Affaldssortering

Opdateret 2024 04

Her på siden kan du læse om vores muligheder for at komme af med forskelligt slags affald i Marienlyst

Vi har også lavet to Affalds-guider – en med meget tekst og en med billeder

Ny affaldssortering i Marienlyst fra 2024

Vi har fået nye affaldsbeholdere på P-pladserne i Marienlyst .
For fremtiden skal alt affald fra husholdningen, sorteres ligesom hjemme hvor du  bor

Storskrald, haveaffald og byggeaffald
I Marienlyst har vi også ordninger for storskrald, haveaffald og byggeaffald i mindre mængder. Det er vigtigt at du sorterer rigtigt og følger vores regler for at holde orden

AFFALD FRA HUSHOLDNINGEN

PÅ ALLE P-PLADSER ER DER OPSTILLET 5 FORSKELLIGE BEHOLDERE
Vær opmærksom på at du får dit affald lagt i de rigtige beholdere
Husk at binde knude på poserne med madaffald , restaffald og tekstilaffald

 • Restaffald ( i pose)  – tømning hver uge
 • Madaffald( i pose)  : –  tømning hver uge
 • Glas/metal: – tømning hver 3. uge
 • Plast/mad- og drikkekartoner: –  tømning hver 3. uge
 • Papir/pap/tekstil ( tekstil i pose)  :  tømning hver 4. uge
  OBS : På P2 og P4 er der en. 2m³ kube til  Papir/pap/tekstil

Sorter rigtigt
Ved åbningen 2024, har vi delt en kuvert ud til alle haver,  hvor man kan læse om hvordan affaldet skal sorteres .
Kredsløb har en også god guide på deres hjemmeside :
https://www.kredslob.dk/produkter-og-services/genbrug-og-affald/sortering


FARLIGT AFFALD 

 • Du kan IKKE aflevere  farligt affald i Marienlyst endnu.
  Det skal du tage med hjem og aflevere hjemme hos dig selv
 • Farligt affald er f.eks.: Spraydåser, kemikalieflasker. malingrester, lyspærer og batterier

ANDET AFFALD i  mindre mængder

I Marienlyst er der også mulighed for at aflevere andet slags affald – i mindre mængder

 • Storskrald – på storskraldpladsen på P2
 • Byggeaffald og deponi  – i byggeaffaldscontaineren på P2
 • Haveaffald – i de ”grønne containere” der kommer ca. en gang om måneden

KREDSLØBS GENBRUGSPLADSER
Tøm ikke din trailermed storskrald., haveaffald eller byggeaffald i Marienlyst.
HAR DU STØRRE MÆNGDER og har du selv mulighed for at køre affald på Kredsløbs genbrugsplads?
Så gør det.

Den nærmeste genbrugsplads er
Genbrugsstation  Lisbjerg,  Ølstedvej 70, 8200 Aarhus N
Åbent: Mandag – fredag: kl. 7-18, Lørdag, søndag og helligdage: kl. 10-17.

STORSKRALD

Til højre for byggeaffalds containeren på P2, er der et område med fliser, hvor du kan stille dit storskrald –
Vi har fast afhentning af storskrald fra pladsen hver torsdag

Storskraldspladsen har naboer- tag hensyn- hold orden

 • Brug kun pladsen til storskrald
 • Hold orden – stil tingene pænt – kast ikke – start bagfra
 • Hold dig INDEN for fliserne
 • Giv en hånd – ryd også op efter andre hvis de ikke selv kan finde ud af det
 • Sorter dit storskrald – storskrald er ikke en stor kasse med blandede småting
 • Kom mindre dele i gennemsigtige plasticposer
 • Hvis du roder i andres storskrald så ryd op efter dig

Hvad er storskrald?
Storskrald er IKKE byggeaffald, IKKE haveaffald og IKKE affald fra husholdningen

STORSKRALD ER DINE STØRRE ØDELAGTE TING FRA HUSET SOM…

 • Møbler – F.eks. borde, stole, senge og gulvtæpper. 
 • Elektronik – F.eks. brødrister, radio og elektrisk legetøj.
 • Hårde hvidevarer – F.eks. køleskab og komfur
 • Jern og metal F.eks. grill og cykler, klapvogne, haveredskaber
  Græsslåmaskiner og lignende skal være tømt for benzin eller olie.
 • Plast – F.eks. opvaskebaljer, spande, dunke og ren hvid flamingo.
 • PVC-plast -F.eks. badebassiner, svømmevinger og gummistøvler.
 • Stort pap i bundter – f.eks. flyttekasser eller stor papemballage

BYGGEAFFALD og DEPONI i mindre mængder

Byggeaffalds containeren står på p2
Her kan afleveres byggeaffald og deponi i MINDRE MÆNGDER
Har du større mængder skal du selv køre det på Kredsløbs genbrugsplads

Containeren er låst.
Du kan få nøglen ved døde duer om lørdagen fra 13 til 16 eller på kontoret mandag aften 18-20 eller efter aftale med en fra bestyrelsen

I containeren kan der  afleveres f.eks.

 • Toiletter og håndvaske, glas og spejle
 • Murbrokker, fliser, tegl og puds,
 • keramik og porcelæn
 • Døre og vinduer
 • Trykimprægneret træ
 • Isolering

HAVEAFFALD

 • Husk at det meste haveaffald kan komposteres i egen have og blive til god ny jord til dine bede
 • Haveaffald kan også afleveres på genbrugsstationen
 • De grønne containere er til almindeligt haveaffald – ikke til træer, jord, sten eller andet affald.
 • Større grene kan lægges sammen med de andre større grene på fællespladsen. Vi brænder dem af til Sct. Hans
 • Du må IKKE smide dit haveaffald i læbælterne, i skoven, på fællespladsen,
  i affaldsbeholderne eller på storskraldsspladsen

De grønne containere
Ca. én gang om måneden bestiller vi containere til haveaffald, som står mindst en weekend – nogle gange længere.
De står på skiftende p-pladser gennem året.
Du kan se i Marienlysts kalender hvornår de kommer og hvor de står.

Det er vigtigt at spare på pladsen
i containeren så der er plads til så meget som muligt

 • Derfor …. Fyld op bagfra – tøm ikke trillebøren lige inden for lågen, så andre ikke kan komme til
 • Gå gerne en tur på læsset for at presse det sammen
 • Klip grene i stykker på max 1 meters længde uden større sidegrene
  Større grene med  mange sidegrene laver meget luft i læsset og tager meget plads

GENBRUG

Har du ting der er for godt til at smide ud og som du tænker andre kan bruge, kan du måske lave et opslag i vores facebook gruppe HF Marienlyst ?