Info

Opdateret april 2019

Kontakt til Bestyrelsen

Bestyrelsens træffetid: Mandage kl. 18 – 20, på kontoret have 36 ( kun 1. april – 31. okt. )
Kontoret holder ferielukket i uge 28, 29 og på helligdage

Email-adresse: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk
Postadresse
; Bestyrelsen. Haveforeningen Marienlyst 160, 8200 Aarhus N

Bankkonto Arbejdernes Landsbank: reg.: 5382 Konto: 378200
CVR-nr: 3087-3920

Bestyrelsens medlemmer:

Formand Sidsel Kirketerp, have 85, tlf./sms: 30117803, mail:bestyrelsen@hf-marienlyst.dk
Kasserer Jens Balder Sørensen, have 30, tlf./sms: 60 19 76 08 mail: kasserer@hf-marienlyst.dk
Bestyrelsesmedlem Zdenek Gavor, have 171, tlf./sms: 30117802
Bestyrelsesmedlem Claes Meller, have 82, tlf./sms: 30117804
Sekretær Sarah Frausing, have 159

Suppleanter til bestyrelsen:

Janne Wohlfeil, have 49
Ib Andersen, have 66
Muharrem Tezcan, have 99


Andre vigtige kontakter

Gassalg hos Ib, Have 66, tlf./sms: 30117801.Ring før du kommer 🙂

Ansvarsområder – uden for bestyrelsen

Vand: Jens Balder, have 30 tlf: 60 19 76 08
Rengøring på toiletter: Sahin og Nazir, have 37
Storskrald og affaldssortering:
Grethe , have 169
Græsklipning: Kurt, Have 93
Hækkeklipning: Mark have 81, Peter, have 102  og Sahin, have 37
Sommerfest: Jens (m.fl.) Have 165

Vurderingsudvalget

Paul Agura, have 106
Kirsten Juhl, have 89 – formand for vurderingsudvalget
Muharrem Tezcan, have 99

Suppleanter
Helle Preuthun, have 101
Mawlod Nahim-Hassan, have 44
Abdul Kalayci, have 139


Kolonihaveforbundets Århuskreds

Rosenvangs Alle 195, kontortid: tirsdage mellem kl. 17 og 19.30

Hjemmeside: www.aarhuskredsen.dk  ,
Kredsens email: kredsenaarhus@gmail.com
Byggeudvalget: email: kredsenbyggeudvalg@gmail.com


Nyheder og info fra bestyrelsen og foreningen

– på forsiden af denne hjemmeside
– på facebook i gruppen HF Marienlyst
– på opslagstavlerne ved toiletterne
– Er du medlem og har du email, kan du få vores nyhedsbrev direkte i din indboks – Kontakt bestyrelsen hvis du ikke allerede får det.
-Fælles sms beskeder når der er noget meget vigtigt.


Havernes adresse:

Haveforeningen Marienlyst nr. xxx
8200 Aarhus N
Den adresse kan findes af de fleste GPSer og på krak.dk:
Brug den adresse hvis du skal bestille ambulance, brandbil, taxa eller lignende.

Haveforeningens fysiske adresse:

Marienlystvej 50, 8200 Aarhus N
 Bemærk – dette er ikke en postadresse

Matrikelnummer:

6f, Brendstrup By, Tilst
Det er ikke 6a som der desværre står i mange lejekontrakter og købsaftaler


Facebook

Vi har en lukket facebook gruppe for foreningens medlemmer.
Gruppen hedder HF Marienlyst.
Brug gruppen til opslag omkring arrangementer eller hvis du har noget i overskud, som andre kolonister kunne have glæde af. Bestyrelsen lægger også vigtig information i gruppen – det samme som ligger i nyheder på forsiden af hjemmesiden.


Værdigrundlag for Haveforeningen Marienlyst

 • Et roligt miljø
  Marienlysts beliggenhed på udkanten af byen væk fra større veje gør, at der er en helt unik ro og stilhed. Det er der rigtig mange, der holder meget af, og derfor er høj musik og unødig støj ikke velset.
 • Højt til loftet
  Marienlyst er en haveforening med mange forskellige mennesker, unge som gamle og af mange nationaliteter. Vi respekterer hinanden og værdsætter de forskelle vi har.
 • Fællesskabet
  Når man indtræder i haveforeningen, træder man også ind i et eksisterende fællesskab. Vi mener, at det er vigtigt at værne om dette fællesskab, og vi plejer det igennem forskellige aktiviteter igennem sæsonen, som vi gerne ser, at man deltager aktivt i.
 • Forpligtelser
  Vi blander os ikke i, hvordan man indretter og bruger sin have. Det er dog et krav, at man overholder gældende bestemmelser. Det betyder bl.a. at man skal luge ukrudt i sin hæk og holde området uden for hækken ukrudtsfri.
 • Arbejdsdage
  Én gang om året skal man deltage i en arbejdsdag af to timers varighed. Her ordner vi fællesarealer, veje og stier, læbælter mv.