Brendstrupkilen – byudvikling

Overblik / 12-6-2020

Aarhus Kommune som ejer jorden som Marienlyst ligger på -og de omkringliggende jorder – har sat gang i et byudviklingprojekt i området der betegnes Brendstrupkilen.
På nuværende tidspunkt har Staadt A/S fået forkøbsret til området på baggrund af en plan der står foran sin udvikling.
Der har indtil nu været afholdt et par interessentmøder for grundejere i området. Her har Marienlyst ikke været inviteret.

På baggrund af en artikel om projektet i Stiften d. 2. maj 2020 kontaktede Marienlyst, Aarhus Kommune for at bede om – som nærmeste nabo til området – at blive inddraget i det videre udviklingsarbejde.
Vi har fået positivt svar tilbage fra Bente Lykke Sørensen der er Bystrategisk chef i Aarhus Kommune.
Vi har takket pænt for svaret og at vi afventer yderligere information.

Hvis nogen er interesserede i at høre mere om, sætte sig ind i eller deltage i arbejdet så henvend jer endelig til betyrelsen: Bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller 30117803 (formanden)

Herunder kan du finde mails og udbudsmateriale , pressemeddelelser og andet baggrundsmateriale der er offentligt tilgængeligt og fundet på nettet

Området der skal byudvikles

HØRING om UDVIKLINGSPLAN for NATURBYDELEN MARIENLYST

HØRINGEN SLUTTER 09/08/2021

LINK TIL HØRING: https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-udviklingsplan-naturbydelen-marienlyst-samt-tillaeg-nr-97-til-kommuneplan-2017
Dette er en høring om en udviklingsplan. En udviklingsplan er mere strategi, end den er planlægning. Den er mere vision og retning for en byudvikling, end den er færdig plan.

BORGERMØDE
Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om udviklingsplanen og kommuneplantillægget for Marienlyst:
LINK: Onsdag den 26. maj 2021, kl. 17.00-18.30 via Microsoft Teams

På borgermødet vil du høre oplæg fra Aarhus Kommune og følgegruppen for projektet, og du har mulighed for at stille spørgsmål til forslaget til kommuneplantillæg, udviklingsplanen og den videre proces.
Invitationen kan ses på LINK:deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

REFERAT FRA BYRÅDSMØDE

Referat fra byrødsmødet med beslutning om at sende byudviklingsplanen i udbud – incl alle bilag: https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=109dc723-800d-4143-87ef-43774750ace6


Tidsplan

Breve og mails

Følgegruppen

Marienlyst er sammen med andre naboer fra området – bl.a. storbylandsbyen – med i en følgegruppe hvor der informeres om projektet.
Første møde i følgegruppen blev afholdt, d. 27-10-2020.
Herunder er der powerpoint præsentationer fra mødet.

Det der arbejdes med lige nu (11 2020) er dels udarbejdelse af et kommuneplans tillæg der skal til høring i starten af 2021. Kommuneplanstillægget er rammer for bebyggelsesgrad, art af bebyggelse m.m. og er en overordet kommunal ramme for udviklingen af området.

Overordnet er planen at der skal skabes ca 3500 boliger og 1500 arbejdspladser i området . Det svarer til at der kommer til at bo og færdes 10.000 til 15.000 mennesker + de der har deres arbejdsplads i området.

Sideløbende arbejder 3 selskaber sammen om at finde fælles fodslag for udvikling af området – dette første udkast vil også blive sat til høring i starten af 2021.
Det er selskabet Stadt der specielt arbejder med området omkring Marienlyst.

Høring juli 2020

Der blev i juli 2020 afholdt en høring hvor Aarhus Kommune indkaldte idéer og forslag til helhedsplan / kommuneplantillæg for byudvikling ved Tilst – Brendstrup.
Vi var desværre ikke informeret om denne høring så vi kunne lave et høringssvar.
Der er indgivet en klage.

Høringsmateriale , høringssvar og andet materiale kan ses her:
https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-brendstrupkilen

Vi vil gerne fremhæve dette- der kan ses flere høringssvar på siden
Debatoplæg fra Aarhus Kommune- Brendstrupkilen_0.pdf
LINK: Brendstrupkilen – vituelt borgermøde – 2. juli 2020:
HØRINGSSVAR FRA STADT A/S : 2020-​07-10-Vision-for-Marienlyst-Stadt.pdf

Udbudsmateriale, pressemeddelelser m.m.

Gældende lokalplaner