Vand – åbning og lukning

Flere har spugt efter en vejledning i hvad man selv skal gøre når der åbnes og lukkes for vandet:
Du kan  eller læse her på siden eller downloade den her: vand – lukning og åbning vejledning

Når vi lukker for vandet:
1) VI lukker for hovedhanen kl. 10 – derefter:
2) VI åbner alle haner så der kan komme luft ind – NÅR
3) VI sætter en pumpe på rørsystemet og pumper vandet ud
så der ikke sker frostsprængninger
¡ Det er derfor vi skal have adgang til vandhanerne i din have!
4) DU skal selv tømme slanger/rør og især blandingsbatterier for at forhindre frostskader, hvis du har installeret vand i huset.

Når vi åbner for vandet:
1) DU skal lukke vandhanen – evt. stophanen
(især hvis du ikke kan være i haven/huset under åbning)
2) VI åbner så vandet løber roligt ud i rørene
3) VI går rundt og tjekker at der ikke løber vand i haverne
– derfor skal din have være åben
– Du skal være opmærksom på installationer inde i huset

Vandet åbnes og lukkes ved sæsonåbning og sæsonafslutning.
Datoerne oplyses i hf– kalenderen.
Sker der ændringer pga. vejret, varsles dette på hjemmesiden, på facebookgruppen og på info-tavlen ved toiletterne.
Det er dit ansvar at orientere dig på minimum en af disse platforme.

De bedste hilsner fra vandholdet