Fælles forsikring

Opdateret 04 2024


KRAV om BRANDFORSIKRING i MARIENLYST
Alle huse i Marienlyst skal være brandforsikret. 
Du må selv bestemme om du vil forsikres ved eget selskab, eller om du vil tilmeldes foreningens fælles forsikring.
Læs mere her: http://www.hf-marienlyst.dk/krav-om-forsikring/

Den fælles forsikring ophører 1.5.2024

Er dit kolonihavehus lige nu forsikret ved Marienlysts fælles forsikring?
Så er dette vigtigt for dig ….

Fælles forsikringen stopper d. 1.maj 2024, da vi i bestyrelsen har besluttet at opsige forsikringen. Du skal derfor selv lave en ny forsikring, så dit hus også er forsikret mod brand efter 1. maj.
Du kan stadig anmelde skader der er sket indtil denne dag.

Vi har skrevet mail eller sms til alle forsikrede. Du kan læse teksten her:https://www.hf-marienlyst.dk/ophoer/

Har du spørgsmål kan de skrive til mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller ringe 30117803


Læs mere om den fælles forsikring

Om den fælles forsikring – vilkår, administration og dækning

Har du spørgsmål til oprettelse af forsikringen?
Kontakt bestyrelsen
bestyrelsen@hf-marienlyst.dk
Tlf: 30 11 78 03

Hvis du har spørgsmål til forsikringens vilkår kan du også henvende dig til
Forsikringsmægler Christian Tornberg
Tlf. direkte 6087 2929
e-mail: ct@dinforsikringsmaegler.dk


Skal du anmelde en skade?

Ved skader skal I selv henvende dig til forsikringen.
Alle skader kan anmeldes direkte på nedenstående mail eller telefon
Direkte telefon 5766 6260
www.almbrand.dk eller e-mail: skade.erhverv@almbrand.dk
Opgiv policenummer: 150 688 868 eller kundenummer: 9665 2032 85

Forsikringsselskab og vilkår

Forsikringsselskab: Alm. Brand / Via kolonihaveforbundet

Vilkår: Du kan se forsikringsselskabets vilkår for forsikringen her:
Fælles forsikring betingelser alm.brand bygningsbrand, Kasko og indbo 2018
Bemærk….Den fælles forsikring tegnes som om haveforeningen er en beboelsesejendom.
Der er derfor nogle punkter der ikke er relevante for forsikringen af DIN have.

Basis og tillæg –  og priser

Det er muligt at vælge 2 forskellige pakker:

Basis: For dem der kun ønsker brand + ansvar
pris  kr. 570 pr. år / have (2023/24)

Basis + tillæg : Man kan tilvælge kasko + indbo
Samlet pris for basis (brand + ansvar) og tillæg kasko + indbo
Kr. 1715 pr. år / have (2023/24)

Bemærk: Tillægget kan ikke tegnes uden basisforsikringen
Der skal vælges hele tillægspakken –  kasko + indbo

Selvrisiko: Den generelle selvrisiko er på 0 kr.

Indboforsikringen er med dækning på kr. 300.000.
Der er ingen problemer i forhold til evt. overforsikring

Max 50m2+15m2
Hovedhuset samt skure, overdækkede terrasser mv. er dækket af forsikringen .
Forsikringen gælder for en max bebyggelsesgrad på  50m2+ 15m2 overdækket terrasse
Der dækkes ikke for byggeri over 50 m2 + 15m2

Byggeprojekter: Med i  både brand og kasko er der en forsikring for mindre byggeprojekter.
Dvs ens ufærdige byggeri, byggematerialer m.m. er dækket  for henholdsvis brand /skader og tyveri


Spørgsmål og svar

 • Er du allerede forsikret, men gerne vil være med i den fælles forsikring?

Du skal selv fortælle dit selskab, at du ønsker at opsige forsikringen pr. en given dato. feks 1. april.
Du kan evt. skrive sådan til dit forsikringsselskab:
Vi ønsker pr ( dato) at opsige forsikringen for vores kolonihavehus policenummer: XXX, da vi pr samme dato bliver en del af en fællespolice i Alm. Brand under kundenummer 9665-2032-85

Private forsikringer kan opsiges med 1 måneds varsel mod, at man betaler et gebyr på 50 kroner til det afgivende selskab, hvis ens forsikring har kørt i minimum 1 år.
Hvis ens forsikring har kørt under et år, og man ønsker at opsige med 1 måneds varsel, så koster det op til 500 kroner, når man opsiger før policens hovedforfald.

 • Police? Forsikringen laves på én samlet police i Marienlysts navn .
   Du får altså ikke din egen police.  Det er haveloddet der er forsikret .
 • Hvordan betaler jeg for forsikringen? –
  Du betaler forsikringen for et år frem, samtidig med at du betaler haveleje i januar.
  Ved tilmelding bliver du dog opkrævet betaling indtil næste 1. januar.
 • Hvordan tilmelder jeg mig?
  Du kan tilmelde dig ved at henvende dig skrifteligt eller på email  til bestyrelsen. bestyrelsen@hf-marienlyst.dk
  Det kan man gøre løbende.
  Ved tilmelding bliver du dog opkrævet betaling indtil næste 1. januar.
 • Hvordan framelder jeg mig?
  Du kan framelde dig ved at henvende dig skrifteligt eller på email til bestyrelsen.
 • Hvor lang tids opsigelse er der ?
  Forsikringerne kan opsiges til hvert kvartal 01.01. – 01.04 – 01.07 – 01.10
  Du vil få for meget betalt forsikring retur ved en bankoverførsel.
 • Skal jeg oplyse noget om mit hus? Nej – Ved tilmelding skal der ikke være informationer om de enkelte huse – vurderingspriser , bebyggelsesgrad, fotos eller lignende. 
  Men i en skadesituation kan du blive bedt om vurderinger, byggetilladelser, tegninger, fotos m.m.
 • Hvad gør jeg hvis jeg skal anmelde en skade? – Hvis der sker en skade, så skal du selv kontakte forsikringsselskabet og oplyser havelodsnummer – og at de er medforsikret på fællespolicen. Se kontaktoplysninger i toppen af siden.
  Du skal selv sørge for evt. dokumentation i forbindelse med skade.
 • Hvordan dækker forsikringen ved ejerskifte?Det er havelodsnummeret der er dækket –  køber og sælger afregner indbyrdes ved ejerskifte

Basis: Brand + ansvar

Forsikring for brand/elskade (basis)

Denne forsikring dækker :
… direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer) for både ”hovedhus”, skure, havestuer, og lignende.

Erstatning ved brand
… Der er IKKE en maksimal forsikringssum på bygningerne i tilfælde af brand.
… Ved brand erstattes bygningerne til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i forbindelse med skader.
… Der opføres en ny bygning i samme materialer og størrelse.
… Man kan også få erstatning udbetalt – til handelsværdi på skadedagen.

Dog …
… Man kan ikke få dækket m2, der evt. overskrider 50m2 + 15 m2 overdækket terrasse
… Et forsikringsselskab har altid mulighed for at fratrække noget i erstatningen hvis bygningen er værdiforringet med mere end 30 % ( det vil sige at bygningen er misligeholdt)  I de tilfælde får man ikke nyt for gammelt.
… Alle bygninger i haven og fast inventar i hus og have er dækket
… Indbo og personlige ejendele er kun dækket hvis man har indboforsikring.

 Ang miljørigtig oprydning:
Der er ingen krav om at der skal være miljørigtig oprydning ved brand – men der er afsat 1,1 mill til oprydning i dækningen, så det skulle være muligt at få dækket for det også.

Brand i naboens hus
Hvis der går ild i naboens hus (som ikke er forsikret) som følge af at dit hus brænder, dækker forsikringen ikke.
Ansvarsforsikringen KAN dog dække på andres ejendom, hvis man selv er ansvarlig for branden . for eksempel hvis man selv sætter ild til sit hus i forbindelse. med malingfjernelse med brænder, fyrværkeri eller lignende ( man man skal opføre sig meget dumt hvis dette træder i kraft)

Forsikring for Ansvar (basis)

Basispakken omfatter ud over brand også ansvar –
Ansvarsforsikringen dækker, hvis du som husejer ved uforsigtighed eller en forglemmelse er skyld i en skade på andres ting eller på andre personer. hvis f.eks træet i ens have taber en gren ned i nabohuset, eller fremmede folk falder p.ga. manglende snerydning.

Tillæg: Kasko + indbo

OBS ang. dækning for tyveri: (kasko og indbo)
Der optræder dækning af tyveri i både kasko og indbo – forskellen er at tyveri under kasko omfatter bygningsdele – f.eks. køleskab, komfur tag eller andet der tilhører bygningen.
Tyveri under indbo omfatter løsøre og personlige ejendele

Kasko (Tillæg)

Bygningskaskoforsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med:
• Stormskade (Definition på storm er en vindstyrke 17,2 m pr sekund)
• Sky- og tøbrud
• Udstrømning af væsker
• Frostsprængning (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning)
• Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære)
• Pludselige skader på bygning
• Tyveri og hærværk

Selvrisiko (kasko)
Der er ingen selvrisiko på kaskoforsikringen. Dog gælder der en selvrisiko
på 7.000 kroner ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå.

Byggeprojekter (kasko)
I kaskoforsikringen indgår også forsikring af mindre byggeprojekter ved skade

Indbo (Tillæg)

Indbo er dækket med en forsikringssum på op til 300.000 kr.
Dækker privat indbo, der befinder sig fast i fritidshuset.
Der er ikke nogen begrænsninger i forhold til hvilke genstande der må befinde sig i fritidshuset.

OBS: Ens private indboforsikring dækker normalt i sommerperioden ting som normalt ikke findes i et fritidshus udenfor sæson: ure, computere og andre tyvetækkelige genstande.
De traditionelle ting man har i et fritidshus skal være dækket af en fritidshusforsikring.

Indboforsikringen dækker skader på indbo i forbindelse med:
• Brandskader
• Stormskader
• Sky- og tøbrudskader
• Udstrømning af væsker
• Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synlige tegn på indbrud. Dvs. indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke.
• Kortslutning af privat indbo, jf. særskilte betingelser