte forhastede tiltag. I forbindelse med kloakering, vil der være mulighed for at gøre dette mere økonomisk effektivt. Gentager det sig næste år vil det komme op til vurdering igen.

– Vi forventer at nedsætte en bygge-støtte-gruppe. En af bestyrelsens opgaver er at følge byggerier, for at hjælpe med at alt laves hensigtsmæssigt og lovligt. Så er du i gang med at bygge, eller har du planer herom, så kan du forvente at det banker på havelågen. Vi håber I vil tage godt imod tiltaget.

– Vi giver lyd på sms/mail når jeres bestilte hæk og kompost ankommer.

Derudover har vi fat i flere administrative opgaver som vi ikke vil kede jer med.


Referat bestyrelsesmøde  og 22 og 29 august 2018

Kære alle
Så er der igen en opdatering fra bestyrelsen. Vi har ikke haft et, men to møder de sidste to uger, da der var en del vi skulle ordentligt til bunds i. Det tror vi så vi er nu

Til orientering:

 • Vi har fået nye udhængsskabe, til at dele relevant information. De bliver hængt op ved toiletterne, så her kan I for fremtiden orientere jer. Skabene fungerer som erstatning for de opslagstavler der har været på hver enkelt P plads.
 • Det første nyhedsbrev er udsendt pr. mail. Vi har modtaget 60 svar på at det er modtaget og læst, så det er vi meget tilfredse med. Nyhedsbrevet vil for fremtiden også blive hængt op i de nye udhængsskabe.
 • Der er havevandring d. 22. og 23. september mellem kl. 10 og 14, så sørg for at din låge er åben. Din hæk skal være luget OG klippet.
 • Samme weekend har vi lejet et æblemosteri, mere om dette snarligt. Du kan allerede nu begynde at gemme flasker til din most
 •  Det er tid til at bestille hækplanter. I år kan du vælge mellem liguster og agnbøg. Vær opmærksom på at en hækside skal være samme type hæk. Du kan bestille til mandagsvagterne mellem 18 og 20, du skal oplyse hvor mange meter hæk, samt hvilken sort du ønsker.
 • Vi forventer at containerne til sorteret affald snarligt flyttes til P2 og P4. Vi er i kontakt til kommunen.
 • P-kontrol er gået i gang, men der er ikke mange rapporter om at de er spottet herude. Vi tager fat i kommunen og opfordrer dem til at komme her, især i weekender.
 • Ved du om du har en postkasse? Det er vores indtryk at det kun er få haver der anvender postkasserne. Vi vil derfor gerne optimere pladsen. Du kan hjælpe ved at tjekke om der hænger en postkasse til dit havenummer, og hvis du ikke bruger den, er det er stor hjælp at du fjerner den. Ønsker du at beholde din postkasse, så send os gerne en mail.
 • Der sker en masse på P2, da vi forsøger at optimere vores skraldesystem. Der er bl.a. kommet en plads til storskrald. Det vil være en stor hjælp, at I orienterer jer om hvad der er storskrald, før i anvender pladsen. Vi opfordrer desuden til at man ikke smider sine ting, men lægger dem ordentligt, så det er nemt for alle at komme til. Der følger mere information om affaldssortering på P2.
 • Markering af P-pladser er fortsat i gang, det samme er optimering af P1.
  Vi forsøger at planlægge endnu en temadag med havekonsulenten, opdatering følger.
  I år forventer vi at der igen vil komme hestemøg, som alle kan benytte i haverne. Det vil blive placeret på P2 og P4.
 • Og sidst men ikke mindst, tak for en fantastisk sommerfest. Og tak til alle de frivillige kræfter, som fik det til at fungere. Vi glæder os allerede til næste år.

De naturligste havehilsner, på vegne af bestyrelsen

Referat bestyrelsesmøde 26 juli 2018

• Parkering og p kontrol
P-zone skilte er kommet op og p-kontrol er i gang.
Vi arbejder med en samlet plan for p-pladserne, med udvidelse af plads til biler, flytning af P-skilte så de bliver mere synlige,og udvidelse af affaldsøer med affalds-kuber på p2 og p4 samt et nyt storskraldsområde på p2 .
Der ligger en plan for p1 der vil blive sendt til ”høring ” hos haver omkring p1 indne for kort tid.
Vi starter snarest med P4 og p5 – fjernelse af hæk, flytning af skilte og inddeling i båse

• Storskraldsområde på p-2
Der er lavet en aftale om fast afhentning af storskrald fra pladsen til højre for containeren på p2. Start d. 9. august og derefter om torsdagen hver 14. dag
Vi arbejder på at få etableret et storskraldsområde med nuværende container + afmærket plads til storskrald hvor det bliver afhentet hver 14 dag + sted hvor man kan sætte genbrugsting andre bare kan hente.

• Indkørsel -Oprydning i skilte 
Kommunen vil få flyttet skilte ved indkørslen til haveforeningen.

• Affaldsbeholdere til papir og glas/metal/plastic
Affaldskuberne på p1 vil blive flyttet til p2 og vi vil få et sæt mere på p4.
I den forbindelse skal der studses træer ned langs hovedgaden op i 4,5 m højde, så affalds lastbilen kan komme forbi .Vi informer berørte havejere

• Nyt fælleshus
Vi er ved at undersøge nogle meget lovende muligheder for at foreningen kan overtage en have i nærheden af fælleshuset ved p3. Det skal erstatte kontoret i have 36, men kan bl.a. også give mulighed for at få noget der ligner et indendørs fælleslokale

• Postkasse område
Vi undersøger hvem der bruger postkasserne . Bruger du ikke din så tag den meget gerne ned. Formålet er at få flyttet postkasserne helt væk fra pladsen.

• Udhængsskabe
Vi har indkøbt tre udhængsskabe som bliver hængt op på containeren ved fælleshuset.
Det skal gøre det lettere at hænge opslag op for bestyrelse og medlemmer.

• Persondataforordning
Vi skal udarbejde procedurer for håndtering af persondata i forbindelse med persondataforordningen – vi har nedsat en arbejdsgruppe.

• Kommunikation
Status på indsamling af kontaktoplysninger telefonnumre og mailadresser
vi er næsten i mål og I vil snart udsende et nyhedsbrev på mail

• indkøb af telt
Vi har indkøbt et nyt telt på 4 X 8M som erstatning for det nedslidte telt vi har i forvejen. Skal bruges bl.a. til sommerfesten

• Arbejdsopgaver der kan udføres på de kommende arbejdsdage
Studsning af træer langs hovedgaden
Flytning af sten til p-opmærkning
Etablering af storskraldsplads / genbrugsplads
Etablering af p1
Nedtagning af telt efter sommerfest (12. august)
Opgængning af udhængsskabe

• Forslag til nye initiativer
Vi vil gerne have lavet en velkomstfolder til nye medlemmer i foreningen
Vi vil gerne arrangere en æblemosterdag når æblerne er modne
Vi vil gere arrangere et besøg af havekonsulenten i efteråret omkring et emne, på samme måde som vi havde om hække
Digitalisering af mapper – vi vil gere have digitaliseret alle husmapper da det i mange tilfælde er den eneste kopi der findes af diverse dokumenter

• Øv fra bestyrelsen:
Bål i haverne – der er bålforbud p.gra af tørke!!!
Man kan ringe til 114, hvis man ser et bål i en have, så kommer brandvæsenet ud og påtaler.
• Haveaffald bliver smidt mærkelige steder.
Senest ved indgangen til skovstien og i bestyrelsens have!!!!! Haveaffald skal afleveres på genbrugspladsen f.eks i lisbjerg, eller opbevares i haven til der kommer haveaffaldscontainere.
Man kan også kompostere det selv og bruge det til jordforbedring.

Referat bestyrelsesmøde 21 juni 2018
Så er orienteringspunkterne fra sidste uges bestyrelsesmøde klar:

– Vi måtte aflyse Sct. Hans pga. bålforbuddet. Vi håber alle fik besked, og fandt en anden god fest.

– Vi er i gang med at optimere mængden af P-pladser. Der er lavet markerede båse på P-3, og vi arbejder på at få det lavet på de øvrige pladser.

– Der arbejdes på at optimere P1, i forsøg på at undgå at den bliver anvendt til affald. Der er en arbejdsgruppe i gang med dette. Der vil sandsynligvis blive opslået en ekstraordinær arbejdsdag. Så hold øje hvis du vil hjælpe med at gøre p-1 bedre. (Har du allerede haft en arbejdsdag, må du gerne være med alligevel ? )

– Der vil komme to yderligere affaldssorteringskuber til foreningen. Vi forventer de kommer til at stå på P-2 og P-4. Vi er i dialog med kommunen om dette.

– Vi arbejder på en procedure for misligholdte haver. Det gøres i et forsøg på at minimere forladte haver som er til gene for omkringliggende haver.

– Der er blevet udtrukket præmiehaver i samarbejde med Moeslund Haveforening. Det var et par hyggelige dage, med besøg i forskelligartede haver.

– Vi har haft besøg af en have konsulent som gav råd om vores hække. Vi oplevede det var en succes, og forestiller os at det er værd at gentage.

– Sommerfesten er ved at blive planlagt i samarbejde med aktivitetsudvalget. Hold øje med opslag som snarligt følger.

– Mandage i tidsrummet 18-20 er kontoret åbent (ferielukket i uge 28 og 29). Der kan forekomme ventetid, især hvis man kommer kl. 18.00. Det kan hjælpe at komme efter 19.00, da vi ofte oplever mere luft på dette tidspunkt. Vi forsøger at give os god tid til alle der kommer med spørgsmål, så hav tålmodighed med os hvis du kommer forbi.

De bedste sommerhilsner, Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmødet 23-05-2018
Kære alle
Så har vi igen haft bestyrelsesmøde, og vil orientere jer om hvad der har været på dagsordenen og kommende arrangementer:

– Vi brugte noget tid på at fordele ansvarsopgaver imellem os, så det er tydeligt for os hvem der skubber på hvad.

– Ang. Parkeringskontrol har vi kontakt med kommunen, og forventer et snarligt udspil fra deres side. Det er vores oplevelse at det allerede er blevet bedre, med det resultat at det kan knibe med at finde parkering. Så optimering af parkeringsmuligheder er også et punkt vi er opmærksomme på. ???

– Vi har lavet en fond til forskønnelse af foreningen og sociale arrangementer. Hold øje med opslag om detaljerne på dette. ?

– Vi er godt i gang med at varetage de punkter vi har lovet på GF, det sidste punkt med at lave vejene er der nu sat navn på, så det vil også komme i gang. 

– Planer for at anvende SMS og mail som info til jer er på springbrættet, så hold øje med jeres inboks. 

– Loppemarket d. 19. juni var en stor succes som vi gerne vil støtte igen. Stort klap på skulderen til Carsten for det gode initiativ. 

– Vi arbejder på snarligt at få sat skilte med kort af foreningen op ved to af indgangene til foreningen. Dette så besøgene (og vi selv!?) kan finde de rigtige havenumre OG så der ikke er tvivl om køreveje og stier. 

OBS havevandring er d. 2. og 3. Juni mellem 10.00 og 14.00. Det betyder at vi skal kunne komme ind i din have, og at din hæk skal være luget senest kl. 10.00 d. 2. juni. Vi går altid 2 og 2 sammen. 

– D. 23. holder vi skt. Hans, hold øje med opslag!! ?

– Datoen for sommerfesten er flyttet til d. 12. august. Dette bliver rettet på de opslag vi har hængt op.

De bedste sommerhilsner, bestyrelsen