Om ventelisten

Opdateret 08 2021
Procedure revideret 27-04- 2019

OBS: Vi har samlet info til alle der ønsker at overtage en have i Marienlyst på denne side:
http://www.hf-marienlyst.dk/havesalg-2/oensker-du-kolonihave/
Hvis der for øjeblikket er haver til overtagelse uden for ventelisten, kan du se  mere info her: www.hf-marienlyst.dk/havesalg-2/havesalg/

OM VENTELISTEN

Vi har d.d. (11-08-2021) 94 personer skrevet på vores venteliste.
Ventelisten er offentlig og alle kan bede om at få ventelisten at se, ved at henvende sig til bestyrelsen .

Optagelse på ventelisten
Vil du optages på ventelisten, skal du møde op ved personligt fremmøde i kontortiden, som er mandage kl. 18 – 20 (i sæsonen. 1. april – 31. oktober).
Bestyrelsen har kontor i Have 80.
Her kan du møde nogen fra bestyrelsen, og du kan få noget info og svar på evt spørgsmål.

For at blive optaget på ventelisten, skal man udfylde en opskrivningsblanket og indbetale
200 kr. til haveforeningens bankkonto, Beløbet dækker optagelse og administration.
Der opkræves ikke yderligere gebyrer.
Medlemmer med have i forvejen, skal også betale opskrivningsgebyr

Man er ikke optaget på ventelisten før ens indbetaling er registreret på foreningens konto.
Man bliver placeret på ventelisten, ud fra den dato indbetalingen er registreret.

Haveovertagelse

Alle haver til overtagelse, tilbydes først til ventelisten.
Vil du gerne have have i Marienlyst, er det derfor en god ide at blive skrevet op … du kan læse her hvordan vores regler er.

Når en have tilbydes til overtagelse, bliver der sendt mail til alle på  ventelisten.
For at se hus og have skal du kontakte nuværende lejer. Du må ikke gå ind i haven uden tilladelse.
Ønsker man at overtage haven og huset til vurderingsprisen, skal man henvende sig til bestyrelsen, inden tidsfristens udløb. Der er en frist på 14 dage til at melde sig som interesseret.

Hvis flere ønsker at overtage samme have, går det efter placering på ventelisten.
Intern liste før ekstern liste – laveste nummer har altid overtagelsesret.
Hvis bestyrelsen ikke inden for 5 dage kan komme i kontakt med den der kan overtage haven , tilbydes haven til den næste interesserede.

Har ingen meldt sig som interesseret efter 14 dage, frigives haven til overtagelse udenfor ventelisten og der kan bydes  direkte til sælger.
Hus og have må dog aldrig overtages til en pris der er højere end vurderingsprisen, og overdragelsen skal foregå igennem foreningen.

Hvem
Alle kan skrives på ventelisten – men det er kun myndige personer med fast bopæl i Aarhus kommune der kan leje en have i Marienlyst.
Medlemmer af foreningen der har en have i forvejen, kan også blive skrevet på ventelisten.

Opskrivning er personlig
Vær opmærksom på, at det er personligt at blive skrevet op på ventelisten, og to personer kan ikke blive skrevet på listen med samme nummer.

Er I to venner eller søskende, som ønsker at overtage en have sammen, skal I  skrive jer op lige efter hinanden.
Er det kun den ene af jer, som skri­ver sig op, er det kun den, som er skrevet op , som kan stå på lejekontrakten og blive medlem.

Er I gift eller har boet sammen i min. 2 år, behøver I ikke at skrive jer op begge to. Men går I fra hinanden , er det kun den, som er skrevet op, der  kan overtage en have.

Placering på ventelisten – intern og ekstern liste.
Vi har en intern og en ekstern venteliste.Den interne venteliste kommer før den eksterne liste.

Den interne venteliste er kun for medlemmer der har en have i forvejen, og har haft den i mere end 2 år.
Medlemmer med have på den eksterne venteliste, kommer automatisk over på den interne liste, når de har haft deres have i to år.
Medlemmer der har solgt deres have kan bevare en evt. plads på den interne venteliste indtil ét år efter salget, derefter kommer man på den eksterne liste.

Alle der ikke er medlemmer af foreningen i forvejen, kommer på den eksterne venteliste. Medlemmer der har en have i forvejen, kommer også på den eksterne venteliste, medmindre de har haft deres nuværende have i mere end 2 år.
Man må gerne blive stående på ventelisten med den oprindelige opskrivningsdato, når man lejer en have.

Frigivelse af nuværende have
Hvis et medlem der har en have i forvejen, står på foreningens venteliste, og derigennem har mulighed for at overtage en have – skal den nuværende have frigives til ventelisten.
Derfor er der følgende bestemmelser:

  • Ved afgivelse af tilbud, skal alt byggeri i nuværende have være godkendt.
  • En evt. overdragelse af nuværende have til partner eller familiemedlem, skal være sket inden afgivelse af tilbud.
  • Har man en medlejer der gerne vil fortsætte lejemålet i haven, skal man slettes fra lejekontrakten inden afgivelse af tilbud.

Tilbud og bekræftigelse på e-mail
Vi sender alle tilbud om haver og andre beskeder  på e-mail.
Når man står på ventelisten, er det ens eget ansvar, at vi har den rigtige e-mail adresse.

Hvert forår, udsender vi en mail til alle på ventelisten hvor vi spørger om man fortsat vil stå på ventelisten.
Svarer man ikke inden 14 dage, sender vi en e-mail mere… Besvarer man heller ikke den, bliver man slettet af listen. .