Brendstrupkilen – byudvikling

Overblik / 12-6-2020

Aarhus Kommune som ejer jorden som Marienlyst ligger på -og de omkringliggende jorder – har sat gang i et byudviklingprojekt i området der betegnes Brendstrupkilen.
På nuværende tidspunkt har Staadt A/S fået forkøbsret til området på baggrund af en plan der står foran sin udvikling.
Der har indtil nu været afholdt et par interessentmøder for grundejere i området. Her har Marienlyst ikke været inviteret.

På baggrund af en artikel om projektet i Stiften d. 2. maj 2020 kontaktede Marienlyst, Aarhus Kommune for at bede om – som nærmeste nabo til området – at blive inddraget i det videre udviklingsarbejde.
Vi har fået positivt svar tilbage fra Bente Lykke Sørensen der er Bystrategisk chef i Aarhus Kommune.
Vi har takket pænt for svaret og at vi afventer yderligere information.

Hvis nogen er interesserede i at høre mere om, sætte sig ind i eller deltage i arbejdet så henvend jer endelig til betyrelsen: Bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller 30117803 (formanden)

Herunder kan du finde mails og udbudsmateriale , pressemeddelelser og andet baggrundsmateriale der er offentligt tilgængeligt og fundet på nettet

Området der skal byudvikles
Tidsplan for projektet

Breve og mails

Udbudsmateriale, pressemeddelelser m.m.