GF 2023

GF 2023

Så er det tid for den årlige generalforsamling. Og vi håber som sædvanlig på godt fremmøde og gode snakke.

INDKALDELSE

VIGTIGE DATOER
Senest lørdag d. 25.marts kl 24 – Sidste frist for indsendelse af forslag til afstemning på GF
Senest lørdag d. 1. april – udsendelse af alle bilag til GF
Senest lørdag d. 8. april – tilmelding til morgenmad / frokost

POSTER PÅ VALG
Der er i år en del poster på valg og vi håber at der er medlem i vores forening der vilstille pop og være med til at tage vare på vores forening og den daglige drift.
Du kan læse mere om hvad de forskellige poster indebærer i indkaldelsen

  • Kasserer og 1 ordinært bestyrelsesmedlemmer. Alle for 2 år
  • 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  • 2 interne revisorer 1 for 1 år og 1 for 2 år
  • 2 revisorsuppleanter for 1 år
  • 1 medlem af vurderingsudvalget for 3 år.
  • 2 suppleanter til vurderingsudvalget 1 for 1 år og 1 for 3 år
  • 3 personer til nyt byggeudvalg – 1 for 1 år, 1 for 2 år og 1 for 3 år.
  • 3 personer til kloak/vandudvalg