Ønsker du kolonihave?

Opdateret 10 2021

Vil du gerne have en kolonihave?
Det kan vi godt forstå – for det kan være rigtig dejligt og være en ramme om mange timers frihed, fritid og spændende projekter. Det er også en mulighed for at få nye venner og bekendtskaber.
Men det er også lugearbejde, hækklipning, vedligehold af huset og fælles arbejdsdage, regler der skal overholdes – og at vi er opmærksomme på at tage hensyn til hinanden.

Tror du at Marienlyst kunne være en haveforening for dig, vil vi opfordre dig til at komme herud og gå en tur i området og måske få en snak over hækken.

Har du spørgsmål?
På denne side har vi samlet svar på de vigtigste og almindeligste spørgsmål vi bliver stillet, fra folk der er interesseret i at overtage en have.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen hvis du har flere spørgsmål.
mail : bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller tlf/sms 30117803 (formanden)

Tag også et kig rundt på hjemmesiden – læs vores nyhedsbreve, nyheder og vejledninger og tag også et kig på siden med ordensregler m.m. hvor du kan finde mange vigtige papirer.

OM MARIENLYST
Marienlyst er en haveforening med mange forskellige mennesker, unge som gamle, familier og enlige og af mange nationaliteter.
Marienlysts beliggenhed i skellet mellem by og land, væk fra større veje og tæt på naturen, gør at der er en helt unik ro og stilhed. Mange har valgt Marienlyst af netop den grund, og det er noget vi værner om.
Marienlyst er ca 30 år gammel – nogle enkelte medlemmer har været med lige fra starten og kan fortælle gode historier om wildwest liv på den bare mark under etableringen.

Der er 167 haver i Marienlyst – vi er dermed den 5. største forening i Aarhus
Haverne er i gennemsnit 400 m2 – nogle lidt større, nogle lidt mindre.

I disse år stiger priserne generelt fordi husene må være større end for få år siden og mange bygger til og forbedrer.
Der bliver derfor ikke mere udbudt særligt mange huse i i et prisleje under 100.000, selvom det sker. I de tilfælde er der så også en del der viser interesse for hus og have.

Fællesskabet

Når man overtager en have i Marienlyst træder man samtidig også ind i et eksisterende fællesskab som medlem i  haveforeningen.
Vi mener, at det er vigtigt at værne om dette fællesskab, og vi plejer det igennem forskellige aktiviteter igennem sæsonen, som fester, arbejdsdage, arrangementer, udvælgelse af præmiehaver og andre ting der gør det rart at være her sammen.

Som medlem af foreningen har man også forpligtigelser, som at være med til at vedligeholde området,  deltage i arbejdsdage, klippe og luge sin hæk,  at medvirke til at “der er ro og orden” og at overholde gældende regler der er bestemt af fællesskabet, kolonihaveforbundet og forskellige myndigheder.
I Marienlyst ligger haverne tæt og vi opholder os meget udendørs.
De fleste sætter stor pris på at vi er tæt på naturen og at der er fred og ro.
Det er derfor vigtigt at vi viser hensyn og respekt for hinanden for at bevare det gode naboskab!
I det daglige er der masser af mulighed for selv at tage initiativer og komme med ideer til foreningens liv og organisering, og de er mere end velkomne.
Vi har i august 2020 indviet vores nye foreningshus i have 80.
Her finder du foreningens kontor og der er plads til at afholde forskellige arrangementer.
Eget kolonihavehus på lejet grund
Man kan ikke købe en kolonihave.
Når man overtager en kolonihave skal man være klar over at haven og huset er to forskellige ting.
Haven lejer du af Haveforeningen Marienlyst  – huset køber du af husets nuværende ejer, og det bliver din ejendom.
Du kommer altså til at eje et hus på lejet grund, og  salgsprisen er prisen for huset og havens anlæg og beplantning.

I disse år stiger priserne generelt fordi husene må være større end for få år siden og mange bygger til og forbedrer.
I 2023 blev 10 haver opsagt og  tilbudt til ventelisten 

Priserne lå i 2023 mellem
Det billigste hus : kr. 41.500
Det dyreste hus: kr 283.500
Haveforeningen Marienlyst , lejer grunden af Aarhus Kommune og foreningen genudlejer haverne til vores medlemmer.
Vi har en lejekontrakt med kommunen med vilkår der skal overholdes, ligesom du også vil få en lejekontrakt på haven med vilkår for leje.

Se standardlejevilkår: 2024 standardlejevilkår for leje af kolonihaver

Hvem kan overtage en have?
Man skal være myndig og have en ” fast og lovlig” bolig og adresse i Aarhus Kommune, hvor man kan opholde sig uden for sæsonen, for at have en have i Marienlyst.
Folkeregisteradresse i foreningen er ikke tilladt.
Nye medlemmer skal desuden godkendes af foreningen.
Alle haver der bliver opsagt, bliver i første omgang tilbudt vores venteliste.
Læs mere om vores venteliste her:Om ventelisten

Medlemsskab af Haveforeningen og kolonihaveforbundet
Haveforeningen Marienlyst er medlem af kolonihaveforbundet.
Ved underskrivelse af lejekontrakten, bliver du samtidig medlem af haveforeningen Marienlyst og kolonihaveforbundet.
Vi er en forening som alle andre med vedtægter, ordensregler og generalforsamlinger, hvor medlemmerne vælger en bestyrelse og har indflydelse på det daglige liv i foreningen.

Regler der skal overholdes
Som kolonihaveforening på lejet jord, er vi underlagt en del regler fra både kommune, kolonihaveforbundet og kolonihaveloven, og det er rammer som vi ikke har den store indflydelse på.

Det er blandt andet regler som at

 • Helårsbeboelse ikke er tilladt – overnatning i haverne er tilladt mellem 1. april og 1. november – uden for sæsonen må man kun må opholde sig i haven mellem kl. 7 og 21.
 • Folkeregisteradresse i foreningen er ikke tilladt.
 • Der er regler for byggeri – man må højst bygge 50 m2 hus (hovedhus/tilbygning/ udhus) + 15 m2 overdækket terrasse i haven.
 • Der er et sæt byggeregler der skal følges for byggeriet. Man skal have en byggetilladelse før man bygger i haven og efterfølgende skal byggeriet godkendes af kolonihaveforbundets byggeudvalg.
 • Lejeretten er personlig – og brugen er forbeholdt lejer og dennes husstand.
  Haven må ikke udlejes og må kun kortvarigt udlånes til familie max 3 uger i sæsonen Haven må heller ikke overdrages/sælges uden om foreningen.
 • Man skal passe sin hæk da den er foreningens – og sørge for at den er luget ,plejet og klippet. Bestyrelsen går havevandring to gange om året – der skal være adgang til haverne og der bliver bl.a. set efter om hækken er luget og klippet.
 • Foreningens medlemmer vedligeholder selv området – det betyder at der bliver arrangeret arbejdsdage hvor der luges, males, beskæres, ordnes vej eller lignende.
  Du skal forvente at skulle deltage i dette arbejde.
 • Det er ikke tilladt at holde høns, duer eller lignende. Enkelte haver har pt. en dispensation – men der må ikke etableres nye fuglehold.
 • Andre regler har vi selv lavet, og er til for at vi kan have et godt fællesskab sammen.

Du kan læse vores ordensregler , vedtægter og byggeregler her:
Ordensregler Marienlyst 2022 04
Vedtaegter-marienlyst-2024-04
Byggeretningslinjer for kolonihavehuse i Aarhus Kredsen 2024

Haveleje
Hver have betaler en haveleje hvert år på pt. kr. 4600. (2021)
Det betales med kr. 2300 d. 1. juli og kr. 2300 d. 1. januar.
Det dækker både jordleje til Aarhus kommune , driften af foreningen, vandforbrug mm.
Det dækker ikke el eller forsikring.

Vand
Vi har en meget fin vandkvalitet i Marienlyst – og derudover ligger vi oven på et vandbeskyttelsesområde.
Det er derfor ikke tilladt at sprøjte med gift eller etablere septiktank i Marienlyst.
Der er en udvendig vandstander i alle haver. I nogle huse har ejer valgt at lægge vand ind i huset, på egen regning og ansvar.
Vi har ikke vandrør nedgravet i frostfri dybde, derfor er der kun åbent for vandet i haverne fra ca. 1. april til ca. 1. november. Uden for sæsonen er der en fælles vandhane ved fælleshuset hvor der kan hentes vand.
Vi har ingen vandure , men vi betaler vand fælles over havelejen. Vi forventer derfor et ansvarligt brug af vand til f.eks. vanding.
El
Mange huse har indlagt el. Det er bestilt og betalt af ejer og vil typisk lægge ca. 30.000 -50.000 kr på en vurdering, hvis der er el i huset.

Forsikring
Vi har krav om brandforsikring af husene i Marienlyst.
Du skal selv tegne en brandforsikring i forbindelse med overtagelsen af huset.
Bestyrelsen skal se dokumentation for din brandforsikring

Toiletter
Marienlyst bliver kloakeret i 2024
Der er toiletter ved fælleshuset, som kan benyttes mellem 1. april og 1. november.
Mange haver har et campingtoilet, som kan tømmes hele året, i udslagskummen bag ved fælleshuset.
Nogle huse har allerede  eget vandskyllende toilet /bad i huset hvor spildevandet ledes ud i en samletank .
Når kloakeringen er afsluttet kan samletanke ikke længere benyttes da der er tilslutningspligt af spildevand fra huset til samletank.
Der bliver ikke krav om at man skal installerer bad eller toilet i huset når kloakeringen er afsluttet. Det vil stadig være muligt at bruge fællestoiletterne
Kloakering
Århus Kommune har vedtaget at samtlige haveforeninger i Aarhus skal kloakeres.
I 2024 skal der kloakeres i Marienlyst. Der er tilslutningspligt for alle haver.
Vi har besluttet i foreningen at der kloakeres til sokkel på huset og at det financieres med en stigning af havelejen i  30 år der betales til Aarhus Kommune.
Havelejen vil derfor stige med ca 3200 kr om året fra 2025.

Der vil derudover være nogle udgifter til tilslutningen af huset til kloakken på grunden, som er en engangsudgift der betales af hver have.

En del af disse udgifter vil blive tillagt husets værdi – præcis hvordan er ikke afgjort endnu.
Opsparing til nedgravning af vandrør i frostfri dybde
Vi er igang med en opsparing til nedgravning af vandrør i frostfri dybde i forbindelse med kloakeringen.
I perioden 2018 og 2022 har vi ialt opsparet 5000 kr / have til dette.
Dette beløb 5000 kr. skal indbetales i forbindelse med overtagelse af en have.
beløbet vil blive udbetalt til nuværende lejer.

Sådan foregår en overtagelse

Se forbundets vejledning om køb og salg af kolonihave huse: Vejledning-om-koeb-og-salg-af kolonihavehuse -2023
Vi følger Kolonihaveforbundets regler om have-overtagelse, salg og vurdering og maksimumpriser samt lejevilkår..
Leje af haven og salg af huset skal  altid foregå gennem foreningen.
Salg / leje uden om foreningen er ikke juridisk gyldigt.
Tilbud til ventelisten
Alle opsagte haver bliver i første omgang tilbudt til vores venteliste.
Du kan læse mere om vores venteliste her:  Om ventelisten

Alle på ventelisten har 14 dage til at melde sig interesseret – haven bliver tilbudt den interesserede fra ventelisten med det laveste nummer.

Ventetiden afhænger af hvilken have man ønsker. Hvis man ikke har særlige krav om størrelse, stand, pris eller beliggenhed, er der normalt ikke lang ventetid på at få en have.

Vi har pt 97 (2024 04)  på ventelisten – af dem er 10 interne.

Det er vores indtryk at en del ikke er aktive, men bare står skrevet op og venter til tiden er inde eller det rigtige kommer.
Mange vil gerne have en have uden noget hus på, så de selv kan bygge. , Det har vi meget sjældent.-
Den seneste der havde mulighed for at overtage en have stod nr 46 på listen
Hvis ingen på ventelisten er interesserede, kan haven tilbydes uden for ventelisten – det er nuværende lejer/ejer der står for at finde en interesseret lejer/køber.
Haver uden for ventelisten bliver også slået op på vores hjemmeside her:
Haver – uden for ventelisten og på vores opslagstavle ved fællestoiletterne.
FremvisningHusk: Du må gerne kigge på haverne udefra, men gå ikke ind i en have uden at have fået lov.
Ønsker du at se på hus og have, så lav en en aftale med nuværende lejer/ejer om fremvisning.
Det er altid nuværende lejer/ejer der står for fremvisning og det er også nuværende lejer/ejer der skal besvare spørgsmål om hus og have.

Det er klogt at læse vurderingen grundigt igennem inden fremvisningen , og at stille sælger de spørgsmål du måtte have i den forbindelse.
Vurderingen er IKKE en tilstandsrapport selvom der evt er givet fradrag for synlige fejl og mangler. Ønsker du en tilstandsrapport skal du selv bestille og betale den.

Har du spørgsmål  til fx leje- og købsvilkår, byggeregler, vurderinger, kloakering, foreningen, overtagelsen eller andet, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på
mail : bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller tlf/sms 30117803 (formanden)
Er haven til overtagelse uden for ventelisten, kan du også forhandle prisen med sælger. Husk at prisen ikke må være højere end vurderingsprisen + den foreningsmæssige værdi.

Prisen
Vurderingsprisen er  prisen for huset og havens anlæg og beplantning.
Huset er vurderet, efter kolonihaveforbundets regler med henblik på en max prisfastsættelse.
Overtager du en have gennem ventelisten er prisen den der er fastsat ved vurderingen – hverken mere eller mindre.
Er du interesseret i hus og have der kan overtages uden for ventelisten,kan prisen forhandles med nuværende ejer. Prisen kan dog ikke være højere end vurderingsprisen + den foreningsmæssige værdi.

Den foreningsmæssige værdi.
I tillæg til købsprisen kommer der en foreningsmæssig værdi der pt. er på kr 10,300 (2023)
Det kan betragtes som som havens andel af foreningens samlede værdier.
Den udbetales til dig igen – med den på det tidspunkt aktuelle værdi – hvis du engang vil af med haven igen.

Vurderingen
Huset er vurderet, efter kolonihaveforbundets regler, med henblik på en prisfastsættelse .Vurderingsudvalget er valgt på foreningens generalforsamling og uddannet af kolonihaveforbundet.

Vurderingsprisen afhænger af husets alder, stand og størrelse og der bliver kun vurderet efter hvad der – populært sagt – kan ses høres og lugtes.
Det er klogt at læse vurderingen grundigt igennem, og at stille sælger de spørgsmål du måtte have i den forbindelse.

Vurderingen er IKKE en  tilstandsrapport 
Ønsker du en tilstandsrapport skal du selv bestille og betale den.
Vi opfordrer altid til at du selv eller en anden med byggeerfaring gennemgår uset for fejl og mangler inden handlen.

Det er sælgers ansvar at informere vurderingsudvalg og køber om evt fejl og mangler ved huset, ligesom sælger på købs/salgsaftalen skriver under på at der ikke er skjulte fejl eller mangler ved huset, som sælger kender til.
Køber har også i forbindelse med vurderingen underskrevet en ejererklæring om fundamentet og lovlighedheden af   installationer som el, afløb og energianlæg . Det er en forudsætning for at de kan vurderes.
Skulle det senere vise sig at dette ikke er rigtigt, kan køber kræve lovliggørelse eller kompensation.
Læs mere om vurderinger:2024 Vejledning-til-koeber-og-saelger-om-vurdering

Løsøre/indbo
Løsøre er møbler, hårde hvidevarer, haveredskaber, legehus og lignende som ikke indgår i vurderingen.
Køber skal inden haven udbydes til ventelisten, udarbejde en løsøreliste med priser, over løsøre du kan overtage.
Prisen for løsøre vil indgå i handlen

Sælger kan ikke kræve, at du køber eller overtager  løsøre hverken helt eller delvist og det du ikke ønsker at overtage, skal sælger fjerne inden overtagelsesdagen.

Overtagelse, fortrydelsesret og brugsret
Vi laver overtagelser af haver d. 1. eller d. 15 i en måned.
Køber , sælger og formanden mødes på et aftalt tidspunkt hvor der underskrives en købsaftale og en lejekontrakt.
Efter underskrivelse af købsaftalen har køber en fortrydelsesret på 6 hverdage.
Købsaftalen skal altså underskrives mindst 9 dage før overtagelsesdatoen.

Der kan aftales en brugsret, til efter fortrydelsesretten er udløbet.
Gør du brug af brugsretten overgår det fulde ansvar for hus og have til dig på det tidspunkt.
Vi anbefaler at der ikke laves en brugsret inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Hvis køber alligevel får adgang til huset inden fortrydelsesretten udløber og laver skader eller ændringer, men alligevel gør brug af fortrydelsesretten, skal køber bringe huset tilbage til samme stand.
Lejer / køber
Lejeretten er personlig – og brugen er forbeholdt lejer og dennes husstand.
Husstand defineres som de personer lejer deler folkeregisteradresse med

Lejer skal have fast bopæl i Aarhus Kommune uden for haveforeningen  – derfor skal vi ved underskrivelse af lejekontrakten se en bopælsattest og billed-ID

Selvom det anbefales, skal køber af huset ikke nødvendigvis være den samme som havelejer. Dog har køber ikke adgang til huset, med mindre lejer har givet lov til adgang.
Medlejer/medkøber
Der er mulighed for to lejere på lejekontrakten og /eller to købere på salgsaftalen .
Som medlejer på lejekontrakten, er det  kun nær familie – børn og forældre, børnebørn og bedsteforældre eller ægtefælle, samlever i mere end 2 år, registreret partner,  der kan blive skrevet på som medlejer.

Hvis haven  overtages uden for ventelisten er der dog mulighed for at f.eks. venner eller søskende kan blive skrevet på lejekontrakten som medlejer.

Skulle du senere ønske at få en medlejer, er det kun nær familie, ægtefælle eller samlever e.l.der kan tilføjes.
Betaling ved overtagelse
Ud over prisen for huset, skal der også betales
 • en foreningsmæssig værdi der pt. er på kr 10.300 (2023)
  Den foreningsmæssige værdi udbetales til dig igen – hvis du engang vil af med haven igen.
 • En opsparing til vand i frostfri dybde på 7000 kr. (2024)
 • Et gebyr for handlen på 500 kr
 • Et medlemskab af foreningen på 200 kr pr person der underskriver lejekontrakten.
 • Derudover skal der indbetales haveleje for tiden fra overtagelsen af haven til næste havelejebetaling (1.7 eller 1.1)
 • Evt løsøre
Betaling
Betalingen sker gennem foreningens konto – der kan ikke betales kontant.
Det fulde beløb skal være indbetalt til foreningen inden fortrydelsesrettens udløb.
Dagen efter fortrydelsesrettens udløb, udbetaler vi beløbet til sælger.
Diverse dokumenter

2022-2024 Vejledning-om-koeb-og-salg af kolonihavehuse
2024 Vejledning-til-koeber-og-saelger-om-vurdering