Kørsel og parkering

Her er det tilladt at køre og parkere. Se i stort ved at klikke på billedet

PARKERING

Marienlyst er fra 2018 p-zone og vi har kommunal parkeringskontrol.
Det betyder at kommunens parkeringsvagter  kontrollerer for ulovlig parkering og udskriver bøder på 510 kr.

Reglerne for p-zoner er lige som alle andre steder
• Det er kun tilladt at parkere på de afmærkede p-pladser.
• Standsning for af- og pålæsning uden for p-pladserne er tilladt så længe man er i gang.
I Marienlyst betyder det at al parkering uden for p-pladserne kan udløse en bøde – bøderne tilfalder kommunen, ligesom klager over bøder også skal sendes til kommunen.

Vi har gennem flere år haft problemer med parkeringer på veje og stier .
Det kan være meget træls for andre der skal forbi, og derudover er alle veje brandveje hvor brandbiler og ambulancer også skal kunne komme forbi uden problemer.
Vi håber at vi med indførslen af p-kontrol i 2018 kan få styr på problemet.

Husk at fortælle jeres gæster hvor de kan parkere.