Om ventelisten

Opdateret 03 2024
Procedure revideret 27-04- 2019

Opskrivning sæson 2024
Vil du optages på ventelisten, skal du møde op ved personligt fremmøde i kontortiden,
Første dag vi har åbent på kontoret i sæson 2024 er  mandag d.8. april mellem 18 og 20 i have 80.
Herefter kan du møde op på på mandage mellem 18 og 20 i have 80 gennem hele sæsonen.

OBS: Vi har samlet info til alle der ønsker at overtage en have i Marienlyst på denne side:
http://www.hf-marienlyst.dk/havesalg-2/oensker-du-kolonihave/
Hvis der for øjeblikket er haver til overtagelse uden for ventelisten, kan du se  mere info her: www.hf-marienlyst.dk/havesalg-2/havesalg/

OM VENTELISTEN

Vi har d.d. (5-3-2024) 117 personer skrevet på vores venteliste.
Ventelisten er offentlig og alle kan bede om at få ventelisten at se, ved at henvende sig til bestyrelsen .

Optagelse på ventelisten
Vil du optages på ventelisten, skal du møde op ved personligt fremmøde i kontortiden, som er mandage kl. 18 – 20 (i sæsonen. 1. april – 31. oktober).
Bestyrelsen har kontor i Have 80.
Her kan du møde nogen fra bestyrelsen, og du kan få noget info og svar på evt spørgsmål.

For at blive optaget på ventelisten, skal man udfylde en opskrivningsblanket og indbetale 200 kr. til haveforeningens bankkonto, Beløbet dækker optagelse og administration.
Der opkræves ikke yderligere gebyrer.
Medlemmer med have i forvejen, skal også betale opskrivningsgebyr

Man er ikke optaget på ventelisten før ens indbetaling er registreret på foreningens konto. Man bliver placeret på ventelisten, ud fra den dato indbetalingen er registreret. Du Vil modtage en bekræftelse når din indbetaling er registeret.

Tilbud og bekræftelse på e-mail
Vi sender alle tilbud om haver og andre beskeder  på e-mail.
Når man står på ventelisten, er det ens eget ansvar, at vi har den rigtige e-mail adresse.

Hvert forår, udsender vi en mail til alle på ventelisten hvor vi spørger om man fortsat vil stå på ventelisten.
Svarer man ikke inden 14 dage, sender vi en e-mail mere… Besvarer man heller ikke den, bliver man slettet af listen. .

Haveovertagelse

Det man skriver sig på venteliste til er at leje en have. I de fleste haver er der bygget hus, større – mindre, yngre-ældre. Huset i den lejede have køber du samtidig med at du lejer haven. Huset bliver altså din ejendom, mens haven er lejet med lejekontakt med foreningen.

Der er hvert år ca. 10 haver til overtagelse . priserne for husene ligger typisk mellem 50.000 og 350.000 kr, afhængig af størels, stand, alder, om der er indlagt el, mmm

Ventelisteregler

Alle haver til overtagelse, tilbydes først til ventelisten.
Vil du gerne have have i Marienlyst, er det derfor en god ide at blive skrevet op.
Når en have tilbydes til overtagelse, bliver der sendt mail til alle på  ventelisten.
For at se hus og have skal du kontakte nuværende lejer. Du må ikke gå ind i haven uden tilladelse.
Ønsker man at leje haven og køb huset til vurderingsprisen, skal man henvende sig til bestyrelsen, inden tidsfristens udløb. Der er en frist på 14 dage til at melde sig som interesseret.

Hvis flere fra ventelisten ønsket at overtage samme have, går det efter placering på ventelisten.
Intern liste før ekstern liste – laveste nummer har altid overtagelsesret.
Hvis bestyrelsen ikke inden for 5 dage kan komme i kontakt med den der kan overtage haven , tilbydes haven til den næste interesserede.

Har ingen fra ventelisten meldt sig som interesseret inden fristens udløb, frigives haven til overtagelse udenfor ventelisten.
Huset i haven må dog aldrig sælges  til en pris der er højere end vurderingsprisen, og overdragelsen skal foregå igennem foreningen.

Hvem
Alle kan skrives på ventelisten – men det er kun myndige personer med fast bopæl i Aarhus kommune der kan leje en have i Marienlyst.
Medlemmer af foreningen der har en have i forvejen, kan også blive skrevet på ventelisten.

Opskrivning er personlig
Vær opmærksom på, at det er personligt at blive skrevet op på ventelisten, og to personer kan ikke blive skrevet på listen med samme nummer.

Er I to venner eller søskende, som ønsker at overtage en have sammen, skal I  skrive jer op lige efter hinanden.
Er det kun den ene af jer, som skri­ver sig op, er det kun den, som er skrevet op , som kan stå på lejekontrakten og blive medlem.

Er I gift eller har boet sammen i min. 2 år,  kan den anden blive skrevet på som medlejer og behøver I ikke at skrive jer op begge to. Men går I fra hinanden , er det kun den, som er skrevet op, der  kan overtage en have.

Forældre-myndige børn kan også blive skrevet på lejekontrakten som medlejer.

Placering på ventelisten – intern og ekstern liste.
Vi har en intern og en ekstern venteliste .Den interne venteliste kommer før den eksterne liste.

Den interne venteliste er kun for medlemmer der har en have i forvejen, og har haft den i mere end 2 år.
Medlemmer med have på den eksterne venteliste, kommer automatisk over på den interne liste, når de har haft deres have i to år.
Medlemmer der har opsagt  deres have kan bevare en evt. plads på den interne venteliste indtil ét år efter salget, derefter kommer man på den eksterne liste.

Alle der ikke er medlemmer af foreningen i forvejen, kommer på den eksterne venteliste. Medlemmer der har en have i forvejen, kommer også på den eksterne venteliste, medmindre de har haft deres nuværende have i mere end 2 år.
Man må gerne blive stående på ventelisten med den oprindelige opskrivningsdato, når man lejer en have.

Frigivelse af nuværende have – for intern liste

  • Ved afgivelse af tilbud på det nye lejemål, skal alt byggeri i nuværende være godkendt.

Hvis et medlem der har en have i forvejen, står på foreningens interne venteliste, og derigennem har mulighed for at overtage en have – skal den nuværende have frigives til ventelisten.
En evt. medlejer kan ikke fortsætte lejemålet

Hvis et medlem der har en have i forvejen, står på foreningens eksterne venteliste, og derigennem har mulighed for at overtage en have – skal den nuværende have også frigives til ventelisten.
Dog kan en evt. medlejer fortsætte lejemålet under forudsætning af at vedkommende er medlejer på tidspunktet hvor der afgives tilbud på ny have.