Vand i haverne

Meget regn kræver handling
LAR (LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND)

Det er ingen hemmelighed, at der kommer mere vand fra oven, og at det nok vil fortsætte.
I mange haver giver det ekstra problemer med meget vand og oversvømmelser, som vi så det i efteråret 2019 og vintern 2020..
Vores drænrør i Marienlyst er gamle og kan nok ikke opsuge alt. Men man kan i sin egen have gøre en del .

Som husejer er det dit ansvar, at nedløbsrør, tagrender, brønde, riste og på din grund fungerer, så regnvandet bliver ledt væk.

Overfladevand og regnvand skal som udgangspunkt holdes i egen have – man er altså som lejer forpligtiget til at gøre hvad man kan for at opsamle regnvandet eller at hjælpe med til at det kan sive ned i jorden.

Ting man IKKE skal gøre

 • Lade være med at have tagrender og nedløbsrør
 • Lade være med at rense tagrenderne så de stopper og så vandet løber ud over kanten.
 • Føre nedløbsrøret ud i hækken, ind til naboen eller uden for grunden.
 • Have mange fliser hvor vandet ikke kan sive ned igennem
 • Have for meget byggeri, terrasser, legehuse, drivhuse m.m. Alt jord der er dækket af byggeri kan ikke opsuge vand. Så jo mere byggeri man har i sin have jo mere “overskydende” regnvand har man også man skal af med.
 • Have meget bar jord uden planter buske eller græs – planternes rodnet er med til at opsuge og holde på vandet så det ikke løber væk men laver pytter.
 • Have for hård sammenpresset jord hvor vandet ikke kan løbe ned igennem.
 • Hælde mere jord på for at hæve terænnet – vandet vil bare løbe ind til naboen i steddet for

Ting man KAN gøre

 • Hav tagrender og nedløbsrør på alt byggeri.
 • Check og rens jævniligt dine tagrender og nedløbsrør så de virker.
 • Opsamle regnvandet fra nedløbsrørene i vandtønder, som kan bruges til vanding.
 • Et grønt tag, en faskine eller en regnvandstank kan være en del af løsningen.
 • Etabler et regnbed hvor vandet kan løbe hen og samle sig
 • lave bede der forsinker regnvand
 • Plante træer og buske der drikker meget vand

Få inspiration

I denne folderbeskrives en række løsninger til, hvad du som hus
og grundejer kan gøre for at minimere risikoen for oversvømmelser.
Både hos dig selv, men lige så vigtigt hos dine naboer.

HENT:Lav et regnbed- havebladet 04 2020
en anderledes måde at komme af med regnvandet på , er ved at lave et regnvandsbed.
Vi opsamler vandet og samtidig skaber vi et nyt og anderledes element i haven som
kan give mere liv med vand, planter og dyreliv.

LINK: https://www.bolius.dk/saadan-undgaar-du-oversvoemmelse-i-haven-15069

LINK: https://www.bolius.dk/hvad-goer-du-hvis-vand-fra-naboens-grund-oversvoemmer-din-have-1034

LINK: https://www.bolius.dk/bortledning-af-regnvand-og-forebyggelse-af-oversvoemmelse-19267

LINK: http://www.laridanmark.dk/
Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand På denne hjemmeside samles information og erfaringer med LAR-anlæg i Danmark.

Bede der forsinker regnvandet

Bede der forsinker regnvandet
Danske planter, som er særligt egnede til at kunne trives under påvirkning af både tørke og store regnskyl. Beplantningen vil blomstre jævnt over hele året og samtidig udvikle sig fra år til år. I bedene vil du blandt andet finde solhat, dagpragtstjerne, sporebaldrian, moskuskatost, små påskeliljer, merian, storkenæb, katteurt og salvia.
I fællesskab vil alle de forskellige arter give blomstring fra marts og helt ind i november – til glæde for mennesker, bier og sommerfugle.