Brendstrupkilen – byudvikling

OBS: dette er området der skal by udvikles d. 17-5-2021. Området er større end den oprindelige plan der kun omfattede Brendstupkilen som er området umiddelbart omkring HF Marienlyst.
Overordnet er planen at der skal skabes ca 3500 boliger og 1500 arbejdspladser i området . Det svarer til at der kommer til at bo og færdes 10.000 til 15.000 mennesker + de der har deres arbejdsplads i området.

Overblik / 30-8- 2020

Aarhus Kommune som ejer jorden som Marienlyst ligger på -og de omkringliggende jorder – har sat gang i et byudviklingprojekt i området der betegnes Brendstrupkilen.
På nuværende tidspunkt har Staadt A/S fået forkøbsret til området på baggrund af en plan der står foran sin udvikling. Der blev i foråret 2020 afholdt et par interessentmøder for grundejere i området. Her var Marienlyst ikke været inviteret.
På baggrund af en artikel om projektet i Stiften d. 2. maj 2020 kontaktede Marienlyst, Aarhus Kommune for at bede om – som nærmeste nabo til området – at blive inddraget i det videre udviklingsarbejde.
Vi er herefter kommet med i en følgegruppe hvor der er blevet afholdt et par møder. Der er ikke lavet offentlige referater fra disse møder.

Høring: I maj 2021 kom kommuneplantillæg og Udviklingsplan_for naturbydelen Marienlyst sendt i høring der sluttede 9-8-2021.
Bestyrelsen i Marienlyst indsendte høringssvar på foreningens vegne. Det kan læses herunder. – ligesom alle afgivne høringssvar også kan læses.
Der vil d. 31-9 blive holdt endu et møde i følgegruppen. Dagsordenen kan også læses herunder under punktet følgegruppe.

Hvis nogen er interesserede i at høre mere om, sætte sig ind i eller deltage i arbejdet så henvend jer endelig til betyrelsen: Bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller 30117803 (formanden)

Herunder kan du finde mails og udbudsmateriale , pressemeddelelser og andet baggrundsmateriale der er offentligt tilgængeligt og fundet på nettet

HØRING om Kommuneplantillæg og UDVIKLINGSPLAN for NATURBYDELEN MARIENLYST

Kommuneplanstillægget er rammer for bebyggelsesgrad, art af bebyggelse m.m. og er en overordet kommunal ramme for udviklingen af området.
Overordnet er planen at der skal skabes ca 3500 boliger og 1500 arbejdspladser i området . Det svarer til at der kommer til at bo og færdes 10.000 til 15.000 mennesker + de der har deres arbejdsplads i området.
Sideløbende arbejder 3 selskaber sammen om at finde fælles fodslag for udvikling af området – dette første udkast vil også blive sat til høring i starten af 2021.
Det er selskabet Stadt der specielt arbejder med området omkring HF Marienlyst.

HØRINGEN SLUTTEDE 09/08/2021

LINK TIL HØRING: https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-udviklingsplan-naturbydelen-marienlyst-samt-tillaeg-nr-97-til-kommuneplan-2017
Dette er en høring om en udviklingsplan. En udviklingsplan er mere strategi, end den er planlægning. Den er mere vision og retning for en byudvikling, end den er færdig plan.

BORGERMØDE- Er afholdt. der er ikke noget referat
Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om udviklingsplanen og kommuneplantillægget for Marienlyst:
LINK: Onsdag den 26. maj 2021, kl. 17.00-18.30 via Microsoft Teams

REFERAT FRA BYRÅDSMØDE

Referat fra byrødsmødet med beslutning om at sende byudviklingsplanen i udbud – incl alle bilag: https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=109dc723-800d-4143-87ef-43774750ace6


Tidsplan

Følgegruppen

Marienlyst er sammen med andre naboer fra området – bl.a. storbylandsbyen – med i en følgegruppe hvor der informeres om projektet.
Første møde i følgegruppen blev afholdt, d. 27-10-2020.
herover er der powerpoint præsentationer fra mødet.

Høring juli 2020

Der blev i juli 2020 afholdt en høring hvor Aarhus Kommune indkaldte idéer og forslag til helhedsplan / kommuneplantillæg for byudvikling ved Tilst – Brendstrup.
Vi var desværre ikke informeret om denne høring så vi kunne lave et høringssvar.
Der er indgivet en klage.

Høringsmateriale , høringssvar og andet materiale kan ses her:
https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-brendstrupkilen

Vi vil gerne fremhæve dette- der kan ses flere høringssvar på siden
Debatoplæg fra Aarhus Kommune- Brendstrupkilen_0.pdf
LINK: Brendstrupkilen – vituelt borgermøde – 2. juli 2020:
HØRINGSSVAR FRA STADT A/S : 2020-​07-10-Vision-for-Marienlyst-Stadt.pdf

Udbudsmateriale, pressemeddelelser m.m.

Gældende lokalplaner